Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Osiecznica

Kolorowy pasek

Uchwała Nr  LIII/230/10

Rady Gminy Osiecznica

z dnia 24 czerwca  2010 r.

 

w sprawie zmian budżetu Gminy Osiecznica na 2010 r.

 

                        Na podstawie art.18, ust.2, pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zmianami: w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759 i z 2005 r. nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457 oraz z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337 z 2007 r. Nr 48,poz. 327, Nr 138, poz. 974. Nr 173, poz. 1218 i z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 Nr 223, poz. 1458,; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146 oraz art.211 i 212, ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zmianami: Dz. z 2010 r. Nr 28, poz. 146)

Rada Gminy Osiecznica uchwala co następuje:

 

§ 1. Zwiększyć  wydatki budżetowe                                  o kwotę   126.000,00 zł.

        z tego:

                1. zmniejszyć wydatki                                     o kwotę       34.000,00 zł.

                    z tego:

                             a) majątkowe                       o kwotę     34.000,00 zł.

                2. zwiększyć wydatki                                       o kwotę    160.000,00 zł.

                    z tego:

                             a) majątkowe                        o kwotę     15.000,00 zł.

                             b) bieżące                              o kwotę  145.000,00 zł.  

                               w tym:

                                 - dotacje                           o kwotę     12.750,00 zł.               

        Zgodnie z  załącznikiem nr 1

 

§ 2. Zwiększyć niedobór budżetu gminy o kwotę     126.000,00 zł.

        Źródłem pokrycia zwiększonego niedoboru jest nadwyżka z lat ubiegłych

       zgodnie z załącznikiem nr 2

 

§ 3. Budżet po zmianach:

                                            - dochody    25.325.484,33 zł.

                                            - wydatki     39.184.484,33 zł.

 

§ 4. W limicie wydatków na Wieloletnie Programy Inwestycyjne Gminy Osiecznica zmienić nazwę zadania z "Budowa basenu przy Zespole Szkół w Osiecznicy lata 2008 - 2011"na zadanie             pn. "Budowa basenu krytego w miejscowości Osiecznica".

 

§ 5. Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy Osiecznica

 

§ 6 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

      2. Uchwała podlega opublikowaniu w Biuletynie Informacji Publicznej

 

 

 

 

 

 

 

Uzasadnienie:

 

            Zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 34.000,00 zł. spowodowane jest opóźnieniem w budowie schroniska dla zwierząt, którego dofinansowanie ujęte było w planie wydatków na 2010 r. Wiadomo już, że w roku bieżącym budowa nie zostanie rozpoczęta.

Zwiększenie wydatków majątkowych o 15.000,00 zł. wynika z konieczności doprowadzenia energii elektrycznej do budynku remizy OSP w Ławszowej, dotychczas obiekt zasilany był w energię elektryczną z pobliskiej odlewni.

Zwiększenie wydatków bieżących wynika z bieżącej realizacji zadań, w tym:

1. w dziale 700 - wydatki związane z zasilaniem w energię elektryczną,

2. w dziale 710 - Plan Zagospodarowania Przestrzennego

3. w dziale 754  - dotacje dla jednostek OSP w kwocie 7.750,00 zł. z tego:

- na zakup wyposażenia do wysokości nagród przyznanych na Gminnych Zawodach Pożarniczych  - 5.500,00 zł.,

- na zwrot kosztów organizacji zawodów - 1.050,00 zł.

- na bieżące utrzymanie jednostek - 1.200,00 zł.

Pozostała kwota w dziel 754 - na wydatki pokrywane bezpośrednia przez Urząd Gminy w Osiecznicy - ekwiwalent za udział w akcjach oraz pobór wody z hydrantów dla celów p.poż.

4. w dziale 801 - środki dla Zespołu Szkół w Osiecznicy na remont termomodernizacyjny sali gimnastycznej,

5. w dziale 900 - środki na pomoc dla gminy Wilków najbardziej zniszczonej w czasie ostatniej powodzi.

 

Opracowała:

Józefa Miętkiewicz

 

 

Załączniki

Zalacznik nr 1 i 2 (138.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Bogumił Mikołajewski
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Bogumił Mikołajewski
Data wprowadzenia:2010-07-01 12:43:02
Opublikował:Bogumił Mikołajewski
Data publikacji:2010-07-01 12:44:33
Ostatnia zmiana:2010-07-01 12:45:21
Ilość wyświetleń:570
Urząd Gminy Osiecznica
ul. Lubańska 43, 59-724 Osiecznica

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij