Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Osiecznica

Kolorowy pasek

Zarządzenie Nr 87/10

Wójta Gminy Osiecznica

z dnia 27 sierpnia 2010 r.

 

 

w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy w Osiecznicy po zmianach dokonanych Uchwałą Nr LIV/239/10 Rady Gminy Osiecznica z dnia 26 sierpnia 2010 r. w sprawie zmian budżetu gminy Osiecznica na 2010 r.

 

            Na podstawie art.30, ust.2, pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zmianami): zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759 i z 2005 r. nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457 oraz z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337 z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974. Nr 173, poz. 1218 i z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 Nr 223, poz. 1458,; z 2009 r. Nr 5, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 106, poz.675) oraz art.249, ust. 1, pkt.1 i ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, zm. Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz.146)

 

Zarządzam, co następuje:

 

§ 1. Zmieniam plan finansowy Urzędu Gminy w Osiecznicy :

 

                      dochody      kwota 25.927.287,38 zł.

 - zgodnie z załącznikiem nr 1

 

                      wydatki      kwota  28.406.363,38 zł.

 - zgodnie z załącznikiem nr 2

 

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 


Uzasadnienie

Dochody:

1. Zmniejszenie planu dochodów budżetowych:

Zgodnie z zapowiedzią zawartą w informacji z realizacji budżetu za I półrocze 2010 r. zaproponowałem zmniejszenie planu dochodów budżetowych ze źródeł, z których przewiduję do końca roku niższe wykonanie od planowanego w uchwale budżetowej.

2. Zwiększenie planu dochodów budżetowych:

-  w dziale 801 - "Oświata i wychowanie" - w związku z otrzymanym dofinansowaniem z RPO budowy szkoły w Tomisławiu - refundacja wydatków poniesionych przez gminę w 2008 i 2009 r.

-  w dziale 921- "Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego" - zwrot przez GOKiS w Osiecznicy refundacji środków otrzymanych z funduszy unijnych na zakup sprzętu nagłaśniającego, środki na prefinansowanie przekazane były z budżetu gminy w 2009 r.

Wydatki:

Majątkowe:

- zwiększenie planu wydatków na zadanie ujęte w WPI pn. "Odbudowa drogi Osieczów - Dobra 2008- 2011" na pokrycie wydatków związanych z usuwaniem pni po wyciętych drzewach, zgodnie z zapowiedzią zawartą w informacji z realizacji budżetu gminy za I półrocze 2010 r.

- zmniejszenie planu wydatków na zadanie ujęte w WPI pn. "Budowa placów zabaw w m. Ławszowa, Tomisław, Świętoszów, Osiecznica, Przejęsław, budowa placów do ćwiczeń ruchowych w Ławszowej i Parowej, zagospodarowanie placów centralnych w każdej miejscowości, Park Kulturowy w Kliczkowie"  o kwotę 280.000,00 zł oraz skreślenie w  tym zadaniu budowy placów do ćwiczeń ruchowych w Ławszowej i Parowej, wprowadzając nowe zadanie do wykonania w 2010 r.  pn. "budowa obiektów rekreacji ruchowej w miejscowościach Osiecznica, Świętoszów,  Ławszowa, Parowa"  z planem wydatków na 2010 r. w kwocie 280.000,00 zł.

- zwiększenie planu wydatków na budowę oświetlenia ulicznego w Kliczkowie i w Przejęsławiu - zdanie wykonywane będzie w 2010 r. - kwota - 90.000,00 zł.

- zwiększenie dotacji dla GOKiS w Osiecznicy na wydatki majątkowe związane z pracami na obiektach sportowych będących w zarządzaniu GOKiS - boisko w Przejęsławiu - kwota 10.786,00 zł. i boisko w Osiecznicy - kwota 18.000,00 zł.

 

Bieżące:

- w dziale 600 - "Transport i łączność" - na przeprowadzenie koniecznych remontów bieżących dróg gminnych, chodników i placów.

- w dziale 750 - " Administracja publiczna" - na pokrycie bieżących wydatków Urzędu Gminy oraz kontynuację remontu starej części budynku,

- w dziale 75 - " Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa" , rozdział 75421 - "Zarządzanie kryzysowe" - na zakup oprogramowania  Systemu Informatycznego Samorządowego Systemu Informowania SMS i opłaty abonamentowego za korzystanie z systemu".

- w dziale 900 - "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" - na pokrywanie kosztów energii elektrycznej i konserwację oświetlenia ulicznego,

- w dzie 921 - " Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego" - 10.000,00 zł. na dotacje na renowację obiektów zabytkowych, kwota 19.520,00 zł. - dotacja dla GOKiS w Osiecznicy na  odnowienie płyty boiska sportowego w Tomisławiu.

Opracowała: Józefa Miętkiewicz

Załączniki

Zalacznik nr 1 i 2 (313.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Bogumił Mikołajewski
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Bogumił Mikołajewski
Data wprowadzenia:2010-08-27 13:25:22
Opublikował:Bogumił Mikołajewski
Data publikacji:2010-08-27 13:25:13
Ostatnia zmiana:2010-08-30 13:20:24
Ilość wyświetleń:568
Urząd Gminy Osiecznica
ul. Lubańska 43, 59-724 Osiecznica

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij