Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Osiecznica

Kolorowy pasek

                                                      Zarządzenie  Nr  36 /2009

                                                      Wójta Gminy Osiecznica

                                                   z dnia 16 kwietnia  2009 roku

                      w sprawie : przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiących

                                         własność  Gminy

 

                     Na podstawie art.30 ust.1 pkt. 3  ustawy z dnia 08 marca 1990r.o samorządzie  Gminnym

                     ( Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591.z póź. zm1. ) i art.13 ust.1 , art. 28 ust.1 i

                     art.35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r.o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2004r.

                     Nr 261 , poz.2603 z późn.zm.2 ) w związku z  § 2 uchwały Rady Gminy Osiecznica nr 

                     IV/33/2003 z dnia 30 stycznia 2003r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami 

                     stanowiącymi własność Gminy Osiecznica ( Dz.Urz. z 9.04. 2003 Nr 37, poz.929) i Uchwały 

                     Rady Gminy  Osiecznica Nr V/21/07 z dnia 26 stycznia 2007r. w sprawie gospodarowania 

                     mieszkaniowym zasobem gminy w latach 2007-2013 oraz trybu zaspakajania potrzeb 

                     mieszkaniowych członków  wspólnoty samorządowej gminy Osiecznica ( Dz. Urz. Nr 42, poz. 

                     441 z 16.02.2007 r.  

                     Wójt Gminy Osiecznica zarządza co następuje :

                   § .1.Przeznaczyć  do sprzedaży  nieruchomości stanowiące własność gminy wymienione

                   w wykazie stanowiącym załączniki nr 1 i nr 2 do niniejszego zarządzenia .

                   § .2.Wykazy, o których mowa w § 1 podlegają wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie

                   Gminy w Osiecznicy i sołectwach oraz umieszczeniu na stronie internetowej Biuletynu             

                    Informacji Publicznej  Urzędu Gminy na okres 21 dni.

                        §.3.Zarządzenie  wchodzi w życie z dniem podjęcia.

   

 

 

 

_____________________

[1])Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007r. Nr 48, poz. 327,  Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218. 

2)Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2004 r. Nr 281, poz. 2782, z 2005 r. Nr 130, poz. 1087, Nr 169, poz. 1420, Nr 175, poz. 1459, z 2006 r. Nr 104, poz. 708,  Nr 220, poz. 1600 i 1601,  z 2007r. Nr 69, poz. 468,  Nr 173, poz. 1218.

 

 

  

 

                                                                                                                                           Załącznik nr 1  do Zarządzenia Wójta  Gminy  Osiecznica                                                                                                                                                                                                                                                                                               

                                                                                                                                           Nr 36 /09 z dnia  16 kwietnia  2009r.                                                                                                                                                                                                                                       

Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy przeznaczonych do sprzedaży

 

Lp.

Nr działki

Pow.w m2

Nr księgi

Wieczystej

Położenie

Przeznaczenie

w planie

zagosp. przestrzennego

Opis nieruchomości

 

 

Wartość nieruchomości

 

Forma zbycia

Termin składania wniosków przez osoby uprawnione z art. 34 ust.1 pkt.1 i pkt. 2

1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

238/25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6400

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 15015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Osiecznica

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tereny zabudowy  

 mieszkaniowej o przewadze zabudowy jednorodzinnej.

 

 

 

 

 

 

 

 

Nieruchomość zabudowana budynkiem mieszkalnym

wielorodzinnym 18- rodzinnym . Sprzedaży podlegają:

1/  lokal mieszkalny nr 5 w klatce C o pow. użytkowej 

2/ lokal mieszkalny nr 6 w klatce C

o pow. użytkowej 52,53 m2 położony na II piętrze budynku.

Z lokalem związany jest udział w częściach wspólnych budynku i działce gruntu  w wysokości 45/1000 części.  

  

37.694,00 

 w tym

wartość udz. w   gruncie 

- 7.942,00 zł

 

 

30.184,00 zł

w tym wartość gruntu

6.270,00 zł

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sprzedaż w trybie

bezprzetargowym z prawem pierwszeństwa dla najemcy

 

6 tygodni

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nieruchomość wolna od obciążeń cywilno-prawnych. 

Nabywca oprócz ceny sprzedaży ponosi koszty notarialne i sądowe związane z przeniesieniem prawa własności nieruchomości , a także koszty przygotowania dokumentacji do sprzedaży . Niniejszy wykaz zostanie podany do publicznej wiadomości na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w:

-          Urzędzie Gminy w Osiecznicy,

-          Sołectwie Osiecznica,  

   -      na  stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Osiecznica

 

Metadane

Źródło informacji:Bogumił Mikołajewski
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Bogumił Mikołajewski
Data wprowadzenia:2009-07-08 15:04:06
Opublikował:Bogumił Mikołajewski
Data publikacji:2009-07-08 15:05:16
Ostatnia zmiana:2009-07-08 15:06:02
Ilość wyświetleń:435
Urząd Gminy Osiecznica
ul. Lubańska 43, 59-724 Osiecznica

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij