Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Osiecznica

Kolorowy pasek

Uchwała  Nr  XXXI/145/08

Rady Gminy Osiecznica

z dnia   4 grudnia 2008 r.

 

 

w sprawie określenia stawek jednostkowych dotacji przedmiotowych dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej w Osiecznicy.

 

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 15, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591; ze zmianami[1]), oraz art. 174,, ust. 4 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104; ze zmianami[2]),

Rada Gminy Osiecznica uchwala, co następuje:

 

§ 1. Uchwała określa stawki jednostkowe dotacji przedmiotowych do usług komunalnych o charakterze użyteczności publicznej świadczonych przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej w Osiecznicy – zakład budżetowy.

 

§ 2. Stawki dotacji przedmiotowych wynoszą:

- do 1 mb dróg gminnych i wewnętrznych                                                        1,20 zł.

- do powierzchni

- do powierzchni 1 m2 placów gminnych                                                        20,00 zł.

- do powierzchni 1 m2 terenów zielonych                                                         2,50 zł.

- do powierzchni 1 ha cmentarzy komunalnych                                       4.781,32 zł.

 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Osiecznica.

 

§ 4. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i ma zastosowanie do dotacji udzielanych

           od 1 stycznia 2009 r.

        2. Uchwała podlega rozplakatowaniu na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Gminy oraz

            opublikowania w Biuletynie Informacji Publicznej

 

                                                                                                                                                                                          


Uzasadnienie:

 

Zgodnie z treścią przepisu art. 174 ust.4 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych stawki dotacji przedmiotowych ustala organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego, czyli Rada Gminy. Zasady i tryb przekazywania dotacji zostaną określone w umowie.

 

Stawki jednostkowe dotacji przedmiotowych zostały skalkulowane przez ZGMiK w Osiecznicy jak niżej:

 

W Kosztach świadczonych usług uwzględniono:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników bezpośrednio wykonujących

   usługi,

- zakup materiałów i wyposażenia

- koszty zarządu

- pozostałe koszty bieżące

 

Dotacja stanowi różnicę pomiędzy kosztami utrzymania, a przychodami ZGMiK z tytułu sprzedaży usług.

 

 

Opracowała: Józefa Miętkiewicz

 

 [1] Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759 i z 2005 r. nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457 oraz z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337 z 2007 r. Nr 48,poz. 327, Nr 138, poz. 974. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz.1111.

[2] Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, , Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381. Nr 249, poz.1832, z 2007 r., Nr 82, poz. 560,  Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz.984 i z 2008 r. Nr 180, poz. 1112.

 

 

 

Metadane

Źródło informacji:Bogumił Mikołajewski
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Bogumił Mikołajewski
Data wprowadzenia:2008-12-09 10:08:13
Opublikował:Bogumił Mikołajewski
Data publikacji:2008-12-09 10:10:00
Ostatnia zmiana:2008-12-09 10:10:35
Ilość wyświetleń:627
Urząd Gminy Osiecznica
ul. Lubańska 43, 59-724 Osiecznica

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij