Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Osiecznica

Kolorowy pasek

UCHWAŁA nr LII/226/10

Rady Gminy Osiecznica

z dnia 20 maja 2010 r.

 

w sprawie zmian w uchwale Nr L/216/2010 Rady Gminy Osiecznica z dnia 30 marca 2010 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli niepublicznych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.

 

 

 

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591; ze zmianami[1]) oraz ar.90, ust.4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz.2571 z późn. zm[2])

Rada  Gminy Osiecznica uchwala, co następuje:

 

§ 1

W uchwale Nr L/216/2010 Rady Gminy Osiecznica z dnia 30 marca 2010 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli niepublicznych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania wprowadza się następujące zmiany:

 

1)      § 3, ust.3, pkt.5 otrzymuje brzmienie:

„5) nazwę banku i numer rachunku bankowego przedszkola, na który ma być przekazywana dotacja,”

 

2)      § 9 otrzymuje brzmienia:

 „§ 9 Zwrot i rozliczenie dotacji odbywa się zgodnie z artykułami 251 i 252 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm)”.

 

3)      W załączniku nr 1 do uchwały, w pkt. 5 po wyrazie „bankowego” dodaje się wyraz „przedszkola”

 

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Osiecznica

 

§ 3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego

 

 

 

Uzasadnienie do uchwały nr LII/226/10

 

W Uchwale nr L/216/2010 Rady Gminy Osiecznica z dnia 30 marca 2010 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli niepublicznych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania w treści § 3, ust.3, pkt. 5 i w pkt.5 załącznika nr 1 do tej uchwały mówiąc o rachunku numeru bankowego, nie wskazano iż ma to być rachunek bankowy przedszkola.

§ 9 uchwały zawiera powtórzenie zapisów z ustawy o finansach  publicznych, stąd konieczność zmiany tego zapisu i odesłanie do ustawy.

 [1] Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759 i z 2005 r. nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457 oraz z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337 z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974. Nr 173, poz. 1218 i z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 Nr 223, poz. 1458,; z 2009 r. Nr 5, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146.

[2] Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 273, poz. 2701, Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz.1020, Nr 131, poz.1091, Nr 167, poz. 11400, Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz.1043, Nr 208, poz.1532, Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 42, poz.273, Nr 80, poz.542, Nr 115, poz.791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz.128 i Nr  181, poz. 1292, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr  145, poz. 917, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 33, poz. 206, Nr 56, poz. 458, Nr 219, poz. 1705.

Metadane

Źródło informacji:Bogumił Mikołajewski
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Bogumił Mikołajewski
Data wprowadzenia:2010-05-25 14:24:10
Opublikował:Bogumił Mikołajewski
Data publikacji:2010-05-25 14:24:36
Ostatnia zmiana:2010-05-25 14:25:31
Ilość wyświetleń:591
Urząd Gminy Osiecznica
ul. Lubańska 43, 59-724 Osiecznica

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij