Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Osiecznica

Kolorowy pasek

Zarządzenie Nr 12 /2010

Wójta Gminy Osiecznica

z dnia 22  marca 2009 r. r.

 

w sprawie przedłożenia Radzie Gminy Osiecznica sprawozdania z  wykonania budżetu Gminy Osiecznica za 2009 r.

 

Na podstawie art.61ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591; z poźn. zm.[1]) art. 199 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104; ze zmianami[2]), w związku z art.121 ust.6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241)

zarządzam, co następuje:

§ 1

 

Przedstawić Radzie Gminy Osiecznica sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Osiecznica za 2009 r. jak niżej:

 

 1. Wykonanie dochodów budżetowych w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej z podaniem źródeł dochodów – załącznik nr 1
 2. Wykonanie dochodów budżetowych wg źródeł z podaniem zaległości i nadpłat     załącznik nr 1a,
 3. Wykonanie wydatków budżetowych w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej z wyodrębnieniem wydatków bieżących, w tym: na wynagrodzenie, pochodne od wynagrodzeń, dotacje, na spłatę długu oraz majątkowych, w tym: na realizację Wieloletnich Programów Inwestycyjnych – załącznik nr 2,
 4. Wykonanie wydatków budżetowych w układzie działów i rozdziałów – załącznik nr 2a
 5. Wykonanie wydatków budżetowych w dziale 801 – „Oświata i wychowanie”, z podziałem na jednostki realizujące wydatki – załącznik nr 2b,
 6. Wykonanie wydatków budżetowych w dziale 854 – „Edukacyjna opieka wychowawcza”, z podziałem na jednostki realizujące wydatki – załącznik nr 2c,
 7. Wykonanie dochodów i wydatków budżetowych w układzie działów i rozdziałów – załącznik nr 3,
 8. Przychody i rozchody budżetu 2008 r. – załącznik nr 4,
 9. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności – załącznik nr 5
 10. Stan zadłużenie gminy na 31.12.2009 r. – załącznik nr 6,
 11. Stan środków na rachunkach bankowych – załącznik nr 7
 12. Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – załącznik nr 8,
 13. Wykonanie dochodów z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, podlegających odprowadzeniu do budżetu państwa – załącznik nr 8a,
 14. Wykonanie dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu i wydatków na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Walki z Narkomanią – załącznik nr 9,
 15. Wykonanie dotacji i wydatków na pomoc finansową oraz wpłat na fundusze celowe – załącznik nr 10,
 16. Dotacje dla przedszkoli – załącznik nr 10a,
 17. Wykorzystanie limitów na realizację Wieloletnich Programów Inwestycyjnych i pozostałych wydatków inwestycyjnych – załączniki nr 11 i 11a,
 18. Informacja z wykorzystania rezerw do dnia 31.12.2008 r. – załącznik nr 12,
 19. Wykonanie przychodów i wydatków jednostek gospodarki pozabudżetowej i funduszy celowych:

a)      zakładów budżetowych – załącznik nr 13,

b)      gospodarstw pomocniczych – załącznik nr 14,

c)      rachunku dochodów własnych jednostek budżetowych – załącznik nr 15,

d)     Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – załącznik nr 16

 1. Część opisowa z wykonania budżetu za 2009 r. – załącznik nr 17.

 

§ 2

 

1.         Informację o przebiegu wykonania budżetu gminy przesłać Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu, Zespołowi Zamiejscowemu w Jeleniej Górze celem zaopiniowania,

2.         Informację podać do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie na stornie internetowej Gminy Osiecznica.

 

§ 3

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 [1] Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759 i z 2005 r. nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457 , z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337 oraz z 2007 r. Nr 48, poz.327 i Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz.1218, z 2008 r Nr 180,poz. 1111

[2] Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, , Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381. Nr 249, poz.1832 z 2007 r, Nr82, poz.560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, pioz.791, Nr 140, poz.984, z 2008 r. Nr 180, poz. 1112.

 

 

 

Załączniki

Zalacznik_1_dochody_pelne (85.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zalacznik_1a_dochody_dz_rozdz (57.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zalacznik_2_wydatki (111.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zalacznik_2a_wydatki_dz_rozdz (57.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zalacznik_2b_dz_801 (63.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zalacznik_2c_dz_854 (38.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zalacznik_3_wydatki (58.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zalacznik_4_nadwyzka (25.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zalacznik_5_wydatki_unijne (35.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zalacznik_6_zadluzenie (34.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zalacznik_7_srodki_na_rachunku (35.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zalacznik_8_zlecone (52.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zalacznik_8a_budzet_panstwa (39.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zalacznik_9_wykonanie_dochodow (47.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zalacznik_10_dotacje (61.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zalacznik_10a_dotacje_przedszkola (38.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zalacznik_11_limit_wydatkow_WPI (47.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zalacznik_11a_pozostale_wydatki_inwestycyjne (56.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zalacznik_12_rezerwy (40kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zalacznik_13_zaklady_budzetowe (38.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zalacznik_14_gospodarstwa_pomocnicze (37.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zalacznik_15_dochody_wlasne (43.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zalacznik_16_GFOSiGW (35.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zalacznik_17_opisowka (160.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Bogumił Mikołajewski
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Bogumił Mikołajewski
Data wprowadzenia:2010-03-30 14:40:44
Opublikował:Bogumił Mikołajewski
Data publikacji:2010-03-30 14:41:46
Ostatnia zmiana:2010-03-30 14:46:38
Ilość wyświetleń:949

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij