Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Osiecznica

Kolorowy pasek

                                                      Zarządzenie  Nr 67 /2008

                                                      Wójta Gminy Osiecznica

                                                    z dnia 17 września 2008 roku

                      w sprawie : przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiących

                                         własność  Gminy

 

                     Na podstawie art.30 ust.1 pkt. 3  ustawy z dnia 08 marca 1990r.o samorządzie  Gminnym

                     (tekst jednolity z 2001r. Dz.U.Nr 142, poz.1591.z póź. zm1. ) i art.13 ust.1 , art. 28 ust.1 i

                     art.35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r.o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2004r. Nr          

                     261 , poz.2603 z późn.zm.2 ) w związku z  § 2 uchwały Rady Gminy Osiecznica nr IV/33/2003     

                     z dnia 30 stycznia 2003r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi  

                     własność Gminy Osiecznica ( Dz.Urz. z 9.04. 2003 Nr 37, poz.929) i Uchwały Rady Gminy 

                     Osiecznica Nr V/21/07 z dnia 26 stycznia 2007r. w sprawie gospodarowania mieszkaniowym 

                     zasobem gminy w latach 2007-2013 oraz trybu zaspakajania potrzeb mieszkaniowych członków 

                     wspólnoty samorządowej gminy Osiecznica ( Dz. Urz. Nr 42, poz. 441 z 16.02.2007 r.  

                     zarządzam co następuje :

 

 

                    § .1.Przeznaczyć  do sprzedaży  nieruchomości stanowiące własność gminy wymienione

                    w wykazie stanowiącym załączniki nr 1 do niniejszego zarządzenia .

                   § .2.Wykazy, o których mowa w § 1 podlegają wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie

                   Gminy w Osiecznicy i sołectwach oraz umieszczeniu na stronie internetowej Biuletynu              

                    Informacji Publicznej  Urzędu Gminy na okres 21 dni.

                        §.3.Zarządzenie  wchodzi w życie z dniem podjęcia.

   

 

 

 

_____________________

[1])Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007r. Nr 48, poz. 327,  Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218. 

2)Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2004 r. Nr 281, poz. 2782, z 2005 r. Nr 130, poz. 1087, Nr 169, poz. 1420, Nr 175, poz. 1459, z 2006 r. Nr 104, poz. 708,  Nr 220, poz. 1600 i 1601,  z 2007r. Nr 69, poz. 468,  Nr 173, poz. 1218.

 

 

 

 

 

                                                                                                               Załącznik nr 1  do   Zarządzenia Wójta  Gminy  Osiecznica                                                                                                                                                                 

                                                                                                                               Nr 67 /2008   z dnia  17 września  2008r.                     

WYKAZ nieruchomości stanowiących własność Gminy Osiecznica  przeznaczonych do sprzedaży 

 

 

 

 

 

Lp.

Nr działki

Pow.w m2

Nr księgi

Wieczystej

Położenie

Przeznaczenie

w planie

zagosp. Przestrzennego

Opis nieruchomości

Wartość nieruchomości

 

Forma zbycia

Termin składania wniosków przez osoby uprawnione z art. 34 ust.1 pkt.1 i pkt. 2

Obciążenia

1.

96

9100

19365

Parowa

Tereny  zabudowy mieszkaniowej

Działka zabudowana budynkiem

mieszkalnym wielorodzinnym  nr 151 i bud. gospodarczym . 

Sprzedaży podlega :

1/ lokal nr 2 klatka „B’  o pow. użytkowej

 42,69  m2, wraz z pomieszczeniami przynależnymi i  1 częścią garażu  z udziałem w gruncie,

2/lokal mieszkalny nr 2 w klatce” I” o pow. użytkowej

Nieruchomość nr 1 -

21.719 w tym udz. w gruncie

4595,00 zł.

1 część garażu

1209,00 zł

 

 

 

 

 

 

 

Nieruchomość nr 2-

20.582,00 zł w tym udz. w gruncie -5.224,00zł

Sprzedaż w trybie pierwszeń-

stwa dla najemcy

6 tygodni

Nierucho-mość wolna od obciążeń

 

Wykazana nieruchomość będzie przedmiotem sprzedaży w trybie pierwszeństwa dla najemcy.

Nabywca oprócz ceny sprzedaży ponosi koszty notarialne i sądowe zwiazane z przeniesieniem prawa własności nieruchomości, a także koszty przygotowania dokumentacji do sprzedaży .

Niniejszy wykaz zostanie podany do publicznej wiadomości na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w:

-          Urzędzie Gminy w Osiecznicy

-          Sołectwie Parowa

-          Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Osiecznica

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 

 

 

                                                                                                                      Załącznik nr 2 do zarządzenia Wójta Gminy Nr 67/2008 z dnia 18 września 2008r.

                      Wykaz nieruchomości stanowiących własność gminy Osiecznica  przeznaczonych do sprzedaży

 

 

 

Lp.                                                                                                                                                                                                                                             

Nr działki

Pow.w m2

Nr księgi

Wieczy-

stej

Położenie

Przeznaczenie

w planie

zagosp. przestrzennego

Opis nieruchomości

 

 

Wartość nieruchomo-

ści

 

Forma zbycia

Termin składania wniosków przez osoby uprawnione z art. 34 ust.1 pkt.1 i pkt. 2

1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

68/2

 

 

 

 

 

 

 

3770

 

 

 

 

 

 

 

 

19887

 

 

 

 

 

 

 

 

Kliczków

 

 

 

 

 

 

 

 

Tereny zabudowy  

 mieszkaniowej o przewadze zabudowy jednorodzinnej.

 

 

 

 

Działka zabudowana budynkiem  mieszkalno-użytkowym nr 38A w którym znajdują się 4 lokale mieszkalne , 1 lokal do adaptacji na cele mieszkalne, 3 lokale użytkowe. Sprzedaży podlegają 3  lokale użytkowe nr:

- nr 6 o pow. użytkowej 69,99 m2  położony na parterze budynku . Lokal bez ogrzewania i urządzeń sanitarnych  Z lokalem  związany jest  udział w gruncie w wysokości 132/1000 części.

 – nr  7 o pow. użytkowej 36,1 m2 położony na I piętrze budynku . Lokal bez ogrzewania i urządzeń anitarnych.     

Z lokalem związany jest udział w gruncie w wysokości 68/1000 części.

- nr 8 o pow. użytkowej14,8 m2 , położony I piętrze budynku . Lokal bez ogrzewania i instalacji wodno-kanalizacyjnej.

 Z lokalem związany jest udział w gruncie w wysokości 68/1000 części.

Lokale nr 6,7 i 8 przeznaczone są na cele nieuciążliwej działalności   usługowej.

    

Lokal nr 6- 36.950,00zł zł

 w tym

wartość  gruntu 

- 8.251,00 zł

Lokal nr 7-

19.060,00 zł

w tym wartość gruntu – 4.250,00 zł

Lokal nr 8 –

6.250,00 zł

 w tym wartość gruntu-1.750,00 zł

 

Sprzedaż w trybie przetargu

ustnego nieograniczone-go

 

6 tygodni

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wykazane nieruchomości są wolne od obciążeń cywilno-prawnych.

Termin i warunki przetargu  zostaną podane w ogłoszeniu o przetargu .  

Nabywcy oprócz ceny sprzedaży ponoszą koszty notarialne i sądowe związane z przeniesieniem prawa własności nieruchomości , a także koszty przygotowania dokumentacji do sprzedaży . Niniejszy wykaz zostanie podany do publicznej wiadomości na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w:

-          Urzędzie Gminy w Osiecznicy                                                                                                                                            

-          Sołectwie Osiecznica                                                                                                                                                         

   -      na  stronie internetowej  Urzędu Gminy Osiecznica                                                  

                  

 

 

 

 

 

Metadane

Źródło informacji:Bogumił Mikołajewski
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Bogumił Mikołajewski
Data wprowadzenia:2008-09-23 11:40:58
Opublikował:Bogumił Mikołajewski
Data publikacji:2008-09-23 11:42:44
Ostatnia zmiana:2008-09-23 11:45:03
Ilość wyświetleń:698
Urząd Gminy Osiecznica
ul. Lubańska 43, 59-724 Osiecznica

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij