Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Osiecznica

Kolorowy pasek

Uchwała Nr  LII/224/10

Rady Gminy Osiecznica

z dnia 20 maja  2010 r.

 

w sprawie zmian budżetu Gminy Osiecznica na 2010 r. oraz zmian w uchwale Nr XLVI/204/09 Rady Gminy Osiecznica z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie budżetu gminy Osiecznica na 2010 r

 

 

                        Na podstawie art.18, ust.2, pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zmianami: w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759 i z 2005 r. nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457 oraz z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337 z 2007 r. Nr 48,poz. 327, Nr 138, poz. 974. Nr 173, poz. 1218 i z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 Nr 223, poz. 1458,; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146 oraz art.211 i 212, ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zmianami: Dz. z 2010 r. Nr 28, poz. 146)

Rada Gminy Osiecznica uchwala co następuje:

 

§ 1. 1. Zwiększyć  dochody budżetowe                                  o kwotę   1.969.752,34 zł.

        z tego:

                 - dochody majątkowe              o kwotę     1.969.752,34 zł.

        zgodnie załącznikiem nr 1

 

       2.  Zwiększyć wydatki budżetowe                                   o kwotę   769.752,34 zł.

        z tego:

                 - wydatki majątkowe                o kwotę      769.752,34 zł.

                   w tym:

                             - zmniejszyć              o kwotę  1.200.000,00 zł.  

                             - zwiększyć                o kwotę  1.969.752,34 zł.

        zgodnie załącznikiem nr 2

 

§ 2. Zmniejszyć niedobór budżetu gminy o kwotę     1.200.000,00 zł.

       z tego:

         - finansowany przychodami nadwyżki z lat ubiegłych o kwotę  1.200.000,00 zł.

       zgodnie z załącznikiem nr 3

 

§ 3. Budżet po zmianach:

                                            - dochody    25.279.024,33 zł.

                                            - wydatki     39.012.024,33 zł.

 

§ 4. Dokonać zmian w limicie wydatków na Wieloletnie Programy Inwestycyjne Gminy Osiecznica jak niżej:

       1) w zadaniu pn. " Modernizacja SUW w Świętoszowie (lata 2008 - 2010):        

          - zmniejszyć finansowanie zadania ze środków

             własnych gminy              o kwotę  1.200.000,00 zł.

           - zwiększyć finansowanie zadania ze środków

             unijnych (RPO)              o kwotę  1.969.752,34 zł.

       2) Zmienić nazwę zadania z "Budowa boiska w Świętoszowie lata 2009 - 2011 na zadanie 

           pn. "Przebudowa boiska sportowego i budowa budynku socjalnego w Świętoszowie

                  - lata 2009 - 2011".

 zgodnie z załącznikiem nr 4

 

 § 5. W uchwale Nr XLVI/204/09 Rady Gminy Osiecznica z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie budżetu gminy Osiecznica na 2010 r. po § 14 dodaje się § 14a w brzmieniu:

㤠14a

1.      Uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym przyjmowane są na rachunki bieżące tych jednostek i zmniejszają wykonanie wydatków w tym roku budżetowym.

2.      Uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w poprzednich latach budżetowych podlegają odprowadzeniu na dochody jednostki samorządu terytorialnego.”.

 

§ 6.. Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy Osiecznica

 

§ 6 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

      2. Uchwała podlega opublikowaniu w Biuletynie Informacji Publicznej

 

 

 

 


 

 

Uzasadnienie do uchwały nr LII/224/10:

 

Dochody -   Zwiększenie z tytułu podpisanego Aneksu  podpisanego w dniu 29.03.2010 r. nr UDA-RPDS.04.02.00-02-020/09-01 do umowy o dofinansowanie projektu "Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Świętoszowie" nr UDA-RPDS.04.02.00-02-020/09-00  z dnia 12.11.2009 r.

Wydatki - dofinansowanie zadania pn. "Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Świętoszowie" ze środków unijnych pozwoliło na zmniejszenie finansowania tego zadania środkami własnymi gminy, a co się z tym łączy zmniejszenie niedoboru budżetu  pokrywanego przychodami nadwyżki z lat poprzednich.

 

Zmieniono nazwę zadania. "Budowa boiska w Świętoszowie" na zadania pn. "Przebudowa boiska sportowego i budowa budynku socjalnego w Świętoszowie" w celu dostosowania nazwy do określenia użytego w pozwoleniu na budowę. Poprzednia nazwa miała charakter skrócony - hasłowy. W staraniach o dofinansowanie ze środków unijnych konieczne jest stosowanie jednolitego nazewnictwa.

 

Zmiany w uchwale budżetowej na 2010 r. regulują zasady ewidencji zwotu wydatków budżetowych

Opracowała:

Józefa Miętkiewicz

 

 

Załączniki

Zalacznik nr 1 - 3 (88.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zalacznik nr 4 (48kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Bogumił Mikołajewski
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Bogumił Mikołajewski
Data wprowadzenia:2010-05-25 15:01:17
Opublikował:Bogumił Mikołajewski
Data publikacji:2010-05-25 15:02:38
Ostatnia zmiana:2010-05-25 15:03:12
Ilość wyświetleń:689
Urząd Gminy Osiecznica
ul. Lubańska 43, 59-724 Osiecznica

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij