Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Osiecznica

Kolorowy pasek

 

Uchwała Nr XXVII/116/08

Rady Gminy Osiecznica

z dnia 11 września  2008 r.

 

 

 

w sprawie zmian budżetu Gminy Osiecznica na 2008 r.

 

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591; z poźn. zm.[1]) w związku z art. 165, ust. 1 i 2, art. 165a , ust. 1 i 6, art. 174, ust.2 i art. 176, ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104; ze zmianami[2]),

 

Rada Gminy Osiecznica  uchwala, co następuje:

 

§ 1

 

 

1.      Zwiększyć dochody budżetowe                                    o kwotę    2.638.500,00 zł.

         zgodnie z załącznikiem nr 1

 

         z tego:

            a) zmniejszyć dochody budżetowe                      o kwotę           18.875,00 zł.

            b) zwiększyć dochody budżetowe                        o kwotę      2.657.375,00 zł.

                 w tym:

                 - dochody majątkowe                                 kwota   2.584.000,00 zł.

          zgodnie z załącznikiem nr 1a

 

      2.   Zwiększyć wydatki budżetowe                                   o kwotę    2.638.500,00 zł.

  w tym:

   1) dotacje dla:

      a)  dla przedszkoli niepublicznych                          o kwotę         124.500,00 zł.

      b)  dla GOKiS w Osiecznicy                                   o kwotę           20.000,00 zł.

    2) wydatki  majątkowe                                               o kwotę      2.649.500,00 zł.

   zgodnie z załącznikiem nr 2

3. W zwiększonych wydatkach budżetowych o kwotę 2.638.500,00 zł.:

      a) zmniejszyć wydatki budżetowe                           o kwotę         172.636,00 zł.

      b) zwiększyć wydatki budżetowe                            o kwotę      2.811.136,00 zł.       

   zgodnie z załącznikiem nr 2a

 

4.      Dokonać zmian w planach  finansowych:

  a) Urzędu Gminy w Osiecznicy                – zał. nr 3

        b) Szkoły Podstawowej w Ławszowej      - zał. nr 3a

        c) Zespołu Szkół w Świętoszowie             - zał. nr 3b

 

§ 2

Budżet po zmianach:

                                              

dochody -  23.519.618,25 zł.

                                               wydatki  -  31.866.618,25 zł.

 

§ 3

 

Dokonać zmian w planie wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

     zgodnie z załącznikiem nr 4

 

§ 4

 

Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy.

 

§ 5

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Biuletynie Informacji Publicznej oraz ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Gminy w Osiecznicy 

 


Uzasadnienie:

 

Zmiany w prognozie dochodów budżetowych:

1.      Dochody z tytułu odpłatności mieszkańców, której termin upływa w 2007 r., za wykonanie przyłączy kanalizacyjnych (dział. 010, rozdział 01010, § 0870) –kwota 50.000,00 zł.

2.      Dotacje z WFOŚiGW we Wrocławiu na budowę kanalizacji (dział 010, rozdział 01010, § 6260), kwota 2.584.000,00 zł.:

a)      II etap – Osieczów, rozbudowa oczyszczalni ścieków i uzupełnienie brakujących odcinków w Osiecznicy i Świętoszowie – 1.800.000,00 zł. – umowa dotacji Nr 24/)W/JG/2007

b)      III etap – Przejęsław – 784.000,00 zł. – zawiadomienie - promesa z dnia 07.09.2007 r.

3.      Dochody uzyskane z tytułu odszkodowania wypłaconego przez ubezpieczyciela za zniszczenie pomieszczeń w Szkole Podstawowej w Ławszowej (dział 801, rozdział 80101, § 0970),

4.      Sprostowanie klasyfikacji (zmniejszenie w dziale 921, zwiększenie w dziale 925) – dotacja ze środków unijnych na Park Kulturowy w Kliczkowie, poprzednią uchwałą sprostowano po stronie wydatkowej, zapominając o sprostowaniu również po stronie dochodów.

 

Zmiany w planie wydatków budżetowych:

1.      Otrzymane dotacje celowe z WFOŚiGW we Wrocławiu zwiększają plan wydatków na poszczególnych programach inwestycyjnych oraz dochody z tytułu odpłatności (zwrotu kosztów wykonania przyłączy kanalizacyjnych):

a)      I etap Tomisław – 5.500,00 zł. (z odpłatności mieszkańców)

b)      II etap Osieczów – 1.800.000,00 zł. – dotacja z WQFOŚiGW, 35.000,00 zł. z odpłatności mieszkańców,

c)      III etap Przejęsław – 784.000,00 zł. – dotacja z WFOŚiGW,

d)      Uzupełnienie sieci wodociągowej – 25.000,0 zł. z tego: 9.500,00 zł. – z odpłatności mieszkańców. 15.500,00 zł. – zmniejszenie wydatków na remont remizy OSP w Osiecznicy.

2.      Zmniejszenie wydatków na remont remizy OSP w Osiecznicy – 160.000,00 zł. – odstąpienie od realizacji zadania w roku bieżącym, zadanie będzie realizowane po opuszczeniu przez PKO pomieszczeń w budynku Urzędu Gminy. Zwolnione środki wykorzystać na:

a)      dofinansowanie uzupełnienia sieci wodociągowej – 15.500,00 zł.

b)      zwiększenie dotacji dla przedszkoli niepublicznych – 124.500,00 zł., w miejscowości Świętoszów uruchomione zostało (zgodnie z wnioskiem złożonym we wrześniu 2006 r.) drugie przedszkole niepubliczne i w związku z tym wzrosła ilość dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym, na które z budżetu gminy musi być przekazywana dotacja zgodnie z ustawą oświatową. W uchwale budżetowej zaplanowano dotację na 55 dzieci, obecnie liczba ta wynosi ponad 80 dzieci.

c)      20.000,00 zł. dotacja dla GOKiS w Osiecznicy (dział 921), z tego:

- 10.000,00 zł. na zakup 2 szt. namiotów imprezowych,

- 10.000,00 zł. na utrzymanie, w tym również ubezpieczenie boisk sportowych.

 

3.      Dochody z tytułu otrzymanego odszkodowania od ubezpieczyciela – przeznaczyć na usunięcie szkody w Szkole Podstawowej w Ławszowej (dział 801, rozdział 80101, § § 4210 i 4270) – kwota 4.500,00 zł.

4.      Zmiany w planie wydatków budżetowych Zespołu Szkół w Świętoszowie wniesiona na wniosek Dyrektora Szkoły. Zmiany związane są z realizacją programu rządowego „Aktywizacja jednostek samorządu terytorialnego” w części dotyczącej finansowania ze środków gminy. Gmina na wniosek ZS ze Świętoszowa na realizację tego zadania otrzymała kwotę 41.982,00 zł.

5.      Zmiany w planie wydatków z GFOŚiGW wynikają z konieczności zakupu dodatkowych pojemników na odpady.

 [1] Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759 i z 2005 r. nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457 oraz z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337 z 2007 r. Nr 48,poz. 327

[2] Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, , Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381. Nr 249, poz.1832, z 2007 r. Nr 88, poz. 587

 

 

 

Załączniki

zalacznik1 (79.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zalacznik1a (79.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zalacznik2 (89kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zalacznik2a (86.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zalacznik3 (89.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zalacznik3a (73.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zalacznik3b (79.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zalacznik4 (32.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Bogumił Mikołajewski
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Bogumił Mikołajewski
Data wprowadzenia:2008-09-23 14:31:03
Opublikował:Bogumił Mikołajewski
Data publikacji:2008-09-23 14:32:14
Ostatnia zmiana:2008-09-23 14:33:51
Ilość wyświetleń:727
Urząd Gminy Osiecznica
ul. Lubańska 43, 59-724 Osiecznica

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij