Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Osiecznica

Kolorowy pasek

Uchwała nr LIII/232/10

Rady Gminy Osiecznica

z dnia  24  czerwca 2010 r.

 

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Wójta Gminy Osiecznica umowy o dofinansowanie przedsięwzięcia pn. „Budowa basenu krytego w miejscowości Osiecznica” i zabezpieczenia roszczeń z tytułu zawartej umowy wystawieniem weksla „in blanco” Gminy Osiecznica oraz podpisania deklaracji wekslowej.

 

Na podstawie art.18 ust. 1, ust.2 pkt 9 lit e) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591; ze zmianami[1]),

Rada Gminy Osiecznica  uchwala co następuje:

 

§ 1. Wyraża zgodę na zawarcie przez Wójta Gminy Osiecznica umowy o dofinansowanie przedsięwzięcia p.n. „Budowa basenu krytego w miejscowości Osiecznica” do kwoty 1.200.000,00 zł. (słownie złotych: jeden milion dwieście tysięcy) ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej i dla zabezpieczenia roszczeń dotyczących zwrotu tych środków, na zasadach określonych w umowie, na wystawienie weksla „in blanco” Gminy Osiecznica i podpisanie deklaracji wekslowej

 

§ 2. Realizacja zobowiązania, w przypadkach określonych w Rozporządzeniu Ministra Sportu z dnia 10 lipca 2006 r. w sprawie dofinansowania zadań ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (Dz. U. Nr 134, poz. 944, ze zm. Dz. U z z 2006 r. Nr 178, poz. 1318) następowała będzie z dochodów własnych gminy.

 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Osiecznica,

 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

§ 5. Uchwała podlega opublikowaniu w Biuletynie Informacji Publicznej

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uzasadnienie:

Gmina składa wniosek o dofinansowanie zadania z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej,  jednym z warunków otrzymania dofinansowania jest podpisanie weksla „in blanco”.

 

Opracowała: Józefa Miętkiewicz

 

 [1] Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759 i z 2005 r. nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457 oraz z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337 z 2007 r. Nr 48,poz. 327, Nr 138, poz. 974. Nr 173, poz. 1218 i z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 Nr 223, poz. 1458,; z 2009 r. Nr 5, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146.

Metadane

Źródło informacji:Bogumił Mikołajewski
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Bogumił Mikołajewski
Data wprowadzenia:2010-07-01 13:02:24
Opublikował:Bogumił Mikołajewski
Data publikacji:2010-07-01 13:06:35
Ostatnia zmiana:2010-07-01 13:06:57
Ilość wyświetleń:558

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij