Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Osiecznica

Kolorowy pasek

Zarządzenie Nr 113/10

Wójta Gminy Osiecznica

z dnia 10 listopada 2010 r.

 

w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy w Osiecznicy po zmianach dokonanych Uchwałą Nr LVIII/263/10 Rady Gminy Osiecznica z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie zmian budżetu gminy Osiecznica na 2010 r.

 

            Na podstawie art.30, ust.2, pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zmianami): zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759 i z 2005 r. nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457 oraz z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337 z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974. Nr 173, poz. 1218 i z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 Nr 223, poz. 1458,; z 2009 r. Nr 5, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 106, poz.675) oraz art.249, ust. 1, pkt.1 i ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, zm. Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz.146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 675, nr 152, poz. 1020)

 

Zarządzam, co następuje:

 

§ 1. Zmieniam plan finansowy Urzędu Gminy w Osiecznicy :

 

                      dochody            kwota                  26.448.268,19 zł.

 - zgodnie z załącznikiem nr 1

 

                      wydatki            kwota                 25.407.374,19zł.

 - zgodnie z załącznikiem nr 2

 

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 


 

Uzasadnienie

 

Zwiększenie dochodów i wydatków budżetowych:

1. Dochody w dziale 758, rozdział 75801 - pismo Ministra Finansów - zwiększenie subwencji oświatowej z przeznaczeniem na wyposażenie w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne nowych pomieszczeń w Szkole Podstawowej w Parowej. Środki własne gminy na ten cel zostały przeznaczone wcześniejsza uchwałą, obecne zwiększenie subwencji  proponuję przeznaczyć w wysokości 5.000,00 zł. na zwiększenie dotacji dla GOKiS w Osiecznicy - dział 921, rozdział 92109, § 2480 z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zakupu energii elektrycznej, o pozostałą - 15.000,00 zł. zmniejszyć niedobór budżetu gminy.

2. Dochody bieżące w dziale 900, rozdział 90094, § 2440 - dotacja z WFOŚiGW we Wrocławiu na zadania pn. XVI Gminny Przyrodniczo-Ekologiczny Turniej Szkół i Przedszkoli o tytuł "Mistrz Ekologii 2010" oraz puchar Wójta Gminy Osiecznica. Po stronie wydatków § 4300.

3. Dochody majątkowe w dziale 900, rozdział 90095, § 6207 i w dziale 926, rozdział 92601, § 6207 - dofinansowanie - refundacja ze środków europejskich wydatków poniesionych w 2009 r. na budowę  dziesięciu placów zabaw i boiska sportowego w Osieczowie. Otrzymane dofinansowanie  w kwocie 276.000,00 zł. proponuję przeznaczyć na zmniejsza niedoboru budżetu, w kwocie 399,00 zł. na zwiększenie wydatków bieżących w dziale 90095,§ 4210.

4. Na wniosek Dyrektora GOKiS  zmniejsza się dotację w dziale 921, rozdział 92195 o kwotę 4.700,00 zł. a zwiększa w rozdziale 92109 o tą samą kwotę z przeznaczeniem na pokrycie kosztów energii elektrycznej.

 

 

 

 

 

 

 

Opracowała: Józefa Miętkiewicz

 

 

Metadane

Źródło informacji:Bogumił Mikołajewski
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Bogumił Mikołajewski
Data wprowadzenia:2010-11-24 12:02:01
Opublikował:Bogumił Mikołajewski
Data publikacji:2010-11-24 12:02:42
Ostatnia zmiana:2010-11-24 12:03:41
Ilość wyświetleń:605
Urząd Gminy Osiecznica
ul. Lubańska 43, 59-724 Osiecznica

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij