Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Osiecznica

Kolorowy pasek

 

Uchwała Nr XXXIX/175/09

Rady Gminy Osiecznica

z dnia 25 czerwca  2009 r.

 

 

w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy w roku budżetowym 2010 środków stanowiących fundusz sołecki.

 

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt.7, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591; ze zmianami[1]) oraz art.6 w związku z art.1, ust.1 ustawy z dnia 20 lutego 2009 r. o funduszu sołeckim (Dz. U. Nr 52, poz.420),

Rada Gminy Osiecznica uchwala, co następuje:

 

§ 1. Nie wyrazić zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy na 2010 r. środków stanowiących fundusz sołecki.

 

§ 2. Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy Osiecznica .

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

§ 4. Uchwała podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej


 

Uzasadnienie:

 

Środki funduszu sołeckiego mogą być wykorzystane wyłącznie na realizację przedsięwzięć zgodnych ze strategią rozwoju gminy. Gmina Osiecznica ma opracowaną strategię rozwoju gminy, przedsięwzięcia ujęte w strategii, były uzgadniane ze mieszkańcami gminy na zebraniach wiejskich. Zebrania wiejskie uchwaliły Programy Odnowy Miejscowości (POM)

Każdego roku z mieszkańcami poszczególnych sołectw omawiany jest zakres zadań przewidziany w danym roku budżetowym do realizacji w każdej wsi, które następnie ujmowane są w wieloletnich programach inwestycyjnych oraz zadaniach inwestycyjnych jednorocznych i zadaniach bieżących.

Utworzenie funduszu sołeckiego spowoduje zmniejszenie środków budżetowych na zadania uchwalone przez radę gminy, wynikające ze strategii i z WPI. Rozdrobnienie środków i wykorzystywanie ich na małe projekty ustalone przez poszczególne rady sołeckie może spowodować spowolnienie realizacji zadań strategicznych takich jak kanalizowanie gminy i budowa basenu w Osiecznicy

Sołtysi nie widzą potrzeby tworzenia wyodrębnionego funduszu, ponieważ bieżące i inwestycyjne zadania w poszczególnych miejscowościach gminy realizowane są na bieżąco. Obecny system dofinansowywania imprez masowych organizowanych przez sołectwa jest wystarczający.

Z wymienionych wyżej powodów nie proponuję szanownej Radzie wyodrębnienia funduszu sołeckiego w budżecie na 2010 r.

 

Opracowała: J. Miętkiewicz



[1] Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759 i z 2005 r. nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457 oraz z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337 z 2007 r. Nr

Metadane

Źródło informacji:Bogumił Mikołajewski
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Bogumił Mikołajewski
Data wprowadzenia:2009-07-02 09:39:29
Opublikował:Bogumił Mikołajewski
Data publikacji:2009-07-02 09:40:39
Ostatnia zmiana:2009-07-02 09:41:58
Ilość wyświetleń:583
Urząd Gminy Osiecznica
ul. Lubańska 43, 59-724 Osiecznica

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij