Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Osiecznica

Kolorowy pasek

Zarządzenie Nr 109/10

Wójta Gminy Osiecznica

z dnia 26 października 2010 r.

 

 

w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy w Osiecznicy po zmianach dokonanych Uchwałą Nr LVII/254/10 Rady Gminy Osiecznica z dnia 26 października 2010 r. w sprawie zmian budżetu gminy Osiecznica na 2010 r.

 

            Na podstawie art.30, ust.2, pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zmianami): zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759 i z 2005 r. nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457 oraz z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337 z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974. Nr 173, poz. 1218 i z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 Nr 223, poz. 1458,; z 2009 r. Nr 5, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 106, poz.675) oraz art.249, ust. 1, pkt.1 i ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, zm. Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz.146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 675, nr 152, poz. 1020)

 

Zarządzam, co następuje:

 

§ 1. Zmieniam plan finansowy Urzędu Gminy w Osiecznicy :

 

                      dochody        kwota  (bez zmian)                25.990.515,38 zł.

                      wydatki         kwota  (bez zmian)               25.357.096,38 zł.

 - zgodnie z załącznikiem nr 1

 

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 


 

 

Uzasadnienie

1. Zmiany w dziele 010 - "Rolnictwo i łowiectwo":

    a) Zmniejsza się finansowanie zadania pn. "Rozbudowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w miejscowościach skanalizowanych" przewidzianego do realizacji w 2010 r.(nie ujętego w WPI) o kwotę 240.000,00 zł.

    b) Wydłuża się okres realizacji zadania pn. "Rozbudowa ujęcia wody  i sieci wodociągowej pod potrzeby ochrony p.poż" na rok 2011 z finansowaniem tego zadania w 2011 r. w kwocie 350.000,00 zł.

    c) Zwiększa się finansowanie w 2010 r. zadania pn. "Modernizacja SUW w Świętoszowie" o kwotę 18.000,00 zł.

 

2. Zmiany w dziale 630 - "Turystyka":

     a)Zwiększa się finansowanie zadania pn. " Budowa placów zabaw w m. Ławszowa, Tomisław, Świętoszów, Osiecznica, Przejęsław, zagospodarowanie placów centralnych w każdej miejscowości, Park Kulturowy w Kliczkowie"

 

3. Zmiany w dziale 700 - "Gospodarka mieszkaniowa":

     a) Zwiększa się wydatki bieżące z przeznaczeniem na remont mieszkań socjalnych o kwotę 40.000,00 zł.

     b) Zwiększa się wydatki na zakup gruntów pod potrzeby budowy infrastruktury komunalnej o kwotę 10.000,00 zł.

 

4. Zmiany w dziale 801 - Oświata i wychowanie":

     a) Kwotę 70.000,00 zł. przeznacza się na modernizację budynku przedszkola w Osiecznicy.

 

5. Zmiany w dziale 900 - "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska":

     a) Wprowadza się nowe dwuletnie zadanie do WPI - pn. "System odgazowywania wysypiska odpadów komunalnych w Świętoszowie" z finansowaniem w 2010 r. - kwota 50.000,00 zł., w 2011 r. - kwota 80.000,00 zł.

 

6. Zmiany w dziale 921 - "Kultura i ochrona dziadzictwa narodowego":

     a) Zwiększenie dotacji dla GOKiS w Osiecznicy z przeznaczeniem na remont dachu na świetlicy w Ołoboku.

 

 

 

 

 

 

Opracowała:

Józefa Miętkiewicz

 

 

Załączniki

Załącznik nr 1 (108.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Bogumił Mikołajewski
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Bogumił Mikołajewski
Data wprowadzenia:2010-10-27 15:12:13
Opublikował:Bogumił Mikołajewski
Data publikacji:2010-10-27 15:11:38
Ostatnia zmiana:2010-10-27 15:13:32
Ilość wyświetleń:496
Urząd Gminy Osiecznica
ul. Lubańska 43, 59-724 Osiecznica

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij