Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Osiecznica

Kolorowy pasek

                                                      Zarządzenie  Nr 69  /2009

                                                      Wójta Gminy Osiecznica

                                                 z dnia  06 lipca 2009 roku

                      w sprawie : przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiących

                                         własność  Gminy

 

                     Na podstawie art.30 ust.1 pkt. 3  ustawy z dnia 08 marca 1990r.o samorządzie  Gminnym

                     (tekst jednolity z 2001r. Dz.U.Nr 142, poz.1591.z póź. zm1. ) i art.13 ust.1 , art. 28 ust.1 i

                     art.35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r.o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2004r.

                      Nr 261 , poz.2603 z późn.zm.2 ) w związku z  § 2 uchwały Rady Gminy Osiecznica

                      nr IV/33/2003 z dnia 30 stycznia 2003r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami 

                      stanowiącymi własność Gminy Osiecznica ( Dz.Urz. z 9.04. 2003 Nr 37, poz.929)  

                      Wójt Gminy Osiecznica   zarządza co następuje :

 

                    § .1.Przeznaczyć  do sprzedaży  nieruchomości stanowiące własność gminy wymienione

                    w wykazie stanowiącym załączniki nr 1 do niniejszego zarządzenia .

                   § .2.Wykaz, o którym mowa w § 1 podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie

                   Gminy w Osiecznicy i sołectwach oraz umieszczeniu na stronie internetowej  Urzędu Gminy na

                   Osiecznica  okres 21 dni.

                   §.3.Zarządzenie  wchodzi w życie z dniem podjęcia.

   

 

 

 

 

 

 

_____________________

[1])Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007r. Nr 48, poz. 327,  Nr 138, poz. 974, Nr 173,poz.1218,  z 2008 Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz.1458.

2)Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2004 r. Nr 281, poz. 2782, z 2005 r. Nr 130, poz. 1087, Nr 169, poz. 1420, Nr 175, poz. 1459, z 2006 r. Nr 104, poz. 708,  Nr 220, poz. 1600 i 1601,  z 2007r. Nr 69, poz. 468,  Nr 173, poz. 1218.

 z 2008  Nr  59, poz. 369, Nr 220, poz. 1412, z 2009 Nr 19, poz. 100.

                                                                                                     Załącznik nr 1  do Zarządzenia Wójta  Gminy Osiecznica

                                                                                                          Nr 69./2009  z dnia 06 lipca   2009 roku                                    

                                            WYKAZ

                         nieruchomości  stanowiących własność Gminy przeznaczonych do sprzedaży

Lp.

Nr działki

Pow

w m2

Nr kw

Położenie

Przeznaczenie

w pl. zagosp. przestrzennego

Cena nieruchomości

netto

Forma zbycia

Termin do składania wniosków przez osoby uprawnione z art. 34 ust.1 pkt. 1 i 2

1.

 

 

 

 

 

 

2.

 

3.

 

4.

 

5.

 

6.

 

7.

 

8.

 

 

36/73

 

 

 

 

 

 

36/40

 

36/42

 

36/55

 

36.62

 

36/69

 

36/72

 

36/73

1531

 

 

 

 

 

 

2524

 

1611

 

979

 

1133

 

1725

 

1283

 

1748

JG1B00014768/

 

 

 

 

 

j.w

 

jw.

 

j.w

 

j.w

 

j.w

 

j.w

 

j.w

 

 

Kliczków

 

 

 

 

 

 

Kliczków

Teren zabudowy mieszkaniowej

Ekstensywnej o przewadze zabudowy jednorodzinnej

 

j.w

 

j.w

 

j.w

 

j.w

 

j.w

 

j.w

 

j.w

 

36.117,00 zł

 

 

 

 

 

 

59.567,00 zł

 

37.976,00 zł

 

26.128,00 zł 

 

29.628 zł

 

40.832,00 zł

 

33.800,00 zł

 

42.136,00 zł

 

 

sprzedaż w trybie nieograniczonego ustnego przetargu

 

 

 

 j.w

  

 j.w

   

 j.w

 

j.w

 

j.w

 

j.w

 

j.w

 

 

 

 

 

 

6 tygodni 

 

 

 

 

 

 j.w

 

 j.w

 

 j.w

 

 j.w

 

 j.w

 

 j.w

 

 j.w

 

 

 

 

 

 

Wykazane nieruchomości położone są w południowej peryferyjnej części miejscowości Kliczków w odległości ok.

W bezpośrednim sąsiedztwie znajdują się tereny niezagospodarowane, przeznaczone pod budownictwo mieszkaniowe , od strony zachodniej tereny rekreacyjne i dolina rzeki Kwisy . Wokół kompleksu gruntów w którym znajdują się wykazane działki znajdują się tereny leśne . Na działkach rosną pojedyncze drzewa i krzewy. 

Nieruchomości wolne od obciążeń cywilno-prawnych.

Wykazane  nieruchomości  będą przedmiotem sprzedaży w trybie nieograniczonego ustnego ( licytacja)przetargu.

Termin i warunki przetargu zostaną podane w ogłoszeniu o przetargu .

Nabywca oprócz ceny sprzedaży ponosi koszty notarialne i sądowe związane z przeniesieniem prawa własności  nieruchomości oraz  koszty przygotowania dokumentacji do sprzedaży.

Nieruchomości wolne o obciążeń cywilno-prawnych.

Do wylicytowanej  ceny sprzedaży będzie doliczany podatek VAT w wysokości 22 % .

Niniejszy wykaz zostanie podany do publicznej wiadomości na okres 21 dni w:

-          Urzędzie Gminy w Osiecznicy

-          Sołectwie Osiecznica-Kliczków

-          Na stronie internetowej Urzędu Gminy Osiecznica                                                                                                                          

                                                                                                                                   Wójt Gminy

                                                                                                                              Waldemar Nalazek

 

Metadane

Źródło informacji:Bogumił Mikołajewski
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Bogumił Mikołajewski
Data wprowadzenia:2009-07-07 09:13:30
Opublikował:Bogumił Mikołajewski
Data publikacji:2009-07-07 09:14:35
Ostatnia zmiana:2009-07-07 09:15:30
Ilość wyświetleń:576
Urząd Gminy Osiecznica
ul. Lubańska 43, 59-724 Osiecznica

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij