Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Osiecznica

Kolorowy pasek

Uchwała Nr  LV/246/10

Rady Gminy Osiecznica

z dnia 16 września  2010 r.

 

w sprawie zmian budżetu Gminy Osiecznica na 2010 r.

 

                        Na podstawie art.18, ust.2, pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zmianami: w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759 i z 2005 r. nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457 oraz z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337 z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974. Nr 173, poz. 1218 i z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 Nr 223, poz. 1458,; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 106, poz. 675 oraz art.211 i 212, ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zmianami: Dz. z 2010 r. Nr 28, poz. 146)

Rada Gminy Osiecznica uchwala, co następuje:

 

§ 1. 1. Zmniejszyć wydatki budżetowe                         o kwotę  71.000,00 zł.

           z tego:

                   a) wydatki bieżące                      o kwotę 71.000,00 zł.

                      w tym:

                                dotacje                        o kwotę      5.000,00 zł.

        2. Zwiększyć  wydatki budżetowe                          o kwotę   71.000,00 zł.

             z tego:

                     a) wydatki majątkowe               o kwotę     71.000,00 zł.

                               w tym:

                                 - dotacje                           o kwotę     5.000,00 zł.

                                 - wydatki na realizację

                                    zadań ujętych w WPI    o kwotę   66.000,00 zł.               

        zgodnie z załącznikiem nr 1

 

§ 2. Budżet bez zmian:

                                            - dochody    25.981.287,38 zł.

                                            - wydatki     39.840.287,38 zł.

 

§ 3. W limicie wydatków na Wieloletnie Programy Inwestycyjne Gminy Osiecznica dokonać zmian jak niżej:

     

    1. Wprowadzić do WPI nowe zadania wieloletnie zabezpieczając w roku bieżącym 

          środki na opracowanie dokumentacji i przygotowanie do realizacji:

          a) przebudowa dróg gminnych w Kliczkowie - kwota   6.000,00 zł.

          b) przebudowa ciągów pieszo-jezdnych dróg gminnych nr 103596 D oraz nr 103592 D

              łączących się z drogą powiatową nr 2271 D w Świętoszowie        - kwota 10.000,00 zł.

          c) rozbudowa boiska sportowego w Osiecznicy  - kwota 50.000,00 zł.

    

  2. Wprowadzić do WPI nowe zadanie wieloletnie - pomoc finansowa dla Starostwa

       Powiatowego w Bolesławcu na odbudowę dróg powiatowych na terenie gminy Osiecznica

       zabezpieczając środki na realizację tego zadania na 2011 r. w wysokości 600.000,00 zł.

  3.  W dziale 921 - "Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego", rozdzial 92109 - "Domy i

       ośrodki kultury, świetlice i kluby" zmienić nazwę programu. "Budowa obiektów

       wielofunkcyjnych w miejscowościach wzdłuż rzeki Kwisy i w Ołoboku - Świetlic

       wiejskich, Domów Tradycji, Domy Rybaka, Biblioteki" na program pn."Budowa Centrów

       Kultury: w Osiecznicy Gminne Centrum Kultury, w pozostałych miejscowościach wzdłuż

       rzeki Kwisy i w Ołoboku - Wiejskie Centrum Kultury"

      

 Jednolity tekst limitu na Wieloletnie Programy Inwestycyjne uwzględniający wprowadzone

 zmiany stanowi załącznik nr 2.

 

§ 4. Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy Osiecznica

 

§ 5. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

       2. Uchwała podlega opublikowaniu w Biuletynie Informacji Publicznej

 

 

Uzasadnienie:

 

1. Zaproponowałem rozpoczęcie zadań w zakresie przebudowy dróg gminnych w Kliczkowie i przebudowa ciągów pieszo-jezdnych dróg gminnych nr 103596 D oraz nr 103592 D  łączących się z drogą powiatową nr 2271 D w Świętoszowie , ponieważ ich stan wymaga gruntownej przebudowy Będą czynione starania o dofinansowanie z budżetu państwa koszów wykonania tych zadań.

2. Rozbudowa boiska sportowego w Osiecznicy została zaproponowana w związku z EURO 2012, istnieje szansa, że Zamek Kliczków będzie gościł część uczestników, uwarunkowane jest to jednak ze stworzeniem odpowiednich warunków do treningu dla zawodników. W roku bieżącym zostaną rozpoczęte prace związane z przygotowaniem zadania, rozbudowa zostanie rozpoczęta po potwierdzeniu zakwalifikowania Zamku Kliczków jako goszczącego zawodników  3. W ramach poprawy bezpieczeństwa na drogach na terenie gminy Osiecznica  w roku bieżącym zaplanowana jest pomoc finansowa dla Starostwa Powiatowego w Bolesławcu w kwocie 500.000,00 zł.  W celu dalszej poprawy jakości dróg powiatowych zaproponowałem wieloletnią współpracę ze Starostwem.

4. Zmiany w dziale 921 - wynikają z bieżących potrzeb - przeznaczenie części dotacji dla GOKiS w Osiecznicy na zakupy inwestycyjne - sprzęt do nawadniania boiska w Tomisławiu.

5. Zaproponowałem zmianę programu inwestycyjnego w dziale 921 w celu dostosowania nazewnictwa do zadań dofinansowywanych ze środków unijnych.

 

Opracowała:

Józefa Miętkiewicz

 

 

 

Załączniki

Zalacznik nr 1 (77kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zalacznik nr 2 (50.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Bogumił Mikołajewski
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Bogumił Mikołajewski
Data wprowadzenia:2010-09-24 13:12:24
Opublikował:Bogumił Mikołajewski
Data publikacji:2010-09-24 13:13:55
Ostatnia zmiana:2010-09-24 13:14:58
Ilość wyświetleń:732
Urząd Gminy Osiecznica
ul. Lubańska 43, 59-724 Osiecznica

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij