Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Osiecznica

Kolorowy pasek

Uchwała Nr  XLV/200/09

Rady Gminy Osiecznica

z dnia  30 listopada  2009 r.

 

 

w sprawie zmian budżetu gminy Osiecznica na 2009 r.

 

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt.4 i 15, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591; ze zmianami[1]), w związku z art. 165, art. 184, ust. 1, pkt. 2, oraz pkt. 3, 4 i 5 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104; ze zmianami[2]),

 

Rada Gminy Osiecznica uchwala, co następuje:

 

§ 1. 1. Dokonać zmian w planie wydatków budżetowych

zgodnie z załącznikiem nr 1

 

z tego:

       a) zwiększyć wydatki bieżące                                      o kwotę        335.823,00 zł.

                  zgodnie z załącznikiem nr 1a

          w tym:

          - dotacje na realizację zadań bieżących          o kwotę 5.483,00 zł.

         zgodnie z załącznikiem nr 1a.1

       b) zmniejszyć wydatki majątkowe                               o kwotę        335.823,00 zł.

                  zgodnie z załącznikiem nr 1b

          w tym:

          - dotacje na realizację zadań majątkowych     o kwotę 5.483,00 zł.

              zgodnie z załącznikiem nr 2b.1

        2. W zmianach wydatków budżetowych

        a) zmniejszyć wydatki                         o kwotę    396.403,00 zł.

        b) zwiększyć wydatki                          o kwotę     396.403,00 zł.

         zgodnie z załącznikiem nr 2

 

§ 2.

 

 1. Zmniejszyć wydatki majątkowe na finansowanie w 2009 r. zadań

ujętych w Wieloletnich Programach Inwestycyjnych      o kwotę 367.600,00  zł.

zgodnie z załącznikiem nr 3

 

w tym zadania:

1. „Sanitacja Gminy – IV etap Budowa kanalizacji w m. Ławszowa”  o kwotę 155.420,00 zł.

2. „Rozbudowa ujęcia wody i sieci wodociągowej pod potrzeby ochrony p. poż.  o kwotę 189.500,00 zł.

 

§ 3. Budżet bez zmian:

dochody            - 22.906.006,30 zł.

wydatki             - 31.893.826,30 zł.

 

§ 4. Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy Osiecznica,

 

§ 5.1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

2.      Uchwała podlega rozplakatowaniu na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Osiecznicy oraz opublikowaniu w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

 

 


Uzasadnienie:

 

  1. Zmiany w dziale 010 –  zmniejszenie wydatków na realizację zadań majątkowych proponuję w związku z:

a)      zadanie „Samitacja Gminy – IV etap Budowa kanalizacji w m. Ławszowa „ zadanie wykonano w całości pozostały środki, które w roku bieżącym potrzebne są na sfinansowanie innych zadań.

b)      Zadanie „Rozbudowa ujęcia wody i sieci wodociągowej pod potrzeby ochrony p.poż.” ująć realizację w WPI, w roku bieżącym zostanie wykonany jedynie projekt, do wysokości 30.500,00 zł. zadanie będzie wykonywane w 2010 r.

c)      Rozbudowa kanalizacji w miejscowości Osiecznica – na to zadanie przekazana zostanie dotacja dla ZGMiK w Osiecznicy, który wykona zadanie.

  1. Zmiany w dziale 600 – „Transport i łączność” – zwiększenie wydatków na „Budowę Drogi Osieczów – Dobra” – konieczność dokonania dodatkowych pomiarów geodezyjnych i wytyczenia działek.
  2. Zmiany w dziale 801 – podyktowane są koniecznością pokrycia skutków podwyżek wynagrodzeń w oświacie oraz wypłatami nagród jubileuszowy, odpraw emerytalnych oraz za godziny nadliczbowe z tytułu zastępstw.
  3. Zmiany w dziale 851 – pokrycie skutków podwyżek wynagrodzeń pracownika świetlicy środowiskowej w Ławszowej.
  4. Zmiany w wysokości dotacji w dziale 921 dla GOKiS w Osiecznicy wynikają ze zmian w realizacji dotowanych zadań, w tym niższej ceny zakupu w wyniku wyłonienia w drodze przetargu dostawcy sprzętu nagłaśniającego

 

 

 

Opracowała: Józefa Miętkiewicz[1] Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759 i z 2005 r. nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457 oraz z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337 z 2007 r. Nr 48,poz. 327, Nr 138, poz. 974. Nr 173, poz. 1218 i z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 Nr 223, poz. 1458,; z 2009 r. Nr 5, poz. 420

[2] Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381. Nr 249, poz.1832, z 2007 r., Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz.984, z 2008 r. Nr 180, poz. 1112, Nr 209, poz. 1317, Nr. 216, poz. 1360, nr 227, poz.1505; z 2009 r. nr 19, poz. 100, Nr 62, poz. 504, Nr 72. poz. 619 i Nr 79. poz. 666.

 

 

 

Załączniki

zalacznik1 (90.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zalacznik1a (95.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zalacznik1a_1 (76.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zalacznik1b (83.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zalacznik1b_1 (75.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zalacznik2 (94.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zalacznik3 (77.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Bogumił Mikołajewski
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Bogumił Mikołajewski
Data wprowadzenia:2009-11-30 14:56:07
Opublikował:Bogumił Mikołajewski
Data publikacji:2009-11-30 14:56:41
Ostatnia zmiana:2009-11-30 15:01:01
Ilość wyświetleń:525
Urząd Gminy Osiecznica
ul. Lubańska 43, 59-724 Osiecznica

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij