Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Osiecznica

Kolorowy pasek

Rady Gminy Osiecznica

z dnia  29 kwietnia 2009 r.

 

 

 

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Osiecznicy za 2009 r.

 

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591; z poźn. zm.[1]) oraz art. 53, ust. 1, ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r.  Nr 76, poz. 694; ze zmianami[2])

 

Rada Gminy uchwala, co następuje:

 

§ 1. Zatwierdza się roczne sprawozdanie finansowe Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Osiecznicy za rok 2009, które wykazuje zysk w wysokości 22.963,32 zł.

Sprawozdanie stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

 

§ 2. Osiągnięty zysk przeznaczyć na:

1)      remont świetlicy i biblioteki w Osieczowie,

2)      doposażenie świetlic wiejskich.

 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Gminy w Osiecznicy oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

 

 

 

 


 

Uzasadnienie:

Zgodnie z przepisami art. 53 ustawy o rachunkowości Rada Gminy zobowiązana jest zatwierdzić sprawozdania finansowe SPZOZ i GOKiS.

GOKiS w Osiecznicy zamknął się zyskiem w wysokości 22.963,32 zł., zgodnie z wnioskiem Dyrektora GOKiS i faktycznymi potrzebami GOKiS osiągnięty zysk zostanie przeznaczony na wykonanie remontu bieżącego obiektu świetlicy wiejskiej i biblioteki w Osieczowie oraz na doposażenie świetlic.

 

 


 

Załącznik

do uchwały Nr LI/219/2010

Rady Gminy Osiecznica

z dnia 29 kwietnia 2010 r.[1] Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759 i z 2005 r. nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457 oraz z 2006 r. Nr 17, poz. 128, i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz.327, Nr 138, poz.974 i Nr 173, poz.1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 5, poz.420, Nr 157, poz. 1241

 

[2] Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 60, poz. 535, Nr 124, poz. 1152,Nr 139, poz. 1324, Nr 229, poz.2276,z 2004 r. Nr 96, poz. 959,   Nr 145, poz. 1535, Nr 146, poz. 1546, Nr 213, poz. 2155, z 2005 r. Nr 10, poz. 66, Nr 184, poz. 1539, Nr 267, poz.2252, z 2006 r. Nr 157, poz.1119 i Nr 208, poz. 1540, z 2008 r. Nr 63, poz.393,Nr 144,poz.900, Nr 171, poz.1056 i Nr 214, poz.1343.

Załączniki

bilans 2009 rachunek zysków i strat UG (60.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za 2009 rok (79.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Bogumił Mikołajewski
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Bogumił Mikołajewski
Data wprowadzenia:2010-05-04 13:15:44
Opublikował:Bogumił Mikołajewski
Data publikacji:2010-05-04 13:17:47
Ostatnia zmiana:2010-05-04 13:20:06
Ilość wyświetleń:503
Urząd Gminy Osiecznica
ul. Lubańska 43, 59-724 Osiecznica

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij