Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Osiecznica

Kolorowy pasek

                                       Zarządzenie  Nr 115 /2010

                                       Wójta Gminy Osiecznica

                                    z dnia  17 listopada 2010 roku

w sprawie : przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność  Gminy

 

Na podstawie art.30 ust.1 pkt. 3  ustawy z dnia 08 marca 1990r.o samorządzie gminnym (tekst jedn.Dz.U.z 2001 r., Nr 142, poz.1591.z póź. zm. ) i art.13 ust.1 , art. 28 ust.1 i art.35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r.o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2010r. Nr 102, poz.651 z późn.zm. ) w związku z  § 2 uchwały Rady Gminy Osiecznica nr IV/33/2003 z dnia 30 stycznia 2003r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Osiecznica ( Dz.Urz. z 9.04. 2003 Nr 37, poz.929) i Uchwały Rady Gminy Osiecznica Nr LVII/258/10 z dnia 26 października 2010r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność gminy dla EnergiaPro S.A Odział w Jeleniej Górze.

                      Wójt Gminy Osiecznica   zarządza co następuje:

§.1. Przeznaczyć  do sprzedaży  nieruchomość stanowiącą własność gminy wymienioną w wykazie stanowiącym załączniki nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§.2. Wykaz, o którym mowa w § 1 podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Osiecznicy i sołectwach oraz umieszczeniu na stronie internetowej  Urzędu Gminy na okres 21 dni.

§.3. Zarządzenie  wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                             Załącznik nr  1  do   Zarządzenia Wójta  Gminy  Osiecznica                                                                                                                                                                 

                                                                                                                               Nr 115 /2010   z dnia  17 listopada 2010r.                     

                                                                               WYKAZ

nieruchomości stanowiących własność Gminy Osiecznica  przeznaczonych do sprzedaży 

 

 

 

 

 

Lp.

Nr działki

Pow.w m2

Nr księgi

Wieczystej

Położenie

Przeznaczenie

w planie

zagosp. Przestrzennego

Opis nieruchomości

Wartość nieruchomości

Netto

 

Forma zbycia

Termin składania wniosków przez osoby uprawnione z art. 34 ust.1 pkt.1 i pkt. 2

Obciążenia

1.

 

 

 

 

 

 

 

 

18/12

 

 

 

 

 

 

 

 

172

 

 

 

 

 

 

 

 

JG1B/00014808/5

 

 

 

 

 

 

 

Osiecznica

 

 

 

 

 

 

 

 

Infrastruktura techniczna – budowa stacji transformatorowej.

 

 

 

 

Działka niezabudowana

 

 

 

 

 

 

 

6025,00 zł

 

 

 

Sprzedaż w trybie bezprzeta-rgowym dla EnergiPro S.A O/ Jelenia Góra

6 tygodni

 

 

 

 

 

 

 

 

Nierucho-mości  wolne  od obciążeń

cywilno-prawnych

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Niniejszy wykaz zostanie podany do publicznej wiadomości na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w:

-          Urzędzie Gminy w Osiecznicy

-          Sołectwie Osiecznica

oraz na stronie internetowej  i Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Osiecznica

 

 

 

 

Metadane

Źródło informacji:Bogumił Mikołajewski
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Bogumił Mikołajewski
Data wprowadzenia:2010-11-25 12:41:07
Opublikował:Bogumił Mikołajewski
Data publikacji:2010-11-25 12:41:44
Ostatnia zmiana:2010-11-25 12:42:43
Ilość wyświetleń:457
Urząd Gminy Osiecznica
ul. Lubańska 43, 59-724 Osiecznica

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij