Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Osiecznica

Kolorowy pasek

Uchwała Nr  XLI/184/09

Rady Gminy Osiecznica

z dnia  24 września  2009 r.

 

w sprawie zmian budżetu gminy Osiecznica na 2009 r. oraz zmian Wieloletnim Programie Inwestycyjnym.

 

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt.4 i 15, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591; ze zmianami[1]), w związku z art. 165, art. 184, ust. 1, pkt. 2, oraz pkt. 3, 4 i 5 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104; ze zmianami[2]),

Rada Gminy Osiecznica uchwala, co następuje:

 

§ 1. 1. Zwiększyć prognozę dochodów budżetowych      o kwotę          90.000,00 zł.

zgodnie z załącznikiem nr 1

 

       2. Zmniejszyć wydatki budżetowe                            o kwotę     1.000.000,00 zł.

zgodnie z załącznikiem nr 2

z tego:

      a) zwiększyć wydatki bieżące                         o kwotę     190.260,00 zł.

zgodnie z załącznikiem nr 2a

      w tym:

       - dotacje na zadania bieżące     o kwotę     6.200,00 zł.

zgodnie z załącznikiem nr 2a.1

      b) zmniejszyć wydatki majątkowe                 o kwotę   1.190.260,00 zł.

zgodnie z załącznikiem nr 2b

      w tym:

       - zwiększyć dotacje na zadania majątkowe   o kwotę          3.000,00 zł.

zgodnie z załącznikiem nr 2b.1

      3. W zmniejszonych wydatkach:

       a) zmniejszyć wydatki                                     o kwotę    1.230.460,00 zł.

       b) zwiększyć wydatki                                      o kwotę       230.460,00 zł.

zgodnie z załącznikiem nr 3

 

§ 2. Zmniejszyć niedobór budżetu                                    o kwotę   1.090.000,00 zł.

       w tym:

       - zmniejszyć finansowanie niedoboru nadwyżką z lat ubiegłych

zgodnie z załącznikiem nr 4

§ 3. Dokonać zmian w limicie wydatków na Wieloletnie Programy Inwestycyjne zmieniając finansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Odbudowa Drogi Osieczów – Dobra”

zgodnie z załącznikiem nr 5

 

§ 4. Budżet po zmianach:

dochody            - 22.789.295,22 zł.

wydatki             - 31.777.115,22 zł.

 

§ 5. Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy Osiecznica,

 

§ 6.1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

2.      Uchwała podlega rozplakatowaniu na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Osiecznicy oraz opublikowaniu w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

 

 


Uzasadnienie:

 

Zmiany w prognozie dochodów budżetowych:

  1. Pisma Ministra Finansów znak: ST5/4822/21g/BKU/09 – zwiększające część oświatową subwencji ogólnej dla gmin o kwotę 90.000,00 zł. – na wniosek gminy o dofinansowanie wyposażenia nowej szkoły w Tomisławiu. Ponieważ środki na ww. zadanie zabezpieczono wcześniej w wysokości 70.000,00 zł.ze środków własnych gminy celem umożliwienia zakupu wyposażenia w okresie wakacji, ze zwiększonej subwencji zwiększa się wydatków na ten cel o kwotę 20.000,00 zł. Środki pozostałe  proponuję przeznaczyć na inne konieczne wydatki budżetowe.

 

 

Zmiany w planie wydatków budżetowych:

- bieżących:

     1.   W dziel 600 „Transport i łączność” – zwiększyć wydatki na remonty dróg gminnych o

           kwotę 20.000,00 zł. i dróg wewnętrznych o kwotę 80.000,00 zł.

  1. W dziale 750 „Administracja publiczna”, rozdział 75075 „Promocja jednostek

samorządu terytorialnego” – środki nie rozdzielone na dofinansowanie stowarzyszeń w kwocie 8.200,00 zł. (z działu 926 „Kultura fizyczna i sport”) przeznaczyć na promocję gminy.

  1. W dziale 801 „Oświata i wychowanie” – kwotę 8.000,00 zł. przeznaczyć dla Zespołu Szkół w Osiecznicy” na remont barierek przy schodach.
  2. W dziale 851 „Ochrona zdrowia” – kwotę 2.400,00 zł.   przeznaczyć na dofinansowanie zakupu materacy przeciw odleżynowych dla Szpitala Powiatowego w Bolesławcu.
  3. W dziale 900 „Gospodarka komunalna” – zwiększyć plan wydatków na oświetlenie uliczne – zakup energii.
  4. W dziel 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” dokonać zmian przeznaczenia dotacji dla Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Osiecznicy  oraz udzielić dofinansowania remontu posadzki w zabytkowym kościele w Parowej kwota 10.000,00 zł.

 

- majątkowych:

Zamiany w WPI  w dziel 600 „transport i łączność”

Dokonać zmian w terminie realizacji i finansowaniu programu inwestycyjnego pn. „Odbudowa drogi Osieczów – Dobra” zmniejszając zakres robót i finansowanie w 2009 r. oraz finansowanie na 2010 r. Składany jest wniosek o dofinansowanie tego programu ze środków budżetu państwa w ramach „Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 –

 

W dziale 851 „Ochrona zdrowia” udzielić dofinansowania zakupu pompy infuzyjnej dla Szpitala Powiatowego w Bolesławcu – kwota 3.000,00 zł.

 

 

 

Opracowała: Józefa Miętkiewicz[1] Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759 i z 2005 r. nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457 oraz z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337 z 2007 r. Nr 48,poz. 327, Nr 138, poz. 974. Nr 173, poz. 1218 i z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 Nr 223, poz. 1458,; z 2009 r. Nr 5, poz. 420

[2] Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381. Nr 249, poz.1832, z 2007 r., Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz.984, z 2008 r. Nr 180, poz. 1112, Nr 209, poz. 1317, Nr. 216, poz. 1360, nr 227, poz.1505; z 2009 r. nr 19, poz. 100

 

 

 

Załączniki

zalacznik1 (69.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zalacznik2 (88.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zalacznik2a (93kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zalacznik2a_1 (83.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zalacznik2b (77.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zalacznik2b_1 (71.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zalacznik3 (89.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zalacznik4 (34.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Bogumił Mikołajewski
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Bogumił Mikołajewski
Data wprowadzenia:2009-09-28 13:47:09
Opublikował:Bogumił Mikołajewski
Data publikacji:2009-09-28 13:48:27
Ostatnia zmiana:2009-09-28 13:50:07
Ilość wyświetleń:1564
Urząd Gminy Osiecznica
ul. Lubańska 43, 59-724 Osiecznica

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij