Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Osiecznica

Kolorowy pasek

Rady Gminy Osiecznica

z dnia  29 kwietnia 2009 r.

 

 

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej  w Osiecznicy za 2009 r.

 

 

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591; z poźn. zm.[1]) oraz art. 53, ust. 1, ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r.  Nr 76, poz. 694; ze zmianami[2])

 

Rada Gminy uchwala, co następuje:

 

§ 1. Zatwierdza się roczne sprawozdanie finansowe (bilans) za 2009 r. za rok 2009, w tym:

1.      Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Osiecznicy za okres od 1.01.2009 r. do 30.09.2009 r. wykazującego zysk netto wysokości 151.764,79 zł.

2.      Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Osiecznicy w Likwidacji za okres od 1.10.2009 r. do 31.12.2009 r. wykazującego stratę w wysokości 37.837,71 zł.

 

Sprawozdanie stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

 

§ 2. Zysk osiągnięty za okres od 1.01.2009 r. do 30.09.2009 r. zostanie wykorzystany na pokrycie strat w okresie likwidacyjnym zakładu, różnica po likwidacji zakładu zostanie rozliczona z budżetem gminy.

 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy .

 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Gminy w Osiecznicy oraz w Biuletynie Informacji publicznej.

 


Uzasadnienie:

 

Zgodnie z przepisami art. 53 ustawy o rachunkowości Rada Gminy zobowiązana jest zatwierdzić sprawozdania finansowe SPZOZ i GOKiS.

SPZOZ w Osiecznicy Uchwałą Nr XLII/187/09 Rady Gminy Osiecznica z dnia 30 września 2009 r. został postawiony w stan likwidacji od dnia 1 października 2009 r., zakończenie działalności medycznej ustalono na dzień 31 grudnia 2009 r., zakończenie likwidacji na dzień 31 marca 2010 r.

SPZOZ przedłożył sprawozdania za okres przed rozpoczęciem procesu likwidacji tj.od 1 stycznia do 30 września 2009 r. oraz za okres od rozpoczęcia likwidacji do zakończenia działalności medycznej tj. od 1 października do 31 grudnia 2009 r.

Działalność SPZOZ w 2009 r. przed rozpoczęciem procesu likwidacji (pierwszych dziewięć miesięcy 2009 r. zamknęła się zyskiem w wysokości  151.764,79 zł. w IV kwartale 2009 r. – okres kończenia działalności medycznej przyniósł straty w wysokości 37.837,71 zł. Zysk osiągnięty w trzech pierwszych kwartałach zostanie wykorzystany na pokrycie strat IV kwartału oraz na pokrycie kosztów likwidacji zakładu. Wynik na dzień likwidacji zostanie rozliczony z budżetem gminy.

 [1] Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759 i z 2005 r. nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457 oraz z 2006 r. Nr 17, poz. 128, i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz.327, Nr 138, poz.974 i Nr 173, poz.1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 5, poz. 420, Nr 157, poz. 1241

 

[2] Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 60, poz. 535, Nr 124, poz. 1152,Nr 139, poz. 1324, Nr 229, poz.2276,z 2004 r. Nr 96, poz. 959,   Nr 145, poz. 1535, Nr 146, poz. 1546, Nr 213, poz. 2155, z 2005 r. Nr 10, poz. 66, Nr 184, poz. 1539, Nr 267, poz.2252, z 2006 r. Nr 157, poz.1119 i Nr 208, poz. 1540, z 2008 r. Nr 63, poz.393,Nr 144,poz.900, Nr 171, poz.1056 i Nr 214, poz.1343.

Załączniki

Zobowiązania_1 1.01.- 30.09 2009 (12.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Przychody i koszty okres 1.01.- 30.09 2009 (40.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zobowiazania_1 01.10 - 31.12. 2009 (12.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zobowiazania_2 01.10 - 31.12. 2009 (20kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Naleznosci 01.10 - 31.12. 2009 (14kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Przychody i koszty 01.10 - 31.12. 2009 (40.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Przychody i koszty okres 1.01.- 30.09 2009 (40.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Rachunek zysków i strat okres 01.10 - 31.12. 2009 (22.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Informacja dodatkowa (36.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Bilans (24.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Bogumił Mikołajewski
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Bogumił Mikołajewski
Data wprowadzenia:2010-05-04 12:35:52
Opublikował:Bogumił Mikołajewski
Data publikacji:2010-05-04 12:37:43
Ostatnia zmiana:2010-05-04 13:05:46
Ilość wyświetleń:583
Urząd Gminy Osiecznica
ul. Lubańska 43, 59-724 Osiecznica

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij