Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Osiecznica

Kolorowy pasek

                                                      Zarządzenie  Nr 87  /2009

                                                      Wójta Gminy Osiecznica

                                                 z dnia  27 sierpnia 2009 roku

                      w sprawie : przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiących

                                         własność  Gminy

 

                     Na podstawie art.30 ust.1 pkt. 3  ustawy z dnia 08 marca 1990r.o samorządzie  Gminnym

                     (tekst jednolity z 2001r. Dz.U.Nr 142, poz.1591.z póź. zm1. ) i art.13 ust.1 , art. 28 ust.1 i

                     art.35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r.o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2004r.

                      Nr 261 , poz.2603 z późn.zm.2 ) w związku z  § 2 uchwały Rady Gminy Osiecznica

                      nr IV/33/2003 z dnia 30 stycznia 2003r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami  

                      stanowiącymi własność Gminy Osiecznica ( Dz.Urz. z 9.04. 2003 Nr 37, poz.929) i Uchwały 

                      Rady Gminy Osiecznica Nr V/21/07 z dnia 26 stycznia 2007r. w sprawie gospodarowania 

                      mieszkaniowym zasobem gminy w latach 2007-2013 oraz trybu zaspakajania potrzeb 

                      mieszkaniowych członków  wspólnoty samorządowej gminy Osiecznica ( Dz. Urz. Nr 42, poz.   

                      441 z 16.02.2007 r.

                      Wójt Gminy Osiecznica   zarządza co następuje :

 

 

                    § .1.Przeznaczyć  do sprzedaży  nieruchomości stanowiące własność gminy wymienione

                    w wykazie stanowiącym załączniki nr 1 do niniejszego zarządzenia .

                   § .2.Wykaz, o którym mowa w § 1 podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie

                   Gminy w Osiecznicy i sołectwach oraz umieszczeniu na stronie internetowej Biuletynu              

                    Informacji Publicznej  Urzędu Gminy na okres 21 dni.

                        §.3.Zarządzenie  wchodzi w życie z dniem podjęcia.

   

 

 

 

 

 

 

_____________________

[1])Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007r. Nr 48, poz. 327,  Nr 138, poz. 974, Nr 173,poz.1218,  z 2008 Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz.1458.

2)Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2004 r. Nr 281, poz. 2782, z 2005 r. Nr 130, poz. 1087, Nr 169, poz. 1420, Nr 175, poz. 1459, z 2006 r. Nr 104, poz. 708,  Nr 220, poz. 1600 i 1601,  z 2007r. Nr 69, poz. 468,  Nr 173, poz. 1218.

 z 2008  Nr  59, poz. 369, Nr 220, poz. 1412, z 2009 Nr 19, poz. 100 .

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                             Załącznik nr 1  do   Zarządzenia Wójta  Gminy  Osiecznica                                                                                                                                                                 

                                                                                                                               Nr 87 /2009   z dnia  27 sierpnia  2009r.                     

                                                                               WYKAZ

nieruchomości stanowiących własność Gminy Osiecznica  przeznaczonych do sprzedaży  

 

 

 

 

 

Lp.

Nr działki

Pow.w m2

Nr księgi

Wieczystej

Położenie

Przeznaczenie

w planie

zagosp. Przestrzennego

Opis nieruchomości

Wartość nieruchomości

 

Forma zbycia

Termin składania wniosków przez osoby uprawnione z art. 34 ust.1 pkt.1 i pkt. 2

Obciążenia

1.

68/2

3770

JG1B/00019887/

Kliczków

Tereny  zabudowy usługowo- mieszkaniowej

Działka zabudowana budynkiem

usługowo mieszkalnym nr 38A  . 

Sprzedaży podlega :

1/ lokal mieszkalny nr 9  o pow. użytkowej

 

2/lokal użytkowy nr 1  o pow. użytkowej 17,20 z udziałem w gruncie w wysokości

33/1000 części.

 

 

 

 

 

39.426,00 w tym udz. w gruncie

14.937,00 zł.

 

 

 

 

15.230,00 zł w tym udz. w gruncie -2.707,00zł

Sprzedaż w drodze przetargu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sprzedaż w drodze przetargu

6 tygodni

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

j.w

Nierucho-mość wolna od obciążeń

Cywilno-prawnych

 

 

 

 

 

 

 

 

 

j.w

 

Wykazana nieruchomość będzie przedmiotem sprzedaży w trybie przetargu, warunki i termin przetargu zostaną podane w  ogłoszenie o przetargu.

Nabywca oprócz ceny sprzedaży ponosi koszty notarialne i sądowe zwiazane z przeniesieniem prawa własności nieruchomości, a także koszty przygotowania dokumentacji do sprzedaży .

Niniejszy wykaz zostanie podany do publicznej wiadomości na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w:

-          Urzędzie Gminy w Osiecznicy

-          Sołectwie Osiecznica-Kliczków

-          Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Osiecznica

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metadane

Źródło informacji:Bogumił Mikołajewski
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Bogumił Mikołajewski
Data wprowadzenia:2009-09-02 09:44:38
Opublikował:Bogumił Mikołajewski
Data publikacji:2009-09-02 09:46:08
Ostatnia zmiana:2009-09-02 09:46:34
Ilość wyświetleń:514
Urząd Gminy Osiecznica
ul. Lubańska 43, 59-724 Osiecznica

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij