Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Osiecznica

Kolorowy pasek

Uchwała Nr  XLIV/195/09

Rady Gminy Osiecznica

z dnia  6 listopada  2009 r.

 

 

w sprawie zmian budżetu gminy Osiecznica na 2009 r.

 

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt.4 i 15, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591; ze zmianami[1]), w związku z art. 165, art. 184, ust. 1, pkt. 2, oraz pkt. 3, 4 i 5 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104; ze zmianami[2]),

 

Rada Gminy Osiecznica uchwala, co następuje:

 

§ 1. 1. Zmniejszyć prognozę dochodów budżetowych      o kwotę       7,92 zł.

zgodnie z załącznikiem nr 1

z tego:

      - dochody majątkowe                           o kwotę              7,92 zł.

 

       2. Zmniejszyć wydatki budżetowe                              o kwotę        7,92 zł.

zgodnie z załącznikiem nr 2

z tego:

       a) zwiększyć wydatki bieżące                         o kwotę     21.751,90 zł.

zgodnie z załącznikiem nr 2a

           w tym:

           1) dotacje na zadania bieżące            o kwotę  1.751,90 zł.

              zgodnie z załącznikiem nr 2a.1

       b) zmniejszyć wydatki majątkowe                  o kwotę      21.759,82 zł.

zgodnie z załącznikiem nr 2b

           w tym:

           1) dotacje na zadania majątkowe       o kwotę    500,00 zł.

              zgodnie z załącznikiem nr 2b.1

 

§ 2. Zmniejszyć wydatki na finansowanie zadań

ujętych w Wieloletnich Programach Inwestycyjnych      o kwotę 62.259,82  zł.

zgodnie z załącznikiem nr 3.

 

 

§ 4. Budżet po zmianach:

dochody            - 22.833.304,30 zł.

wydatki             - 31.821,124,30 zł.

 

§ 5. Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy Osiecznica,

 

§ 6.1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

2.      Uchwała podlega rozplakatowaniu na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Osiecznicy oraz opublikowaniu w Biuletynie Informacji Publicznej.

 


 

Uzasadnienie:

 

  1. Zmniejszenie w prognozie dochodów i wydatków majątkowych o kwotę 7,92 zł. wynika z aneksu do umowy na dofinansowania budowy boiska „Orlik ze środków budżetu wojewódzkiego.
  2. Zmiany w dziale 600 – „Transport i łączność” Odstąpienie w roku bieżącym z realizacji zadania „ścieżki rowerowe i piesze”, przeznaczenie części planowanych na ten cel środków – 40.000,00 zł. na budowę parkingu w Przejęsławiu oraz 1.000,00 zł. na zadanie „Droga Osieczów – Dobra”
  3. Zwiększenie wydatków w dziale 756, rozdział 75647, § 4610  związane jest z koniecznością wniesienia opłat sądowych w celu wyegzekwowania od dłużników należnych opłat z tytułu czynszu dzierżawnego, renty planistycznej oraz zwrotów nierozliczonej pomocy udzielonej ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
  4. Zmiany w dziale 851, rozdział 85111 – nie zwiększają wysokości dotacji dla ZOZ w Bolesławcu, zwiększeniu ulega dofinansowanie zakupów inwestycyjnych, a zmniejszenie dofinansowania zakupów bieżących.
  5. Wprowadzenie planu w dziale 853, rozdział 85395, § 2910 wynika z konieczności zwrotu nierozliczonej przez świadczeniobiorców otrzymanej pomocy w ramach programu „Uczeń na wsi – pomoc w zdobyciu wykształcenia przez osoby niepełnosprawne zamieszkujące gminy wiejskie oraz gminy miejsko-wiejskie”
  6. Na pokrycie zwiększonych wydatków bieżących zmniejszono plan wydatków finansowanych ze środków własnych gminy na budowę boiska „Orlik 2012”, ponieważ kosztów budowy był niższy od planowanych.

 

 

 

Opracowała: Józefa Miętkiewicz

 

 

 [1] Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759 i z 2005 r. nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457 oraz z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337 z 2007 r. Nr 48,poz. 327, Nr 138, poz. 974. Nr 173, poz. 1218 i z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 Nr 223, poz. 1458,; z 2009 r. Nr 5, poz. 420

[2] Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381. Nr 249, poz.1832, z 2007 r., Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz.984, z 2008 r. Nr 180, poz. 1112, Nr 209, poz. 1317, Nr. 216, poz. 1360, nr 227, poz.1505; z 2009 r. nr 19, poz. 100, Nr 62, poz. 504, Nr 72. poz. 619 i Nr 79. poz. 666.

 

 

 

Załączniki

zalacznik1 (72.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zalacznik2 (85.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zalacznik2a (79.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zalacznik2a_1 (76.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zalacznik2b (81kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zalacznik2b_1 (71.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zalacznik3 (78kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Bogumił Mikołajewski
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Bogumił Mikołajewski
Data wprowadzenia:2009-11-09 14:37:28
Opublikował:Bogumił Mikołajewski
Data publikacji:2009-11-09 14:37:18
Ostatnia zmiana:2009-11-09 14:45:41
Ilość wyświetleń:448
Urząd Gminy Osiecznica
ul. Lubańska 43, 59-724 Osiecznica

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij