Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Osiecznica

Kolorowy pasek

Uchwała Nr XLIX/213/2010

Rady Gminy Osiecznica

z dnia 10 marca  2010 r.

 

w sprawie zmian budżetu Gminy Osiecznica na 2010 r. oraz zmian w Uchwale

                 Nr XLVI/204/09 Rady Gminy  Osiecznica z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie

                 budżetu Gminy Osiecznica na 2010 r.

 

            Na podstawie art.18, ust.2, pkt.4 i 16 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zmianami): zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759 i z 2005 r. nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457 oraz z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337 z 2007 r. Nr 48,poz. 327, Nr 138, poz. 974. Nr 173, poz. 1218 i z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 Nr 223, poz. 1458,; z 2009 r. Nr 5, poz. 420 orazart.16, ust.5 ustawy z dnia 20 listopada 2009 r. o zmianie ustawy Prawo ochrony środowiska  oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 215, poz. 1664) w związku z art.403, ust.2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150, ze zm:,

w Dz. U. z 2008 r. Nr 111, poz.708, Nr.138, poz. 865, Nr 154, poz. 958, Nr 171, poz.1056 Nr 199, poz. 1227 i Nr 223, poz. 1464, z 2009 r. Nr 19, poz. 100, Nr 20, poz. 106, Nr 79, poz. 666 i nr 30, poz. 1070 ) oraz art.211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240)

 

Rada Gminy Osiecznica uchwala co następuje:

 

§ 1.  Zwiększyć bieżące dochody budżetowe                                  o kwotę   676.116,00 zł.

       zgodnie z załącznikiem nr 1

 

§ 2.  Zwiększyć bieżące wydatki budżetowe                                  o kwotę   676.116,00 zł.

        w tym:

                   dotacje na wydatki bieżące           o kwotę          

        zgodnie załącznikiem nr 2

 

§ 3. Budżet po zmianach:

                                            - dochody    22.689.254,00 zł.

                                            - wydatki     37.622.254,00 zł.

 

§ 4. Nadaje się nową treść § 12 w Uchwale Nr XLVI/204/09 Rady Gminy Osiecznica  z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie budżetu gminy Osiecznica na 2010 r. w brzmieniu:

 

"Wyodrębnia się dochody z tytułu gromadzenia środków z opłat za korzystanie ze środowiska

                                                                                        w kwocie  676.116,00 zł.

oraz

wydatki na zadania związane z ochroną środowiska      w kwocie 676.116,00 zł.

 

§ 5. Załącznik  nr 14 do Uchwały nr XLVI/204/09 Rady Gminy Osiecznica z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie budżetu gminy Osiecznica na 2010 r. otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

 

§ 6. Załącznik nr 10a do Uchwały nr XLVI/204/09 Rady Gminy Osiecznica z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie budżetu gminy Osiecznica na 2010 r. otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 4 do niniejszej uchwały

 

§ 7. Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy Osiecznica

 

§ 8 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

      2. Uchwała podlega opublikowaniu w Biuletynie Informacji Publicznej

 

 

 

 

Uzasadnienie:

Dochody budżetowe gminy na 2010 r. zostały zwiększone o 676.116, 00 zł. z tytułu:

- przekazania do budżetu stanu środków zgromadzonych na rachunku GFOŚiGW na dzień 31 grudnia 2009 r. w kwocie 416.116,00 zł.

- planowanych dochodów z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska w kwocie  260.000,00 zł.

 

Wydatki budżetowe zwiększono o kwotę 676.116,00 zł. z przeznaczeniem na:

- 200.000,00 zł. - remonty bieżące dróg wewnętrznych

-   24.840,00 zł. - podwyżki wynagrodzeń pracowników Urzędu Gminy,

-   33.580,00 zł. - na wynagrodzenia w szkołach podstawowych, z tego:

                      - 5.940,00 zł. - SP w Ławszowej - podwyżki dla administracji i obsługi,

                      - 3.500,00 zł. - ZS w Osiecznicy - podwyżki dla administracji i obsługi,

                      - 6.927,00 zł. - ZS w Osiecznicy - uzupełnienie planu na wypłatę nagród

                                              jubileuszowych i awanse zawodowe nauczycieli,

                      - 7.290,00 zł. - SP Parowa - podwyżki dla administracji i obsługi,

                      - 6.143,00 zł. - ZS w Świętoszowie - podwyżki dla administracji i obsługi,

                      - 3.780,00 zł. - SP Tomisław - podwyżki dla administracji i obsługi

-   21.842,00 zł. na wynagrodzenia w gimnazjach, z tego:

                      -  6.220,00 zł. - ZS w Osiecznicy - podwyżki dla administracji i obsługi,

                      - 12.315,00 zł.- ZS w Osiecznicy - uzupełnienie planu na wypłatę nagród

                                               jubileuszowych i awanse zawodowe nauczycieli,

                      -   3.307,00 zł. - ZS w Świętoszowie - podwyżki dla administracji i obsługi.

-     4.000,00 zł. SP w Parowej na wymianę schodów.

- 304.918,00 zł. - środki planowane w rozdziale 80101 i 80101 z przeznaczeniem na

                             termomodernizację obiektów oświatowych  w Świętoszowie, w Osiecznicy i w

                             Parowej - zadanie będzie realizowane przez Urząd Gminy w Osiecznicy.

-   17.605,14 zł. - na wypłatę zobowiązań zaciągniętych przez GFOŚiGW w 2009 r. -

                            dopłata do kanalizacji,

-   25.010,86 zł. - na wydatki związane z popularyzacją edukacji ekologicznej, organizowanie

                             akcji "Sprzątanie Świata", konkursów ekologicznych i tp.

-   30.000,00 zł. - opłaty za segregację odpadów komunalnych,

-   10.000,00 zł. - wydatki związane z utylizacją odpadów i materiałów zawierających azbest,

 

Zmiany załącznika nr 10a do uchwały budżetowej wprowadzono na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego znak: FB.III.3050-11/10-1 - ustalającego plan dochodów podlegających odprowadzeniu do budżetu państwa.

 

Zmiana załącznika nr 14 do uchwały budżetowej wynika ze zmian przepisów ustawy o ochronie środowiska i o finansach publicznych.

 

Załączniki

załącznik1 (30.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
załącznik2 (112.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
załącznik3 (103.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
załącznik4 (66.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Bogumił Mikołajewski
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Bogumił Mikołajewski
Data wprowadzenia:2010-03-12 14:01:30
Opublikował:Bogumił Mikołajewski
Data publikacji:2010-03-12 14:03:52
Ostatnia zmiana:2010-03-12 14:08:50
Ilość wyświetleń:1475
Urząd Gminy Osiecznica
ul. Lubańska 43, 59-724 Osiecznica

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij