Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Osiecznica

Kolorowy pasek

W dniach od 1 września do 31 października 2010 r. (według stanu na dzień 30 czerwca 2010 r., godz. 2400) na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zostanie przeprowadzony Powszechny Spis Rolny.

Termin, zakres tematyczny, organizację i sposób przeprowadzenia reguluje ustawa z dnia 17 lipca 2009 r. o powszechnym spisie rolnym w 2010 r. (Dz. U. 2009 Nr 126, poz. 1040)

PSR 2010 będzie pierwszym spisem realizowanym od czasu przystąpienia Polski do Unii Europejskiej. Spis będzie przeprowadzony obowiązkowo, w zbliżonym terminie i zakresie tematycznym we wszystkich krajach członkowskich Unii Europejskiej.

Spisem zostaną objęte gospodarstwa rolne osób fizycznych i prawnych oraz jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej.

Celem PSR 2010 jest:

  • dostarczenie informacji z dziedziny rolnictwa w zakresie i terminach określonych przez Komisję Europejską,
  • zapewnienie bazy informacyjnej o gospodarstwach rolnych i związanych z nimi gospodarstwach domowych, koniecznej dla realizacji krajowej, regionalnej i lokalnej polityki rolnej i społecznej na wsi,

·         analiza zmian, jakie zaszły w rolnictwie na przestrzeni lat 2002-2010,

  • wykonanie zobowiązań Polski w zakresie dostarczenia informacji dla potrzeb innych niż EUROSTAT organizacji międzynarodowych (FAO, OECD i inne),
  • aktualizacja pospisowa statystycznego rejestru gospodarstw rolnych i leśnych, a tym samym przygotowanie operatów do różnotematycznych badań reprezentacyjnych z zakresu rolnictwa (w latach następnych).

Zakres zbieranych informacji:

  • dane użytkowników oraz cechy adresowe siedziby gospodarstwa rolnego
  • dane o gospodarstwach rolnych, w tym dotyczące:

-        użytkowania gruntów i powierzchni zasiewów – m.in. informacje o ogólnej powierzchni gruntów gospodarstwa w podziale na kategorie użytkowania, powierzchni zasiewów poszczególnych upraw rolnych oraz uprawach trwałych,

-        zwierząt gospodarskich – m.in. stan liczebności i struktura pogłowia zwierząt gospodarskich poszczególnych gatunków,

-        ciągników, maszyn rolniczych i urządzeń – m.in. dane o liczbie ciągników własnych i wspólnych, w podziale na klasy mocy silnika oraz liczbie wybranych maszyn i urządzeń rolniczych,

-        zużycia nawozów – m.in. dane w czystym składniku o ilości stosowanego nawożenia mineralnego, wapniowego oraz nawożenia organicznego pochodzenia zwierzęcego,

-        pracujących w gospodarstwie rolnym – m.in. informacje o wielkości i strukturze zasobów pracy w rolnictwie (uwzględniane będą wszystkie osoby wykonując pracę w gospodarstwie rolnym w ciągu 12 miesięcy poprzedzających badanie),

-        struktury dochodów gospodarstwa domowego z użytkownikiem gospodarstwa rolnego oraz korzystania z programów wsparcia dla rolnictwa – m.in. informacje o dochodach z tytułu prowadzenia rolniczej działalności gospodarczej, pozarolniczej działalności gospodarczej, pracy najemnej, emerytur i rent oraz innych źródeł niezarobkowych poza emeryturą i rentą oraz o fakcie korzystania przez gospodarstwo z dopłat do gruntów ornych i programów wsparcia rozwoju obszarów wiejskich,

  • dane o metodach produkcji rolniczej (wpływie rolnictwa na środowisko) – m.in. informacje o metodach uprawy gleby, zabezpieczania gleby przed wypłukiwaniem składników pokarmowych, zabiegach przeciwerozyjnych, systemach utrzymania zwierząt gospodarskich.

Szczegółowy wykaz danych zbieranych w spisie rolnym wyłącznie na potrzeby krajowe,
w tym w badaniu metod produkcji rolnej, określa załącznik nr 1 do ustawy o powszechnym spisie rolnym.

 

Metody zbierania danych spisowych

Podczas Powszechnego Spisu Rolnego 2010 nie będzie formularzy papierowych. Po raz pierwszy w spisie powszechnym zostaną użyte formularze elektroniczne, do których jako pierwsze zostaną wprowadzone informacje pochodzące ze źródeł administracyjnych.  Dane te będą następnie potwierdzane lub aktualizowane i uzupełniane przez respondentów podczas samopisu internetowego oraz przez ankieterów statystycznych i rachmistrzów spisowych w czasie wywiadów bezpośrednich.

Dane od respondentów zbierane będą poprzez:

·         Samopis internetowy, który rozpocznie się już pierwszego dnia spisu, tj. 1 września i potrwa do 17 października 2010 r. Metoda ta jest najdogodniejszą metodą spisywania dla respondentów. Osoby posiadające dostęp do Internetu będą mogły, po wprowadzeniu loginu i hasła, uruchomić formularz elektroniczny dla danego gospodarstwa z wypełnionymi częściowo danymi. Dane te można będzie zweryfikować, a cały formularz uzupełnić o brakujące informacje. Formularz będzie można wypełniać etapami, ale nie dłużej niż przez 14 dni od zalogowania. Będzie on dostępny na stronie www.spis.gov.pl.

·         Wywiad telefoniczny, który będzie realizowany w dniach od 8 września do 31 października 2010 r. przez ankieterów statystycznych przy wykorzystaniu specjalnej aplikacji call center. Ankieter telefonując do respondentów powinien, w celu uwiarygodnienia swojej osoby, podać dane identyfikacyjne (imię i nazwisko, numer identyfikacyjny oraz urząd statystyczny, do którego należy).

·         Wywiad realizowany przez rachmistrza spisowego  - zostanie przeprowadzony w dniach 8 września - 31 października 2010 r. z respondentami, dla których nie udało się zebrać informacji metodami opisanymi wyżej. Rachmistrz przeprowadzi bezpośredni wywiad z wykorzystaniem formularza elektronicznego zainstalowanego na przenośnym urządzeniu elektronicznym typu hand-held.

 

Tajemnica statystyczna

Wszystkie dane osobowe oraz dane indywidualne, zbierane i gromadzone w ramach prac spisowych, są poufne i podlegają szczególnej ochronie w ramach tajemnicy statystycznej, na zasadach określonych w art. 10 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej.

Naruszenie tajemnicy statystycznej pociąga za sobą skutki prawne przewidziane w art. 54 i 55 ustawy o statystyce publicznej.

Informacje zebrane w spisie będą wykorzystane wyłącznie do zbiorczych opracowań  statystycznych.

 

Poufność i bezpieczeństwo zebranych danych

Rachmistrz spisowy to osoba zatrudniona do zbierania informacji poprzez wywiad bezpośredni, która m.in.:

·         Złożyła pisemne przyrzeczenie o bezwzględnym przestrzeganiu tajemnicy statystycznej,

·         Została przeszkolona w zakresie sposobu przeprowadzania spisu,

·         Składając wizytę musi posiadać umieszczony na widocznym miejscu identyfikator zawierający zdjęcie oraz imię i nazwisko rachmistrza, pieczęć urzędu statystycznego i podpis dyrektora urzędu statystycznego, który wydał identyfikator.

Rachmistrz wykonując prace spisowe posługuje się przenośnym urządzeniem elektronicznym (hand-held), wyposażonym w specjalnie opracowane oprogramowanie w postaci formularza elektronicznego. Zebranych danych rachmistrz nie może kopiować, upubliczniać ani udostępniać innym osobom. Urządzenie to jest odpowiednio zabezpieczone  i przeznaczone wyłącznie dla rachmistrza  - żadna inna osoba nie może się nim posługiwać. Dane wprowadzone do formularza elektronicznego będą od razu szyfrowane i przekazywane do zbiorczej bazy danych.

 

 

 

 

Załączniki

PSR 2010_promocja (953kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Pismo w spr. promocji (198.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Bogumił Mikołajewski
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Bogumił Mikołajewski
Data wprowadzenia:2010-08-02 14:56:33
Opublikował:Bogumił Mikołajewski
Data publikacji:2010-08-02 14:56:37
Ostatnia zmiana:2010-08-02 14:58:10
Ilość wyświetleń:1124
Urząd Gminy Osiecznica
ul. Lubańska 43, 59-724 Osiecznica

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij