Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Osiecznica

Kolorowy pasek

 

Uchwała Nr  XXXIV/160/09

Rady Gminy Osiecznica

z dnia  26 lutego 2009 r.

 

w sprawie zmian budżetu gminy Osiecznica na 2009 r

 

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt.4 i 15, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591; ze zmianami[1]), w związku z art. 165, art. 184, ust. 1, pkt. 2, lit. a ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104; ze zmianami[2]), Rada Gminy Osiecznica uchwala, co następuje:

 

§ 1. 1. Zwiększyć dochody budżetowe                         o kwotę                 63.806,00 zł.

zgodnie z załącznikiem nr 1

z tego:

         a) dochody bieżące          o kwotę    63.806,00 zł.

            subwencje

 

     2. Zwiększyć wydatki budżetowe                            o kwotę                 63.806,00 zł.

zgodnie z załącznikiem nr 2

z tego:

         a) bieżące wydatki budżetowe              o kwotę     63.806,00 zł.

zgodnie z załącznikiem nr 2a

        b) wydatki majątkowe :

            - zmniejszyć          o kwotę  1.000.000,00 zł.

            - zwiększyć           o kwotę  1.000.000,00 zł.

          w tym:

           dotacja celowa z budżetu gminy dla Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w

           Osiecznicy na zakup sprzętu nagłaśniającego dofinansowanego ze środków PROW na

           lata 2007 – 2013 – finansowanie pomostowe                w kwocie 95.000,00 zł.

zgodnie z załącznikiem nr 2b

 

   2.1. w zwiększeniu wydatków budżetowych:

          - zmniejszyć wydatki majątkowe                         o kwotę         745.000,00 zł.

          - zwiększyć wydatki  majątkowe                         o kwotę         745.000,00 zł.

          - zwiększyć wydatki bieżące                                o kwotę           63.806,00 zł.

zgodnie z załącznikiem nr 2.1

 

 

§ 2. Dokonać zmian w wydatkach majątkowych:

 

a)      Wieloletnich Programach Inwestycyjnych – dopisać zadanie pn. „Place zabaw po

Jednym w miejscowościach: Ławszowa, Ołobok, Parowa, Przejęsław, Świętoszów, Tomisław, Kliczków, Osieczów oraz dwa w miejscowości Osiecznica”

 zgodnie z załącznikiem nr 3

 

      b) pozostałych wydatkach majątkowych – dotacje na wydatki majątkowe

zgodnie z załącznikiem nr 3a

 

§ 3. Budżet po zmianach:

dochody            - 22.698.433,00 zł.

wydatki             - 36.948.433,00 zł.

 

§ 4. Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy Osiecznica.

 

§ 5.1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

2.      Uchwała podlega rozplakatowaniu na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Osiecznicy oraz opublikowaniu w Biuletynie Informacji Publicznej.

 


Uzasadnienie:

Pismem Ministra Finansów znak: Nr ST3/4820/21/08 gmina otrzymała informację o ostatecznych kwotach subwencji na 2009 r.

Otrzymaliśmy zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej o 63.806,00 zł., ponieważ potrzeby szkół są zabezpieczone, środki te proponuję przeznaczyć na:

1.      dla Szkoły Podstawowej w Parowej – 4.452,00 zł. na opiekę nad dziećmi dojeżdżającymi ( 2.500,00 zł.) oraz wymianę centrali monitorowania szkoły (1.952,00 zł.),

2.      Zimowe odśnieżanie dróg gminnych (9.354,00 zł.)i remonty dróg wewnętrznych – 30.000,00 zł.

3.      Remont oświetlenie ulicznego – uzupełnienie punktów świetlnych – 20.000,00 zł.

 

Ponadto część środków ujętych  w dziale 010 – „Rolnictwo i łowiectwo”, rozdział 01041 – „Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 –

1.      Kwotę 650.000,00 zł. na program „budowa placów zabaw we wszystkich miejscowościach, z tego:

a)      po jednym placu w Ławszowej, w Ołoboku, w Parowej, w Przejęsławiu, w Świętoszowie, w Tomisławie, w Kliczkowie i w Osieczowie

b)      dwa place w miejscowości Osiecznica.

2.      Kwotę 95.000,00 zł. na dotację dla Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Osiecznicy z przeznaczeniem na pomostowe finansowanie zakupu sprzętu nagłaśniającego, na dofinansowanie którego GOKiS składa wniosek o przyznanie  dofinansowania z funduszy Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 w ramach działania 313,322,323 „Odnowa i rozwój wsi”

 

 [1] Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759 i z 2005 r. nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457 oraz z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337 z 2007 r. Nr 48,poz. 327, Nr 138, poz. 974. Nr 173, poz. 1218 i z 2008 r. Nr 180, poz. 1111.

[2] Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, , Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381. Nr 249, poz.1832, z 2007 r., Nr 82, poz. 560,  Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz.984, z 2008 r. Nr 180, poz. 1112.

 

 

 

Załączniki

zalacznik1 (73.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zalacznik2 (84.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zalacznik2_1 (83.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zalacznik2a (79.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zalacznik2b (81kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zalacznik3 (56.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zalacznik3a (82.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Bogumił Mikołajewski
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Bogumił Mikołajewski
Data wprowadzenia:2009-03-02 12:27:43
Opublikował:Bogumił Mikołajewski
Data publikacji:2009-03-02 12:28:41
Ostatnia zmiana:2009-03-02 12:31:30
Ilość wyświetleń:653
Urząd Gminy Osiecznica
ul. Lubańska 43, 59-724 Osiecznica

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij