Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Osiecznica

Kolorowy pasek

 

Zobacz także

Zarządzenie nr 142 w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy w Osiecznicy po zmianach dokonanych Zarządzeniem nr 141/11 Wójta Gminy Osiecznica z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie zmian budżetu gminy Osiecznica na 2011 r....
Zarządzenie nr 141 w sprawie zmian budżetu gminy Osiecznica na 2011 r....
Zarządzenie nr 140 w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy w Osiecznicy po zmianach dokonanych Uchwałą nr XVII/90/2011 Rady Gminy Osiecznica z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie zmian budżetu gminy Osiecznica na 2011 r....
Zarządzenie nr 138 w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy w Osiecznicy po zmianach dokonanych Zarządzeniem nr 137/11 Wójta Gminy Osiecznica z dnia 15 grudnia 2011 r. w sprawie zmian budżetu gminy Osiecznica na 2011 r....
Zarządzenie nr 137 w sprawie zmian budżetu gminy Osiecznica na 2011 r....
Zarządzenie nr 134 w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy w Osiecznicy po zmianach dokonanych Zarządzeniem nr 133/11 Wójta Gminy Osiecznica z dnia 5 grudnia 2011 r. w sprawie zmian budżetu gminy Osiecznica na 2011 r....
Zarządzenie nr 133 w sprawie zmian budżetu gminy Osiecznica na 2011 r....
Zarządzenie nr 132 w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy w Osiecznicy po zmianach dokonanych Uchwałą nr XVI/81/2011 Rady Gminy Osiecznica z dnia 28 listopada 2011 r. w sprawie zmian budżetu gminy Osiecznica na 2011 r...
Zarządzenie nr 131 w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy w Osiecznicy po zmianach dokonanych Zarządzeniem nr 130/11 Wójta Gminy Osiecznica z dnia 28 listopada 2011 r. w sprawie zmian budżetu gminy Osiecznica na 2011 r...
Zarządzenie nr 130 w sprawie zmian budżetu gminy Osiecznica na 2011 r...
Zarządzenie nr 128 w sprawie projektu planu finansowego Urzędu Gminy w Osiecznicy na 2012 r. do projektu uchwały budżetowej na 2012 r.
Zarządzenie nr 121 w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy w Osiecznicy po zmianach dokonanych Zarządzeniem nr 120/11 Wójta Gminy Osiecznica z dnia 31 października 2011 r. w sprawie zmian budżetu gminy Osiecznica na 2011 r....
Zarządzenie nr 120 w sprawie zmian budżetu gminy Osiecznica na 2011 r....
Zarządzenie nr 119 w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy w Osiecznicy po zmianach dokonanych Uchwałą nr XV/66/2011 Rady Gminy Osiecznica z dnia 25 października 2011 r. w sprawie zmian budżetu gminy Osiecznica na 2011 r....
Zarządzanie nr 118 w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy w Osiecznicy po zmianach dokonanych Zarządzeniem nr 117/11 Wójta Gminy Osiecznica z dnia 17 października 2011 r. w sprawie zmian budżetu gminy Osiecznica na 2011 r....
Zarządzenie nr 117 w sprawie zmian budżetu gminy Osiecznica na 2011 r....
Zarządzenie nr 116 w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy w Osiecznicy po zmianach dokonanych Zarządzeniem nr 115/11 Wójta Gminy Osiecznica z dnia 6 października 2011 r. w sprawie zmian budżetu gminy Osiecznica na 2011 r. ...
Zarządzenie nr 115 w sprawie zmian budżetu gminy Osiecznica na 2011 r. ...
Zarządzenie nr 110 w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy w Osiecznicy po zmianach dokonanych Uchwałą nr XIV/60/2011 Rady Gminy Osiecznica z dnia 27 września 2011 r.. w sprawie zmian budżetu gminy Osiecznica na 2011 r. ...
Zarządzenie nr 109 w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy w Osiecznicy po zmianach dokonanych Zarządzeniem nr 108/11 Wójta Gminy Osiecznica z dnia 19 września 2011 r. w sprawie zmian budżetu gminy Osiecznica na 2011 r....
Zarządzenie nr 108 w sprawie zmian budżetu gminy Osiecznica na 2011 r....
Zarządzenie nr 105 w sprawie rozdysponowania środków finansowych z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2011r. - "Wyprawka szkolna"...
Zarządzenie nr 103 w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy w Osiecznicy po zmianach dokonanych Zarządzeniem nr 102/11 Wójta Gminy Osiecznica z dnia 8 września 2011 r. w sprawie zmian budżetu gminy Osiecznica na 2011 r....
Zarządzenie nr 102 w sprawie zmian budżetu gminy Osiecznica na 2011 r....
Zarządzenie nr 100 w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy w Osiecznicy po zmianach dokonanych Zarządzeniem nr 99/11 Wójta Gminy Osiecznica z dnia 31 sierpnia 2011r. w sprawie zmian budżetu gminy Osiecznica na 2011 r...
Zarządzenie nr 99 w sprawie zmian budżetu gminy Osiecznica na 2011 r....
Zarządzenie nr 98 w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy w Osiecznicy po zmianach dokonanych Uchwałą nr XIII/52/11 Rady Gminy Osiecznica z dnia 30 sierpnia 2011r. w sprawie zmian budżetu gminy Osiecznica na 2011 r....
Zarządzenie nr 93 w sprawie przedłożenia Radzie Gminy Osiecznica informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Osiecznicy za I półrocze 2011 r....
Zarządzenie nr 92 w sprawie przedłożenia Radzie Gminy Osiecznica informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Osiecznica za I półrocze 2011 r....
Zarządzenie nr 90 w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy w Osiecznicy po zmianach dokonanych Zarządzeniem nr 89/11 Wójta Gminy Osiecznica z dnia 24 sierpnia 2011r. w sprawie zmian budżetu gminy Osiecznica na 2011 r....
Zarządzenie nr 89 w sprawie zmian budżetu gminy Osiecznica na 2011 r. ...
Zarządzenie nr 71 w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy w Osiecznicy po zmianach dokonanych Zarządzeniem nr 70/11 Wójta Gminy Osiecznica z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie zmian budżetu gminy Osiecznica na 2011 r....
Zarzadzenie nr 70 w sprawie zmian budżetu gminy Osiecznica na 2011 r....
Zarządzenie nr 69 w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej Gminy Osiecznica na 2012 rok...
Zarządzenie nr 63 w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy w Osiecznicy po zmianach dokonanych Zarządzeniem nr 62/11 Wójta Gminy Osiecznica z dnia 21 czerwca 2011r. w sprawie zmian budżetu gminy Osiecznica na 2011r. ...
Zarządzenie nr 62 w sprawie zmian budżetu gminy Osiecznica na 2011r. ...
Zarządzenie nr 59 w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy w Osiecznicy po zmianach dokonanych Zarządzeniem nr 58/11 Wójta Gminy Osiecznica z dnia 16 czerwca 2011r. w sprawie zmian budżetu gminy Osiecznica na 2011r. ...
Zarządzenie nr 58 w sprawie zmian budżetu gminy Osiecznica na 2011 r...
Zarządzenie nr 57 w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy w Osiecznicy po zmianach dokonanych Zarządzeniem nr 56/11 Wójta Gminy Osiecznica z dnia 14 czerwca 2011r. w sprawie zmian budżetu gminy Osiecznica na 2011 r...
Zarządzenie nr 56 w sprawie zmian budżetu gminy Osiecznica na 2011 r....
Zarządzenie nr 55 w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy w Osiecznicy po zmianach dokonanych Uchwałą Nr XI/43/11 Rady Gminy Osiecznica z dnia 10 czerwca 2011r. w sprawie zmian budżetu gminy Osiecznica na 2011 r....
Zarządzenie nr 54 w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy w Osiecznicy po zmianach dokonanych Zarządzeniem nr 53/11 Wójta Gminy Osiecznica z dnia 7 czerwca 2011r. w sprawie zmian budżetu gminy Osiecznica na 2011 r....
Zarządzenie nr 53 w sprawie zmian budżetu gminy Osiecznica na 2011 r...
Zarządzenie nr 48 w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy w Osiecznicy po zmianach dokonanych Zarządzeniem nr 47/11 Wójta Gminy Osiecznica z dnia 31 maja 2011r. w sprawie zmian budżetu gminy Osiecznica na 2011 r....
Zarządzenie nr 47 w sprawie zmian budżetu gminy Osiecznica na 2011 r...
Zarządzenie nr 46 w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy w Osiecznicy po zmianach dokonanych uchwałą Nr X/41/11 Gminy Osiecznica z dnia 27 maja 2011r. w sprawie zmian budżetu gminy Osiecznica na 2011 r....
Zarządzenie nr 45 w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy w Osiecznicy po zmianach dokonanych Zarządzeniem nr 44/11 Wójta Gminy Osiecznica z dnia 23 maja 2011r. w sprawie zmian budżetu gminy Osiecznica na 2011 r....
Zarządzenie nr 44 w sprawie zmian budżetu gminy Osiecznica na 2011 r.
Zarządzenie nr 42 w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy w Osiecznicy po zmianach dokonanych Zarządzeniem nr 41/11 Wójta Gminy Osiecznica z dnia 13 maja 2011r. w sprawie zmian budżetu gminy Osiecznica na 2011 r...
Zarządzenie nr 41 w sprawie zmian budżetu gminy Osiecznica na 2011 r....
Zarządzenie nr 38 w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy w Osiecznicy po zmianach dokonanych Uchwałą nr IX/32/11 Rady Gminy Osiecznica z dnia 6 maja 2011r. w sprawie zmian budżetu gminy Osiecznica na 2011 r....
Zarządzenie nr 37 w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy w Osiecznicy po zmianach dokonanych Zarządzeniem nr 36/11 Wójta Gminy Osiecznica z dnia 29 kwietnia 2011r. w sprawie zmian budżetu gminy Osiecznica na 2011 r....
Zarządzenie nr 36 w sprawie zmian budżetu gminy Osiecznica na 2011 r...
Zarządzenie nr 34 w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy w Osiecznicy po zmianach dokonanych Zarządzeniem nr 33/11 Wójta Gminy Osiecznica z dnia 12 kwietnia 2011r. w sprawie zmian budżetu gminy Osiecznica na 2011 r...
Zarządzenie nr 33 w sprawie zmian budżetu gminy Osiecznica na 2011 r...
Zarządzenie nr 24 w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy w Osiecznicy po zmianach dokonanych Zarządzeniem nr 23/11 Wójta Gminy Osiecznica z dnia 31 marca 2011r. w sprawie zmian budżetu gminy Osiecznica na 2011 r....
Zarządzenie nr 23 w sprawie zmian budżetu gminy Osiecznica na 2011 r....
Zarządzenie nr 22 w sprawie przedłożenia Radzie Gminy Osiecznica sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Osiecznicy za 2010 r...
Zarządzenie nr 21 w sprawie przedłożenia Radzie Gminy Osiecznica sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy Osiecznica za 2010 r...
Zarządzenie nr 20 w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy w Osiecznicy po zmianach dokonanych Uchwałą Nr VIII/23/11 Rady Gminy Osiecznica z dnia 29 marca 2011r. w sprawie zmian budżetu gminy Osiecznica na 2011 r....
Zarządzenie nr 18 w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy w Osiecznicy po zmianach dokonanych Zarządzeniem nr 17/11 Wójta Gminy Osiecznica z dnia 14 marca2011r. w sprawie zmian budżetu gminy Osiecznica na 2011 r...
Zarządzenie nr 17 w sprawie zmian budżetu gminy Osiecznica na 2011 r...
Zarządzenie nr 15 w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy w Osiecznicy po zmianach dokonanych Zarządzeniem nr 14/11 Wójta Gminy Osiecznica z dnia 28 lutego 2011r. w sprawie zmian budżetu gminy Osiecznica na 2011 r....
Zarządzenie nr 14 w sprawie zmian budżetu gminy Osiecznica na 2011 r....
Zarządzenie nr 8 w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy w Osiecznicy po zmianach dokonanych Zarządzeniem nr 7/11 Wójta Gminy Osiecznica z dnia 19 stycznia 2011r. w sprawie zmian budżetu gminy Osiecznica na 2011 r....
Zarządzenie nr 7 w sprawie zmian budżetu gminy Osiecznica na 2011 r...
Zarządzenie nr 3 w sprawie planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami oraz wielkość dochodów związanych z realizacją tych zadań, które podlegających przekazaniu do budżetu państwa...
Zarządzenie nr 2 w sprawie planu finansowego Urzędu Gminy w Osiecznicy na 2011 r.

Metadane

Źródło informacji:Bogumił Mikołajewski
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Bogumił Mikołajewski
Data wprowadzenia:2011-01-14 10:56:25
Opublikował:Bogumił Mikołajewski
Data publikacji:2011-01-14 10:56:42
Ostatnia zmiana:2012-01-17 12:03:05
Ilość wyświetleń:1713

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij