Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Osiecznica

Kolorowy pasek

Uchwała Nr XLVII/210/10

Rady Gminy Osiecznica

z dnia 28 stycznia 2010 r.

 

w sprawie zmian budżetu Gminy Osiecznica na 2010 r. oraz zmian w Uchwale

                 Nr XLVI/204/09 Rady Gminy  Osiecznica z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie

                 budżetu Gminy Osiecznica na 2010 r.

 

            Na podstawie art.18, ust.2, pkt.4 i 16 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zmianami): zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759 i z 2005 r. nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457 oraz z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337 z 2007 r. Nr 48,poz. 327, Nr 138, poz. 974. Nr 173, poz. 1218 i z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 Nr 223, poz. 1458,; z 2009 r. Nr 5, poz. 420 oraz art.211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240)

Rada Gminy Osiecznica uchwala co następuje:

 

§ 1.  Zwiększyć dochody budżetowe                                  o kwotę   2.082,00 zł.

        z tego:

                  dochody bieżące      o kwotę          2.082,00 zł.

       zgodnie z załącznikiem nr 1

 

§ 2.  Zwiększyć wydatki budżetowe                                  o kwotę   2.082,00 zł.

        z tego:

        1. zmniejszyć wydatki majątkowe       o kwotę  25.000,00 zł.

        2. zwiększyć wydatki bieżące              o kwotę  27.082,00 zł.

        zgodnie załącznikiem nr 2

 

§ 3. Budżet po zmianach:

                                            - dochody    21.958.511,00 zł.

                                            - wydatki     36.891.511,00 zł.

§ 4.  Dokonać zmian w załączniku nr 13 "Limit Wydatków na Wieloletnie Programy

        Inwestycyjne Gminy Osiecznica" do Uchwały Nr XLVI/204 Rady Gminy Osiecznica

        z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie budżetu Gminy Osiecznica na 2010 r. jak niżej:

       

        1. zmniejszyć wydatki w 2010 r. na zadanie

            pn. "Modernizacja SUW w Świętoszowie"                            o kwotę     25.000,00 zł.

        2. Zwiększyć wysokość nakładów do poniesienia

            w  2011 r. na zadania pn. "Budowa boiska w Świętoszowie  o kwotę 1.000.000,00 zł.

        Limit wydatków na Wieloletnie Programy Inwestycyjne Gminy Osiecznica

        stanowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały

§ 5. Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy Osiecznica

 

§ 6  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 7  Uchwała podlega opublikowaniu w Biuletynie Informacji Publicznej

 

 

  

 

 

Uzasadnienie:

1. Dochody o wydatki w dziale 900, rozdział 90095 zwiększa się na podstawie zawiadomienia

    WFOŚiGW we Wrocławiu, oddział w Jeleniej Górze o przyznaniu dofinansowania do zadania

    zrealizowanego w 2009 r. pn. "XV Gminny Ekologiczny Turniej Szkół i Przedszkoli o Puchar

    Wójta Gminy Osiecznica" dotacja stanowi refundację wydatków poniesionych w 2009 r.

    W 2010 r. wydatki przeznacza się zadania związane z ochroną środowiska - działania w

    zakresie edukacji ekologicznej.

2. Zmniejszenie planu wydatków w 2009 r. na zadanie "Modernizacja SUW w Świętoszowie"

    wynika z ustalenia wysokości nakładów na zadania po podpisaniu umowy z wykonawcą

    (na etapie projektowania budżetu wartość określono na podstawie kosztorysu inwestorskiego)

3. Zwiększono wydatki w dziale 750, rozdział 75075 z przeznaczeniem na zadanie bieżące z

    zakresu promocji gminy - opracowanie "Przewodnika historycznego po Gminie Osiecznica".

    Na dofinansowanie realizacji tego projektu złożono wniosek o dofinansowanie ze środków

    unijnych PROW LIDER+,jednak aby uzyskać dofinansowanie (w formie refundacji

    poniesionych kosztów) gmina musi zabezpieczyć środki własne.

 

Załączniki

Załącznik nr 1 (80kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 2 (175.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 3 (46.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Bogumił Mikołajewski
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Bogumił Mikołajewski
Data wprowadzenia:2010-02-04 12:19:59
Opublikował:Bogumił Mikołajewski
Data publikacji:2010-02-04 12:22:45
Ostatnia zmiana:2010-02-04 12:24:27
Ilość wyświetleń:680
Urząd Gminy Osiecznica
ul. Lubańska 43, 59-724 Osiecznica

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij