Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Osiecznica

Kolorowy pasek

Uchwała nr LIII/233/10

Rady Gminy Osiecznica

z dnia  24 czerwca 2010 r.

 

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Wójtowi Gminy Osiecznica do podpisania umowy o dofinansowanie projektu nr WND-RPDS.07.02.00-02-018/10 pt. „Budowa budynku Szkoły Podstawowej w miejscowości Tomisław” oraz do zabezpieczenia roszczeń z tytułu zawartej umowy wystawieniem weksla „in blanco” Gminy Osiecznica oraz podpisania deklaracji wekslowej

 

Na podstawie art.18 ust. 1, ust.2 pkt.9 lit e) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591; ze zmianami[1]), Rada Gminy Osiecznica uchwala, co następuje:

 

§ 1. 1. Udziela pełnomocnictwa Wójtowi Gminy Osiecznica Waldemarowi Nalazkowi do podpisania mowy o dofinansowanie projektu nr WND-RPDS.07.02.00-02-018/10 pt. „Budowa budynku Szkoły Podstawowej w miejscowości Tomisław” ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 – 2013.

2. Wyraża zgodę na wystawienie weksla „In blanco” celem zabezpieczenia roszczeń wynikających z umowy i podpisanie deklaracji wekslowej do kwoty 1.290.340,05 PLN (słownie złotych: jeden milion dwieście dziewięćdziesiąt tysięcy, trzysta czterdzieści 05/100)

 

§ 2. Realizacja zobowiązania następowała będzie z dochodów własnych gminy.

 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Osiecznica,

 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

§ 5. Uchwała podlega opublikowaniu w Biuletynie Informacji Publicznej

 

 

 

 

Uzasadnienie:

Gmina złożyła wniosek o dofinansowanie zrealizowanego zadania „Budowa budynku Szkoły Podstawowej w Tomisławiu”  ze środków RPO. Warunkiem otrzymanie dofinansowanie jest udzielenie pełnomocnictwa do podpisania umowy i zabezpieczenie umowy podpisaniem deklaracji wekslowej.

 

Opracowała: Józefa Miętkiewicz

 

 

 

 

 [1] Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759 i z 2005 r. nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457 oraz z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337 z 2007 r. Nr 48,poz. 327, Nr 138, poz. 974. Nr 173, poz. 1218 i z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 Nr 223, poz. 1458,; z 2009 r. Nr 5, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146.

Metadane

Źródło informacji:Bogumił Mikołajewski
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Bogumił Mikołajewski
Data wprowadzenia:2010-07-01 13:07:57
Opublikował:Bogumił Mikołajewski
Data publikacji:2010-07-01 13:08:35
Ostatnia zmiana:2010-07-01 13:09:09
Ilość wyświetleń:537

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij