Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Osiecznica

Kolorowy pasek

Uchwała Nr LIV/236/10

Rady Gminy Osiecznica

z dnia 26 sierpnia 2010 r.

 

w sprawie udzielenia z budżetu Gminy Osiecznica bezzwrotnej pomocy finansowej dla Gminy Wilków.

 

 

Na podstawie art. 10 ust.2 i art. 18 ust. 2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591; ze zmianami[1]) oraz art. 216 ust.2 pkt 5 i art. 220 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zmianami [2])

Rada Gminy Osiecznica uchwala, co następuje:

 

§ 1. Udziela się pomocy finansowej dla Gminy Wilków woj. lubelskie dotkniętej powodzią w miesiącach maju i czerwcu 2010 r. z przeznaczeniem na likwidację jej skutków

 

§ 2. Pomoc finansowa, o której mowa w § 1 zostanie udzielona w formie dotacji celowej ze środków budżetu na 2010 r. w wysokości 5.000,00 zł.

 

§ 3. Szczegółowe warunki udzielenia pomocy finansowej i zasady rozliczenia środków określone zostaną w umowie pomiędzy Gminą Wilków a Gminą Osiecznica.

 

§ 4. Do zawarcia umowy, o której mowa w § 3 upoważnia się Wójta Gminy Osiecznica.

 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 


 

 

Uzasadnienie:

Gmina Wilków w woj. lubelskim została zalana w ponad 90%, zniszczona została infrastruktura techniczna i społeczna gminy, zniszczeniu uległy również budynki mieszkalne i zabudowania gospodarcze będące własnością osób fizycznych. W ramach możliwości budżetu naszej gminy zaproponowałem udzielenie pomocy finansowej w wysokości 5.000,00 zł. na likwidację skutków powodzi.

 [1] Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759 i z 2005 r. nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457 oraz z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337 z 2007 r. Nr 48,poz. 327, Nr 138, poz. 974. Nr 173, poz. 1218 i z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 Nr 223, poz. 1458,; z 2009 r. Nr 5, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146.

[2] Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w3 Dz. U. z 2010 r. nr 28, poz. 146.

Metadane

Źródło informacji:Bogumił Mikołajewski
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Bogumił Mikołajewski
Data wprowadzenia:2010-08-30 11:07:43
Opublikował:Bogumił Mikołajewski
Data publikacji:2010-08-30 11:11:52
Ostatnia zmiana:2010-08-30 11:12:27
Ilość wyświetleń:421

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij