Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Osiecznica

Kolorowy pasek

Zarządzenie nr 88/10

Wójta Gminy Osiecznica

z dnia 31 sierpnia 2010 r.

 

 

w sprawie przyjętych przez Urząd Gminy w Osiecznicy zasad ewidencji księgowej dla projektu pn. Budowa budynku Szkoły Podstawowej w miejscowości Tomisław” współfinansowanego środkami pochodzącymi z funduszy Unii Europejskiej

 

 

Na podstawie przepisów art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694 z późn. zm.), rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 28 lipca 2006 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych jednostek sektora finansów publicznych (Dz. U. Nr 142, poz. 1020 z późn. zm.) oraz Zarządzenia Nr 65/09 Wójta Gminy Osiecznica z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie przyjętych przez Urząd Gminy w Osiecznicy zasad ewidencji, kontroli, obiegu i przechowywania dokumentów związanych z realizacją projektów współfinansowanych środkami pochodzącymi z funduszy Unii Europejskiej

 

zarządzam co następuje:

 

§ 1

Projekt pn. „Budowa budynku Szkoły Podstawowej w miejscowości Tomisław” dofinansowywany z Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 – 2013 priorytet nr 7 „Rozbudowa i modernizacja infrastruktury edukacyjnej na Dolnym Śląsku” w ramach działania 7.2 „Rozwój infrastruktury placówek edukacyjnych” w ewidencji księgowej, w poziomie 4 oznakowany będzie cyframi „04”

 

§ 2

Dla projektu pn. „Budowa budynku Szkoły Podstawowej w miejscowości Tomisław” zgodnie z podpisaną z Samorządem Województwa Dolnośląskiego umową o przyznanie pomocy Nr UDA-RPDS.07.02.00-02-018/10-00  w dniu 3 sierpnia 2010 r. ewidencja operacji finansowych prowadzona będzie na wyodrębnionym subkoncie rachunku bieżącego o numerze 10 1020 2137 0000 9002 0114 2777

 

§ 3

Na koordynatora projektu wyznaczam Katarzyną Biercewicz

 

§ 4

Wykaz osób uprawnionych do podpisywania dokumentów związanych z realizacją projektu stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

 

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i ma zastosowanie do ewidencjonowania operacji związanych z realizacją projektu.

 

 

 

Załącznik nr 1

do Zarządzenia nr 88/10

Wójta Gminy Osiecznica

z dnia 31 sierpnia 2010 r.

 

Wykaz osób uprawnionych do podpisywania dokumentów związanych z realizacją projektu pn. „Budowa budynku Szkoły Podstawowej w miejscowości Tomisław”

 

l.p

Wyszczególnienie – uprawnienia

Nazwisko i imię

Stanowisko

Wzór Podpisu

1

2

3

4

5

1.

Potwierdzenie zgodności faktur za roboty i usługi z podpisaną umową i harmonogramem rzeczowo-finansowym – zgodność wydatku pod względem celowościowym, gospodarczym i legalnym oraz stosowania przepisów uozp

Stanisław Mazurek

 

Podinspektor

 

Damian Ilczuk

(pod nieobecność Stanisława Mazurka)

 

Inspektor

 

2.

Zakwalifikowanie do wydatku strukturalnego

Stanisław Mazurek

 

Podinspektor

 

 

3.

 

Zgodność pod względem formalnym

Józefa Miętkiewicz lub

Skarbnik gminy

 

 

Danuta Miazga

Zastępca Skarbnika Gminy

 

 

4.

Zgodność pod względem rachunkowym

Felicyta Becla

lub

Inspektor

 

Edyta Parobczak

Inspektor

 

5.

Dekretacja

Felicyta Becla

Inspektor

 

6.

Wprowadzenie do ksiąg rachunkowych

Felicyta Becla

Inspektor

 

 

7.

 

Kwalifikowalność wydatku

Waldemar Nalazek   lub

Wójt Gminy

 

Katarzyna Biercewicz

Koordynator

 

8.

 

 

 

Zatwierdzenie dokumentów do wypłaty

Waldemar Nalazek lub

Wójt Gminy

 

Małgorzata Słonecka

Sekretarz Gminy

 

 

oraz

Józefa Miętkiewicz lub

Skarbnik Gminy

 

 

Danuta Miazga

Zastępca Skarbnika Gminy

 

W razie nieobecności osób uprawnionych do podpisów wg. powyższej tabeli, poza zatwierdzeniem do wypłaty dokumenty pod pozostałymi względami podpisywać może koordynator – Katarzyna Biercewicz. Wójt Gminy może zatwierdzać dokumenty pod każdym względem

 

Metadane

Źródło informacji:Bogumił Mikołajewski
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Bogumił Mikołajewski
Data wprowadzenia:2010-09-08 08:46:35
Opublikował:Bogumił Mikołajewski
Data publikacji:2010-09-08 08:47:20
Ostatnia zmiana:2010-09-08 08:47:52
Ilość wyświetleń:549
Urząd Gminy Osiecznica
ul. Lubańska 43, 59-724 Osiecznica

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij