Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Osiecznica

Kolorowy pasek

Uchwała Nr XXIX/137/08

Rady Gminy Osiecznica

z dnia  29 października  2008 r.

 

 

w sprawie zmian budżetu gminy Osiecznica na 2008 r

 

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt.4 i 15, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591; ze zmianami[1]), w związku z art. 165, art. 168, ust. 2, pkt 3 i 5, art. 184, ust. 1, pkt. 2, 3, 4, 5 i 15 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104; ze zmianami[2]), Rada Gminy Osiecznica uchwala, co następuje:

 

§ 1. 1. Zmniejszyć wydatki budżetowe                                o kwotę       144.000,00 zł.

zgodnie z załącznikiem nr 1

 

z tego:

         - zmniejszyć wydatki majątkowe                   o kwotę        210.000,00 zł.

         - zwiększyć wydatki majątkowe                    o kwotę          66.000,00 zł.

zgodnie z załącznikiem nr 2

 

z tego:

         1) zmniejszyć limit wydatków na realizację zadań

            ujętych w WPI                            o kwotę        210.000,00 zł.

zgodnie z załącznikiem nr 3

            w tym:

           - wydatki na pomoc finansową udzielaną

              między jednostkami samorządu terytorialnego     o kwotę       10.000,00 zł.

           - wydatki inwestycyjne Urzędu Gminy na

              przebudowę – adaptację budynku gospodarczego

              Ołobok 73 na budynek socjalny                             o kwotę     200.000,00 zł.

        

         2) zwiększyć dotacje na zakupy inwestycyjne  o kwotę     66.000,00  zł.

zgodnie z załącznikiem nr 4

             z tego:

            a) dotacje dla ZGMiK w Osiecznicy           o kwotę   66.000,00 zł.

 

§ 2. Załącznik o limitach wydatków na Wieloletnie Programy Inwestycyjne

       w latach 2008 – 2009 i dalsze lata otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 5

       do niniejszej uchwały

§ 3. Budżet po zmianach:

dochody   (bez zmian)           - 19.737.414,30 zł.

wydatki                                  - 25.552.304,30 zł.

 

§ 4. Zmniejszyć niedobór budżetu                                       o kwotę    144.00,00 zł.

zgodnie z załącznikiem nr 6

z tego:

      1) zmniejszyć finansowanie niedoboru z tytułu:

        a) nadwyżki z lat ubiegłych                                      o kwotę  144.000,00 zł.

 

§ 5. Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy Osiecznica,

 

§ 6.1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

2.      Uchwała podlega rozplakatowaniu na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Osiecznicy oraz opublikowaniu w Biuletynie Informacji Publicznej.


 

Uzasadnienie:

 

1.      Zaproponowałem zmniejszenie limitu  wydatków majątkowych na realizację zadań ujętych w WPI na lata 2008 – 2009 i dalsze na zadania jak niżej:

a)      na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych – pomoc dla Powiatu Bolesławieckiego na modernizację dróg powiatowych na terenie naszej gminie o kwotę 10.000,00 zł., ponieważ Starostwo Powiatowe w roku bieżącym nie przystąpi do korekty łuku drogi w Osieczowie.

b)      na przebudowę – adaptację budynku gospodarczego Ołobok 73 na budynek socjalny – w roku bieżącym zadanie to nie zostanie wykonane, w kolejnych latach gmina będzie realizować ten program.

2.      W związku z dużą ilością wszelkiego rodzaju robót ziemnych, koniecznością robienia wykopów, proponuję przekazać dotację dla zakładu budżetowego ZGMiK w Osiecznicy na zakup małej koparki z oprzyrządowaniem – kwota 66.000,00 zł.

3.      Zmniejszenie wydatków powoduje zmniejszenie niedoboru budżetu gminy w roku bieżącym, którego źródłem pokrycia po proponowanych zmianach są:

a)      Pożyczka  z WFOŚiGW          -    300.000,00 zł.

b)      Nadwyżka z lat ubiegłych        - 6.239.890,00 zł.

 

Stan niezaangażowanej nadwyżki z lat ubiegłych na dzień 29 października wynosi 9.045.848,15 zł.[1] Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759 i z 2005 r. nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457 oraz z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337 z 2007 r. Nr 48,poz. 327, Nr 138, poz. 974. Nr 173, poz. 1218

[2] Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, , Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381. Nr 249, poz.1832, z 2007 r., Nr 82, poz. 560,  Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz.984.

 

 

 

Załączniki

zalacznik1 (76.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zalacznik2 (76.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zalacznik3 (75.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zalacznik4 (73.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zalacznik5 (61.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zalacznik6 (36.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Bogumił Mikołajewski
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Bogumił Mikołajewski
Data wprowadzenia:2008-11-05 11:43:51
Opublikował:Bogumił Mikołajewski
Data publikacji:2008-11-05 11:47:29
Ostatnia zmiana:2008-11-05 11:47:54
Ilość wyświetleń:682
Urząd Gminy Osiecznica
ul. Lubańska 43, 59-724 Osiecznica

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij