Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Osiecznica

Kolorowy pasek

Uchwała Nr  LI/222/10

Rady Gminy Osiecznica

z dnia 29 kwietnia  2010 r.

 

w sprawie zmian budżetu Gminy Osiecznica na 2010 r.

 

            Na podstawie art.18, ust.2, pkt.4 i 16 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zmianami): zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759 i z 2005 r. nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457 oraz z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337 z 2007 r. Nr 48,poz. 327, Nr 138, poz. 974. Nr 173, poz. 1218 i z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 Nr 223, poz. 1458,; z 2009 r. Nr 5, poz. 420 oraz art.211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240)

 

Rada Gminy Osiecznica uchwala co następuje:

 

§ 1. 1. Zwiększyć  dochody budżetowe                                  o kwotę   373.000,00 zł.

        z tego:

                 - dochody bieżące                 o kwotę     373.000,00 zł.

        zgodnie załącznikiem nr 1

 

       2.  Zwiększyć wydatki budżetowe                                   o kwotę   373.000,00 zł.

        z tego:

                 - wydatki bieżące                 o kwotę      373.000,00 zł.

                   w tym:

                             - dotacje               o kwotę  46.500,00 zł.   

                   z tego:        

                          - dotacja dla GOKiS w Osiecznicy   o kwotę      31.500,00 zl.  

                          - dotacje dla jednostek samorządu

                            terytorialnego                                 o kwotę      15.000,00 zł.

 

        zgodnie załącznikiem nr 2

 

 

§ 2. Budżet po zmianach:

                                            - dochody    23.261.565,00 zł.

                                            - wydatki     38.194.565,00 zł.

 

§ 3. Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy Osiecznica

 

§ 4 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

      2. Uchwała podlega opublikowaniu w Biuletynie Informacji Publicznej

 

Uzasadnienie:

 

Dochody -  Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Osiecznicy w dniu 31 marca 2010 r. zakończył proces likwidacji nadwyżką w kwocie 373.000,00 zł., którą przekazał do budżetu gminy, stąd zwiększenie bieżących dochodów budżetowych.

Środki te proponuję przeznaczyć na

 wydatki jak niżej:

1. Remonty dróg wewnętrznych polegające na uzupełnieniu nawierzchni i powierzchniowym

    skropieniu emulsją asfaltową i posypaniu grysem.

2. Remont ogrodzenia na cmentarzu w Tomisławiu,

3. Zwiększenie wydatków na Urząd Gminy z tytułu podwyżki dla Wójta Gminy oraz na składki

    na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy i zabezpieczenie wydatków na szkolenia

    pracowników i zakup akcesoriów komputerowych,

4. Zwiększenie wydatków w oświacie, w tym:

    a) dla Zespołu Szkół w Świętoszowie o 2.900,00 zł. - na zakup pamięci dla komputerów,

    b) dla Szkoły Podstawowej w Ławszowej - 3.326,00 zł. na usunięcie uszkodzeń powstałych

        po zimie na budynku sali gimnastycznej. Szkoła otrzyma odszkodowanie z PZU, które

        wpłynie na rachunek dochodów budżetowych gminy,

    c) zabezpieczenie środków na zwrot innym jednostkom samorządu terytorialnego kosztów

        udzielonej dotacji dla przedszkoli niepublicznych i innych form wychowania

        przedszkolnego na dzieci będące mieszkańcami gminy Osiecznica,

5. Zabezpieczenie środków na ewentualne zobowiązania po zlikwidowanym SPZOZ,

6. Zwiększenie dotacji dla Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Osiecznicy z przeznaczeniem

    na:

     a) doposażenie świetlic - 10.000,00 zł.

     b) urządzenie w bibliotece w Osiecznicy Izby Pamięci o Gminie - 3.000,00 zł.

     c) opłaty związane z dzierżawą terenów leśnych, na których usytuowane jest boisko i plac

         zabaw w Osieczowie,

     d) naprawa nawierzchni i utrzymanie w należytym stanie boiska w Tomisławiu

         - 10.000,00 zł.

 

 

 

Załączniki

Zalacznik nr 1 - 2 (218.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Bogumił Mikołajewski
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Bogumił Mikołajewski
Data wprowadzenia:2010-05-04 10:37:15
Opublikował:Bogumił Mikołajewski
Data publikacji:2010-05-04 10:38:37
Ostatnia zmiana:2010-05-04 10:39:16
Ilość wyświetleń:616
Urząd Gminy Osiecznica
ul. Lubańska 43, 59-724 Osiecznica

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij