Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Osiecznica

Kolorowy pasek

ZARZĄDZENIE Nr 124/09

WÓJTA GMINY OSIECZNICA

z dnia 17 listopada 2009r.

 

 

w sprawie przygotowania i zapewnienia działania gminnego systemu wczesnego ostrzegania o zagrożeniach oraz gminnego systemu wykrywania i alarmowania w gminie Osiecznica.

 

 

            Na podstawie  § 3 pkt 6 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Szefa Obrony Cywilnej Kraju, szefów obrony cywilnej województw, powiatów i gmin ( Dz. U. z 2002 r. Nr 96, poz. 850) zarządzam, co następuje:

 

§ 1.  W celu zapewnienia uzyskania informacji o zagrożeniach oraz ostrzegania i alarmowania ludności w sytuacji ich wystąpienia, tworzy się na terenie gminy Osiecznica:

1)            System Wczesnego Ostrzegania (SWO) – funkcjonujący w czasie pokoju.

2)            System Wykrywania i Alarmowania (SWA) - działający w stanie kryzysu i stanie wojny.

 

§ 2.   Do głównych zadań realizowanych w ramach działań systemów należą w szczególności:

1)            Wykrywanie, rozpoznawanie i monitorowanie zagrożeń, umożliwiające natychmiastowe stwierdzenie wzrostu poziomu zagrożenia w oparciu o przyjęte normy i standardy krajowe.

2)            Powiadamianie właściwych organów administracji publicznej o zagrożeniach.

3)            Ostrzeganie i alarmowanie ludności o zagrożeniach oraz informowanie o zasadach zachowania się przed i w trakcie ich wystąpienia.

4)            Zabezpieczenie obiegu informacji za pośrednictwem dostępnych środków łączności.

5)            Doradztwo specjalistyczne w zakresie ograniczenia zasięgu i skutków oddziaływania zagrożeń.

6)            Uruchamianie działań interwencyjnych.

 

§ 3. 1.  W skład gminnego Systemu Wczesnego Ostrzegania wchodzą:

1)            Gminny Ośrodek Alarmowania (GOA).

2)            Środki alarmowania Jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych.

3)            Sołectwa na terenie gminy (jednostki pomocnicze gminy).

4)            Środki masowego przekazu ( biuletyn gminny, strona internetowa gminy).

2.      Podmioty wchodzące w skład SWO zobowiązane są do wzajemnej wymiany  informacji uzyskiwanych w toku własnej działalności statutowej, mających bezpośredni lub pośredni związek z wystąpieniem zagrożeń ludności, środowiska.

3.      Włączenie jednostek i organizacji do SWO nie zmienia ich służbowego podporządkowania i zakresu realizowanych zadań.

4.      Schemat organizacyjny SWO oraz obiegu informacji, przedstawia załącznik nr 1 do zarządzenia.

 

§ 4. 1. Elementy organizacyjne gminnego Systemu Wykrywania i Alarmowania (SWA)  stanowią.

1)      Gminny Ośrodek Alarmowania (GOA),

2)      Stanowisko Kierowania Wójta Gminy (SK).

2.      Schemat organizacyjny SWA oraz obiegu informacji przedstawia załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

 

 

§ 5. 1. Szef Obrony Cywilnej Gminy zapewnia nieprzerwaną pracę SWA z chwilą jego  uruchomienia, na obszarze swojego działania.

2.      Dla zapewnienia prawidłowego funkcjonowania elementów SWA, należy jego obsadę reklamować od obowiązku czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i wojny.

 

§ 6. 1. Informacje uzyskane w ramach działania systemów, a dotyczące występowania zagrożeń wymagających szczególnych działań, w tym ostrzegania i alarmowania ludności, podmioty wymienione w § 3 ust.1 i § 4 ust.1 niezwłocznie przekazują je Szefowi Obrony Cywilnej Gminy.

2.      Szef Obrony Cywilnej Gminy informuje o uzyskanych danych i podjętych działaniach centrum zarządzania kryzysowego, funkcjonujące na wyższym szczeblu administracji publicznej.

 

§ 7.  Za przygotowanie elementów organizacyjnych systemów do realizacji zadań, o których mowa w § 2 odpowiedzialne są w zakresie swoich kompetencji organy je tworzące, w szczególności przez:

1)      Aktualizację danych o potencjalnych źródłach zagrożeń w ramach planu zarządzania kryzysowego,

2)      Doskonalenie procedur podnoszenia gotowości tych systemów- stosownie do poziomu zagrożeń.

3)      Doskonalenie współdziałania w zakresie monitoringu, prognozowania, rozpoznawania i oceny sytuacji i zagrożeń.

4)      Organizację i utrzymanie łączności oraz wymianę informacji o zagrożeniach w warunkach pokoju lub stanach nadzwyczajnych.

5)      Tworzenie warunków do preferencyjnego przekazu informacji w systemach.

6)      Organizowanie szkoleń dla osób funkcyjnych w zakresie: wiedzy o źródłach występowania zagrożeń, systemów ochrony przed zagrożeniami, oceny sytuacji, usuwania skutków oraz prawnych rozwiązań ochrony przed zagrożeniami,

7)      Organizowanie oraz prowadzenie ćwiczeń i treningów sprawdzających i doskonalących funkcjonowanie tych systemów oraz udziału w takich ćwiczeniach i treningach jednostek wyższego szczebla administracji publicznej.

 

§ 8.  SWA uruchamiany jest w przypadku wprowadzenia stanu gotowości obronnej państwa, czasu kryzysu oraz w celu przeprowadzenia ćwiczeń i treningów sprawdzających funkcjonowanie systemu, przez:

- Wójta – Szefa Obrony Cywilnej Gminy- na terenie gminy,

- Starostę –Szefa Obrony Cywilnej Powiatu- na terenie co najmniej dwóch gmin lub

  obszarze całego powiatu.

 

§ 9.  1. Do przekazywania ustalonych, dla syren, dźwiękowych sygnałów alarmowych, należy wykorzystywać system uruchamiania syren ze stanowiska dyżurnego w Urzędzie Gminy oraz pojedyncze syreny alarmowe.

2.      W celu przeprowadzenia sprawdzenia stanu technicznego urządzeń alarmowych należy przeprowadzić głośną próbę syren; stosowany sygnał – dźwięk ciągły, modulowany trwający 1 minutę.

 

§ 10. 1. Wykonanie dokumentów normujących organizację systemów oraz organizację treningów dla elementów systemów powierzam pracownikowi ds. ochrony środowiska i zarządzania kryzysowego Urzędu Gminy.

2.      Nadzór nad przygotowaniem systemów do realizacji zadań powierzam Sekretarz Gminy.

3.      Ustalam termin gotowości elementów systemów do działania od dnia 17 listopada 2009r.

 

§ 11.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki

zalacznik1_i_2 (69kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Bogumił Mikołajewski
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Bogumił Mikołajewski
Data wprowadzenia:2009-12-16 09:03:44
Opublikował:Bogumił Mikołajewski
Data publikacji:2009-12-16 09:03:46
Ostatnia zmiana:2009-12-16 09:05:10
Ilość wyświetleń:840
Urząd Gminy Osiecznica
ul. Lubańska 43, 59-724 Osiecznica

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij