Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Osiecznica

Kolorowy pasek

Zarządzenie nr 60/09

Wójta Gminy Osiecznica

z dnia 23 czerwca  2009 r.

 

 

w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy  w Osiecznicy na 2009 r.

 

Na podstawie art.30 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591; z poźn. zm.[1]) art. 186, ust. 3, ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104; ze zmianami[2]), zarządzam, co następuje:

 

 

§ 1. W wyniku wyboru w drodze konkursu stowarzyszeń realizujących część zadań własnych gminy  w zakresie sportu masowego w 2009 r. środki ujęte w budżecie:

 - dział 926 – „Kultura fizyczna i sport”,

 - rozdział 92605 – „Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu”

 - § 2820 – dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do

                    realizacji stowarzyszeniem

 - zadanie „Sport – do podziału” 

rozdzielam w części na stowarzyszenia – zgodnie z załącznikiem nr 1

- dział 851 – „Ochrona zdrowia”,

- rozdział 85154 – „Przeciwdziałanie alkoholizmowi”

§ 2830 – dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do

               realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych

- zadanie „Dotacje do podziału”

rozdzielam w na organizacje, którym zlecono realizację zadań – zgodnie z załącznikiem nr 2.

 

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy.

 

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

 

 

 

 [1] Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759 i z 2005 r. nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457 , z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337 oraz z 2007 r. Nr 48, poz.327 i Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz.1218, z 2008 r Nr 180,poz. 1111, Nr 223, poz.1459,: z 2009 r. Nr 52, poz.420.

[2] Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, , Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381. Nr 249, poz.1832 z 2007 r, Nr82, poz.560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, pioz.791, Nr 140, poz.984, z 2008 r. Nr 180, poz. 1112.

 

 

 

Załączniki

zalacznik1 (74.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zalacznik2 (72.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Bogumił Mikołajewski
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Bogumił Mikołajewski
Data wprowadzenia:2009-07-01 09:15:24
Opublikował:Bogumił Mikołajewski
Data publikacji:2009-07-01 09:16:22
Ostatnia zmiana:2009-07-07 15:16:47
Ilość wyświetleń:478
Urząd Gminy Osiecznica
ul. Lubańska 43, 59-724 Osiecznica

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij