Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Osiecznica

Kolorowy pasek

 

Zarządzenie Nr 76/08

Wójta Gminy Osiecznica

z dnia 13  sierpnia  2009 r.

 

 

w sprawie przedłożenia Radzie Gminy Osiecznica informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Osiecznica za I półrocze 2009 r.

 

Na podstawie art.61, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591; z poźn. zm.[1]) art. 198, ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104; ze zmianami[2]),

 

zarządzam, co następuje:

 

§ 1

 

Przedstawić Radzie Gminy Osiecznica informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Osiecznica za I półrocze 2009 r. jak niżej:

 

 1. Wykonanie dochodów budżetowych w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej na dzień 30.06.2009 r. – załącznik nr 1
 2. Wykonanie dochodów budżetowych w układzie działów i rozdziałów z podaniem zaległości i nadpłat na dzień 30.06.2009 r. – załącznik nr 1a,
 3. Wykonanie wydatków budżetowych w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej na dzień 30.06.2009 r. z wyodrębnieniem wydatków bieżących, w tym: na wynagrodzenie, pochodne od wynagrodzeń, dotacje, na spłatę długu oraz majątkowych, w tym: na realizację Wieloletnich Programów Inwestycyjnych – załącznik nr 2,
 4. Wykonanie wydatków budżetowych w układzie działów i rozdziałów – załącznik nr 2a
 5. Wykonanie wydatków budżetowych w dziale 801 – „Oświata i wychowanie”, z podziałem na jednostki realizujące wydatki – załącznik nr 2b,
 6. Wykonanie wydatków budżetowych w dziale 854 – „Edukacyjna opieka wychowawcza”, z podziałem na jednostki realizujące wydatki – załącznik nr 2c,
 7. Wykonanie dochodów i wydatków budżetowych na 30.06.2009 r. w układzie działów i rozdziałów – załącznik nr 3,
 8. Wykonanie planu przychodów i rozchodów budżetu na 30.06.2009 r.  – załącznik nr 4,
 9. Wykonanie planu przychodów i wydatków zakładów budżetowych na 30.06.2009 r. – załącznik nr 5,
 10. Wykonanie planu przychodów i wydatków  gospodarstw pomocniczych na 30.06.2008 r. – załącznik nr 6,
 11. Wykonanie planu przychodów z rachunków dochodów własnych na 30.06.2008 r. – załącznik nr 7,
 12. Informacja z dotacji udzielonych z budżetu gminy i wydatków na pomoc finansową między jednostkami samorządu terytorialnego na 30.06.2009 r. – załącznik nr 8,
 13. Dotacje podmiotowe udzielone dla przedszkoli na dzień 30.06.2009 r. – załącznik, nr 9,
 14. Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – załącznik nr 10,
 15. Wykonanie dochodów z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, podlegających odprowadzeniu do budżetu państwa – załącznik nr 10a,
 16. Wykorzystanie na 30.06. 2009 r. rezerw planowanych na 2009 r. – załącznik nr 11,
 17. Wykonanie dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu i wydatków na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Walki z Narkomanią – załącznik nr 12,
 18. Wykorzystanie limitów na realizację Wieloletnich Programów Inwestycyjnych i pozostałych wydatków inwestycyjnych – załączniki nr 13 i 13a,
 19. Wykonanie przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – załącznik nr 14,
 20. Część opisowa z przebiegu realizacji budżetu za I półrocze 2006 r. – załącznik nr 15.

a)      Informacja z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gmminego Programu Przeciwdziałania Narkomani – zał. nr 1 do części opisowej,

b)      Informacja z wykonania budżetu w dziale 852 – „Pomoc społeczna” – zał. nr 2 do części opisowej,

c)      Sprawozdanie z zamówień publicznych udzielonych w I półroczu 2009 r. – zał. nr 3 do części opiosowej.

 

§ 2

 

1.         Informację o przebiegu wykonania budżetu gminy przesłać Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu, Zespołowi Zamiejscowemu w Jeleniej Górze celem zaopiniowania,

2.         Informację podać do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie na stornie internetowej Gminy Osiecznica.

 

§ 3

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 [1] Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759 i z 2005 r. nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457 , z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337 oraz z 2007 r. Nr 48, poz.327 i Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz.1218.

[2] Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, , Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381. Nr 249, poz.1832

 

 

 

Załączniki

zał 1 i 1a dochody (93.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zał 2, 2a i 3, , zał 4 rozchody (159.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zał. 2b ,2c i 2d Oświatal (66.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zał 5 zakłady budżetowe (38.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zał 6 gospodarstwa pomoc i 7 dochody własne (45.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zał 8 dotacje (53.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zał 9 dotacje dla przedszkoli (39.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zał10 zlecone (52.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zał 11 rezerwy (40kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zał 12 przeciwdziałanie alkoholizmowi (46.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zał.13 i 13a WPI (66.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zał 14 GFOŚiGW (37.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zal. nr 15 opisówka (147.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zał. nr 3 do opisówki (43.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Bogumił Mikołajewski
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Bogumił Mikołajewski
Data wprowadzenia:2009-09-02 12:13:13
Opublikował:Bogumił Mikołajewski
Data publikacji:2009-09-02 12:16:12
Ostatnia zmiana:2009-09-02 12:41:25
Ilość wyświetleń:683

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij