Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Osiecznica

Kolorowy pasek

Uchwała Nr  XXXI/144/08

Rady Gminy Osiecznica

z dnia  4 grudnia  2008 r.

 

 

w sprawie zmian budżetu gminy Osiecznica na 2008 r

 

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt.4 i 15, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591; ze zmianami[1]), w związku z art. 165, art. 184, ust. 1, pkt. 2, lit. a ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104; ze zmianami[2]), Rada Gminy Osiecznica uchwala, co następuje:

 

 

§ 1. 1. Zwiększyć dochody budżetowe                         o kwotę            67.576,00 zł.

zgodnie z załącznikiem nr 1

z tego:

         a) dochody bieżące           o kwotę  30.049,00 zł.

zgodnie z załącznikiem nr 1a

        b) dochody majątkowe      o kwotę  37.527,00 zł.

zgodnie z załącznikiem nr 1b

 

     2. Zwiększyć wydatki budżetowe                            o kwotę            67.576,00 zł.

zgodnie z załącznikiem nr 2

z tego:

         a) wydatki  bieżące           o kwotę  30.049,00 zł.

zgodnie z załącznikiem nr 2a

        b) wydatki majątkowe      o kwotę  37.527,00 zł.

zgodnie z załącznikiem nr 2b

 

    3. W zmianach wydatków budżetowych:

        a) zmniejszyć wydatki budżetowe   o kwotę    43.000,00 zł.

            w tym:

            - wydatki bieżące                  o kwotę  43.000,00 zł.

        b) zwiększyć wydatki budżetowe    o kwotę  110.576,00 zł.

            w tym:

            - wydatki bieżące                  o kwotę  73.049,00 zł.

            - wydatki majątkowe             o kwotę  37.527,00 zł.

zgodnie z załącznikiem nr 3

 

§ 2. Budżet po zmianach:

dochody             - 19.693.547,81 zł.

wydatki             - 25.508.437,81 zł.

 

§ 3. Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy Osiecznica,

 

§ 4.1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

2.      Uchwała podlega rozplakatowaniu na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Osiecznicy oraz opublikowaniu w Biuletynie Informacji Publicznej.


Uzasadnienie:

 

Zwiększenie dochodów i wydatków:

1. W dziale 745 – „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”, rozdział 75412 – „Ochotnicze straże pożarne” o kwotę 42.576,00 zł. wynika z otrzymane dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego  Projekty w ramach konkursu „Poprawa bezpieczeństwa w Województwie Dolnośląskim

Ponadto w dziale tym proponuję zmniejszenie dotacji dla OSP o kwotę 43.000,00 zł. w tym:

- dotację na realizację zadań bieżących – 23.000,00 zł. 

- dotację na zakup sprzętu – 20.000,00 zł.

Z tego względu, że dofinansowanie zakupu sprzętu zostanie przekazane gminie, stąd konieczność zmniejszenia dotacji dla OSP, a zwiększenia wydatków bieżących dokonywanych przez Urząd Gminy, który dokona zakupu sprzętu ze środków własnych gminy i środków otrzymanych z województwa i przekaże w używanie jednostkom OSP.

 

2. W dziale 900 – „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”, rozdział 90095 – „Pozostała działalność” o kwotę 25.000,00 zł. następuje na podstawie Zawiadomienia WFOŚiGW we Wrocławiu Oddział w Jeleniej Górze o dofinansowaniu w formie dotacji w kwocie 25.000,00 zł. zadania pn. „XIV Gminny Turniej Ekologiczny Szkół i Przedszkoli”

 [1] Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759 i z 2005 r. nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457 oraz z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337 z 2007 r. Nr 48,poz. 327, Nr 138, poz. 974. Nr 173, poz. 1218 i z 2008 r. Nr 180, poz. 1111.

[2] Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, , Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381. Nr 249, poz.1832, z 2007 r., Nr 82, poz. 560,  Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz.984.

 

 

 

Załączniki

zalacznik1 (75.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zalacznik1a (74.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zalacznik1b (71.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zalacznik2 (77.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zalacznik2a (77.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zalacznik2b (71.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zalacznik3 (76.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Bogumił Mikołajewski
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Bogumił Mikołajewski
Data wprowadzenia:2008-12-09 10:11:33
Opublikował:Bogumił Mikołajewski
Data publikacji:2008-12-09 10:12:04
Ostatnia zmiana:2008-12-09 10:14:16
Ilość wyświetleń:676
Urząd Gminy Osiecznica
ul. Lubańska 43, 59-724 Osiecznica

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij