Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Osiecznica

Kolorowy pasek

Zarządzenie Nr 110/10

Wójta Gminy Osiecznica

z dnia 29 października  2010 r.

 

w sprawie zmian budżetu gminy Osiecznica na 2010 r.

 

            Na podstawie art.30, ust.2, pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zmianami): zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759 i z 2005 r. nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457 oraz z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337 z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974. Nr 173, poz. 1218 i z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 Nr 223, poz. 1458,; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz.142 i 146, Nr 106, poz. 675 oraz art.257, pkt.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240; zm. Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146, nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020

zarządzam, co następuje:

 

§ 1. 1. Zwiększyć bieżące dochody budżetowe              o kwotę 151.953,81zł.

           z tego:

           - dotacje celowe na realizację zadań

              własnych gminy                                             o kwotę  12.181,00 zł.

           - dotacje celowe na realizację zadań

              zleconych gminie                                           o kwotę 139.772,81 zł.

zgodnie z załącznikiem nr 1

       2. Zwiększyć bieżące wydatki budżetowe               o kwotę 151.953,81zł.

zgodnie z załącznikiem nr 2

 w tym:

          a) zmniejszyć wydatki                              o kwotę         67.961,00 zł

          b) zwiększyć wydatki                               o kwotę       219.914,81 zł.   

 

§ 3. Budżet po zmianach:

                                       - dochody      - 26.142.469,19zł.

                                       - wydatki       - 37.101.469,19 zł.

 

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 


 

 

Uzasadnienie:

1. Zmiany w dziale 010 po stronie dochodów i wydatków budżetowych wynikają z pisma Wojewody Dolnośląskiego FB.III.3050/16/10 - dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie - zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym.

2. Zmiany w dziale 852:

  a) rozdział 85212 w wysokości 104.000,00 zł. po stronie dochodów i wydatków - wynikają z pisma Wojewody Dolnośląskiego PS-III-3050-261/10 dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie - świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, w pozostałej części wprowadzono na wniosek Kierownika GOPS i wynikają z bieżącej realizacji zadań

   b) rozdział 85216 - zmniejszenie dochodów i wydatków o kwotę 17.000,00 zł.- wynikają z pisma Wojewody Dolnośląskiego PS-III-3050-249/10 dotacja na realizację zadań własnych gminy,

   c) rozdział 85219 wynikają z bieżącej realizacji zadań i zostały wprowadzone na wniosek Kierownika GOPS.

3. Zmiany w dziale 854 po stornie dochodów i wydatków w kwocie 29.181,00 zł. wprowadzono na podstawie pisma Wojewody  Dolnośląskiego KO-WO-0341/70B/2010 - dotacja na realizację zadań własnych gminy - pomoc socjalna dla uczniów, pozostałe zwiększenie wydatków ze środków własnych gminy,

4. Pozostałe zmiany w działach 600, 801, 758 wynikają z bieżącej realizacji zadań.

 

Załączniki

Zalacznik nr 1 i 2 (282.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Bogumił Mikołajewski
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Bogumił Mikołajewski
Data wprowadzenia:2010-11-24 11:54:05
Opublikował:Bogumił Mikołajewski
Data publikacji:2010-11-24 11:54:37
Ostatnia zmiana:2010-11-24 11:57:41
Ilość wyświetleń:602
Urząd Gminy Osiecznica
ul. Lubańska 43, 59-724 Osiecznica

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij