Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Osiecznica

Kolorowy pasek

                                                  ZARZĄDZENIE  Nr 42/2009

                                                      WÓJTA GMINY  Osiecznica

                                                  z dnia 06 maja 2009 roku .

w sprawie : przeznaczenia do dzierżawy w trybie przetargu  nieruchomości położonych  w

                   obrębie Parowa, Ławszowa i ustalenia  wysokości stawki czynszu dzierżawnego 

 

 

Na podstawie art.13 ust.1 ,  art.35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r.o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2004r. Nr 261, poz. 2603  z późn. zm1.) i  Uchwały Rady Gminy Osiecznica nr IV/33/2003 z dnia 30 stycznia 2003 w sprawie zasad  gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność gminy .

     Wójt Gminy zarządza co następuje:

 

§.1.Przeznacza się do dzierżawy na okres 10 lat nieruchomości stanowiące  własność  gminy wymienione w wykazie stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

§.2.Ustala się stawkę czynszu dzierżawnego w wysokości  0,05 zł ( netto)  za 1m2  rocznie .  Czynsz będzie rewaloryzowany corocznie , w pierwszym kwartale każdego roku o roczny   wskaźnik wzrostu  cen towarów i usług za rok poprzedni publikowany przez Prezesa GUS . 

§.3.Wykaz, o którym mowa w § 1 podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Osiecznicy, sołectwie Osiecznica i na stronie internetowej biuletynu informacji publicznej Urzędu Gminy  Osiecznica  na okres 21 dni.

§.4. Zarządzenie  obowiązuje z dniem podjęcia

 

--------------------------------------------

1)Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2004 r. Nr 281, poz. 2782, z 2005 r. Nr 130, poz. 1087, Nr 169, poz. 1420, Nr 175, poz. 1459, z 2006 r. Nr 104, poz. 708,  Nr 220, poz. 1600 i 1601,  z 2007r. Nr 69, poz. 468,  Nr 173, poz. 1218.

 z 2008  Nr  59, poz. 369, Nr 220, poz. 1412, z 2009 Nr 19, poz. 100 .

 

 

 

  


 

                                                                                               Zał. Nr 1  do Zarządzenia Wójta Gminy Osiecznica

            Nr 42/2009 z dnia   06 maja  2009 roku

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY PRZEZNACZONYCH DO DZIERŻAWY

Lp.

 

Nr działki

Pow.w  m2

Nr księgi

Wieczystej

Położenie

Przeznaczenie

w planie

zagosp. przestrzennego

Opis nieruchomości

 

 

Wysokość  czynszu dzierżawnego

         Forma

1.

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

3.

97/4

 

 

 

 

 

 

cz. 447/1

 

 

 

 

cz. 103/9

2800

 

 

 

 

 

 

500

 

 

 

 

200

JG1B/000/14763/7

 

 

 

 

 

JG1B/000/1463/7

 

 

 

JG1B/000/1479/9

Parowa

 

 

 

 

 

 

Parowa

 

 

 

 

Ławszowa

Tereny usługowe .

Ustala się sposób zagospodarowania: ogród przydomowy .

 

 

 

Tereny zainwestowania wiejskiego .Ustala się sposób zagospodarowania

ogród przydomowy .

 

 Tereny zainwestowania wiejskiego. Ustala się sposób zagospodarowania

ogród przydomowy.

Nieruchomość   niezabudowana  

 

 

 

 

 

Nieruchomość niezabudowana

 

 

 

Nieruchomość niezabudowana 

0,05 zł za m2/ rocznie plus 22%

podatku VAT .

Termin wnoszenia opłat do 30 czerwca każdego roku  .

 

j.w

 

 

 

 

j.w

Dzierżawa w trybie przetargowym

na okres  10 lat

 

 

 

 

j.w

 

 

 

 

j.w

Nieruchomości wolne od obciążeń cywilno-prawnych.

Termin i warunki przetargu zostaną podane w ogłoszeniu o przetargu.

 

Niniejszy wykaz zostanie podany do publicznej wiadomości na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w:

-          Urzędzie Gminy w Osiecznicy

-          Sołectwie Osiecznica

-          Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy  Osiecznica .    

                  -      W prasie- Słowo Polskie Gazeta Wrocławska


 

Metadane

Źródło informacji:Bogumił Mikołajewski
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Bogumił Mikołajewski
Data wprowadzenia:2009-05-08 09:53:15
Opublikował:Bogumił Mikołajewski
Data publikacji:2009-05-08 09:55:19
Ostatnia zmiana:2009-05-08 09:55:25
Ilość wyświetleń:553
Urząd Gminy Osiecznica
ul. Lubańska 43, 59-724 Osiecznica

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij