Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Osiecznica

Kolorowy pasek

Uchwała Nr XXX/142/08

Rady Gminy Osiecznica

z dnia  12 listopada 2008 r.

 

 

w sprawie zmian budżetu gminy Osiecznica na 2008 r

 

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt.4 i 15, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591; ze zmianami[1]), w związku z art. 165, art. 168, ust. 2, pkt 3 i 5, art. 184, ust. 1, pkt. 2, 3, 4, 5 i 15 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104; ze zmianami[2]), Rada Gminy Osiecznica uchwala, co następuje:

 

§ 1. Dokonać zmian w planie wydatków budżetowych

zgodnie z załącznikiem nr 1

 

z tego:

         - zmniejszyć wydatki                      o kwotę        28.000,00 zł.

         - zwiększyć wydatki                       o kwotę        28.000,00 zł.

       1) Zmiany w planie wydatków bieżących     - załącznik nr 2

           w tym: dotacje na realizację zadań bieżących  - załącznik nr 2a

                 - dotacja dla OSP na zakup sprzętu

        2) Zmiany w planie wydatków majątkowych – załącznik nr 3

           w tym: dotacje na realizację zadań majątkowych  - załącznik nr 3a

                 - dotacja dla GOKiS w Osiecznicy na zakup baraku na boisko w Tomisławiu

 

§ 2. Budżet po zmianach:

dochody   (bez zmian)           - 19.773.538,81 zł.

wydatki    (bez zmian)           - 25.588.428,81 zł.

 

§ 3. Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy Osiecznica,

 

§ 4.1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

2.      Uchwała podlega rozplakatowaniu na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Osiecznicy oraz opublikowaniu w Biuletynie Informacji Publicznej.


 

 

 

Uzasadnienie:

 

Zmiany w planie wydatków budżetowych wynikają z:

1.      Konieczności zakupu baraku socjalnego na boisko w Tomislawiu, zakupu dokona GOKiS w Osiecznicy – administrujący obiektami sportowymi, z planowanej dotacji na ten cel. Obecnie na boisku nie ma żadnej szatni, ani innego pomieszczenia socjalnego. Pokrycie wydatku z rezerwy na wydatki majątkowe.

2.      Złożonego i wstępnie przyjętego przez Marszałka Województwa Dolnośląskiego wniosku o dofinansowanie zakupu sprzętu specjalistycznego dla jednostek OSP w Osiecznicy, w Ławszowej i w Parowej. Koszt realizacji zadania wynosi ponad 85.153.91 zł., z tego udział własny gminy 42.577,91 zł., w tym ze zwiększonej dotacji 20.000,00 zł., pozostałą kwota z dotacji już ustalonej dla OSP. Pokrycie wydatku ze zmniejszonego planu wydatków bieżących na remont budynku Urzędu Gminy, który w roku bieżącym nie będzie realizowany.

 [1] Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759 i z 2005 r. nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457 oraz z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337 z 2007 r. Nr 48,poz. 327, Nr 138, poz. 974. Nr 173, poz. 1218

[2] Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, , Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381. Nr 249, poz.1832, z 2007 r., Nr 82, poz. 560,  Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz.984.

 

 

 

Załączniki

zalacznik1 (79.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zalacznik2 (77.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zalacznik2a (71.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zalacznik3 (75.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zalacznik3a (73.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Bogumił Mikołajewski
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Bogumił Mikołajewski
Data wprowadzenia:2008-11-13 12:00:19
Opublikował:Bogumił Mikołajewski
Data publikacji:2008-11-13 12:02:09
Ostatnia zmiana:2008-11-13 12:02:21
Ilość wyświetleń:753
Urząd Gminy Osiecznica
ul. Lubańska 43, 59-724 Osiecznica

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij