Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Osiecznica

Kolorowy pasek

Uchwała Nr V/14/11

Rady Gminy Osiecznica

z dnia 5 stycznia 2011 r.

 

w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Osiecznica

 

 

            Na podstawie art.18, ust.2, pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zmianami: w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759 i z 2005 r. nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457 oraz z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337 z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974. Nr 173, poz. 1218 i z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 Nr 223, poz. 1458,; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 106, poz. 675 oraz art.226, art. 228 i art. 230, ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zmianami: Dz. z 2010 r. Nr 28, poz. 146,  Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020)

Rada Gminy uchwala, co następuje:

 

§ 1. 1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową na lata 2011 - 2020 stanowiąca załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

       2. Przyjmuje się wykaz realizowanych przedsięwzięć określony w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

 

§ 2. Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej stanowią załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

 

§ 3. Upoważnia się Wójta Gminy Osiecznica do zaciągania zobowiązań:

        1. związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w § 1 ust.2,

        2. w 2011 r. z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

 

§ 4. Upoważnia się Wójta Gminy Osiecznica do przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Osiecznica uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w § 3 uchwały

 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011 r.

 

§ 6. Uchwała podlega opublikowaniu w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

 

Załączniki

Zalacznik nr 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa (42.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zalacznik nr 2 - Wykaz przedsiewziec do WPF (45.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Bogumił Mikołajewski
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Bogumił Mikołajewski
Data wprowadzenia:2011-01-14 11:59:16
Opublikował:Bogumił Mikołajewski
Data publikacji:2011-01-14 12:01:47
Ostatnia zmiana:2011-01-14 12:03:15
Ilość wyświetleń:569

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij