Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Osiecznica

Kolorowy pasek

Zarządzenie Nr 83/10

Wójta Gminy Osiecznica

z dnia 20 sierpnia 2010 r.

 

 

w sprawie przedłożenia Radzie Gminy Osiecznica informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Osiecznica za I półrocze 2010 r.

 

Na podstawie art.61, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591; ze zmianami[1]) art. 266, ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240; ze zmianami[2]),

zarządzam, co następuje:

 

§ 1

 

Przedstawić Radzie Gminy Osiecznica informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Osiecznica za I półrocze 2010 r. jak niżej:

 

 1. Wykonanie dochodów budżetowych w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej na dzień 30.06.2010 r. – załącznik nr 1
 2. Wykonanie dochodów budżetowych w układzie działów i rozdziałów z podaniem zaległości i nadpłat na dzień 30.06.2010 r. – załącznik nr 1a,
 3. Wykonanie wydatków budżetowych w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej na dzień 30.06.2010 r. z wyodrębnieniem wydatków bieżących, w tym: na wynagrodzenie, pochodne od wynagrodzeń, dotacje, na spłatę długu oraz majątkowych, w tym: na realizację Wieloletnich Programów Inwestycyjnych – załącznik nr 2,
 4. Wykonanie wydatków budżetowych w układzie działów i rozdziałów – załącznik nr 2a
 5. Wykonanie wydatków budżetowych w dziale 801 – „Oświata i wychowanie”, z podziałem na jednostki realizujące wydatki – załącznik nr 2b,
 6. Wykonanie wydatków budżetowych przez szkoły innych działach – załącznik nr 2c,
 7. Wykonanie dochodów i wydatków budżetowych na 30.06.2010 r. w układzie działów i rozdziałów – załącznik nr 3,
 8. Wykonanie planu przychodów i rozchodów budżetu na 30.06.2010 r.  – załącznik nr 4,
 9. Wykonanie wydatków na programy i projektu realizowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej na dzień 30.06.2010 r. – załącznik nr 5,
 10. Wykonanie planu przychodów i wydatków zakładów budżetowych na 30.06.2010 r. – załącznik nr 6,
 11. Wykonanie planu przychodów i wydatków gospodarstw pomocniczych na 30.06.2010 r. – załącznik nr 7,
 12. Wykonanie planu przychodów z rachunków dochodów własnych na 30.06.2010 r. – załącznik nr 8,
 13. Informacja z dotacji udzielonych z budżetu gminy i wydatków na pomoc finansową między jednostkami samorządu terytorialnego na 30.06.2010 r. – załącznik nr 9,
 14. Dotacje podmiotowe udzielone dla przedszkoli na dzień 30.06.2010 r. – załącznik, nr 10,
 15. Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – załącznik nr 11,
 16. Wykonanie dochodów z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, podlegających odprowadzeniu do budżetu państwa – załącznik nr 11a,
 17. Wykorzystanie na 30.06. 2010 r. rezerw planowanych na 2010 r. – załącznik nr 12,
 18. Wykonanie dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu i wydatków na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Walki z Narkomanią – załącznik nr 13,
 19. Wykorzystanie limitów na realizację Wieloletnich Programów Inwestycyjnych i pozostałych wydatków inwestycyjnych – załączniki nr 14 i 14a,
 20. Wykonanie przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – załącznik nr 15,
 21. Stan środków budżetowych na rachunkach bankowych na 30.06.2010 r. – załącznik nr 16
 22. Część opisowa z przebiegu realizacji budżetu za I półrocze 2010 r. – załącznik nr 17.

a)      Informacja z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomani – zał. nr 1 do części opisowej,

b)      Informacja z wykonania budżetu w dziale 852 – „Pomoc społeczna” – zał. nr 2 do części opisowej,

c)      Sprawozdanie z zamówień publicznych udzielonych w I półroczu 2010 r. – zał. nr 3 do części opisowej.

 

§ 2

 

1.         Informację o przebiegu wykonania budżetu gminy przesłać Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu, Zespołowi Zamiejscowemu w Jeleniej Górze celem zaopiniowania,

2.         Informację podać do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie na stornie internetowej Gminy Osiecznica.

 

§ 3

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 



[1] Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759 i z 2005 r. nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457 , z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337 oraz z 2007 r. Nr 48, poz.327 i Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz.1218, z 2008 r. Nr 180, poz.1111, Nr 223, poz.1458, z 2009 r. nr 52, poz.420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, nr 106, poz. 675.

[2] Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146

 

 

 

Załączniki

zalacznik 1 dochody pelne (82.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zalacznik 1a dochody dz rozdz (56.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zalacznik 2 wydatki (101.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zalacznik 2a wydatki dz rozdz (54.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zalacznik 2b Dz 801 (64.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zalacznik 2c Dz 854 (38.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zalacznik 3 zestawienie (81kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zalacznik 4 nadwyzka (32.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zalacznik 5 unijne (33kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zalacznik 6 zaklady budzetowe (39.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zalacznik 7 gospodarstwa pomocnicze (37.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zalacznik 8 dochody wlasne (43.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zalacznik 9 dotacje (63.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zalacznik 10 dotacje dla przedszkoli (33.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zalacznik 10 GFOSiGW (39.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zalacznik 11 zlecone (51kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zalacznik 11a budzet panstwa (34.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zalacznik 12 rezerwy (45.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zalacznik 13 przeciwdzialanie alkoholizmowi (43.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zalacznik 14 WPI (50.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zalacznik 14a jednoroczne (50.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zalacznik 15 GFOSiGW (39.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zalacznik 16 stan srodkow na rachunkach (33.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zalacznik 17 opisowka (156.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zalacznik 3 do opisu (33.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Bogumił Mikołajewski
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Bogumił Mikołajewski
Data wprowadzenia:2010-08-27 11:29:17
Opublikował:Bogumił Mikołajewski
Data publikacji:2010-08-27 11:30:35
Ostatnia zmiana:2010-08-27 11:37:26
Ilość wyświetleń:726

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij