Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Osiecznica

Kolorowy pasek

Zarządzenie Nr 20/11

Wójta Gminy Osiecznica

z dnia 29 marca 2011 r.

 

w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy w Osiecznicy po zmianach dokonanych Uchwałą Nr VIII/23/11 Rady Gminy Osiecznica z dnia 29 marca 2011r. w sprawie zmian budżetu gminy Osiecznica na 2011 r.

 

            Na podstawie art.30, ust.2, pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zmianami): zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759 i z 2005 r. nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457 oraz z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337 z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974. Nr 173, poz. 1218 i z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 Nr 223, poz. 1458,; z 2009 r. Nr 5, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 106, poz.675) oraz art.249, ust. 1, pkt.1 i ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, zm. Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz.146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 675, nr 152, poz. 1020)

 

Zarządzam, co następuje:

 

§ 1. Zmieniam plan finansowy Urzędu Gminy w Osiecznicy :

 

       dochody  (zmniejszyć o kwotę 62.251,00 zł. )  -    28.146.741,00 zł.

 - zgodnie z załącznikiem nr 1

          wydatki   (zwiększyć o kwotę 499.749,00 zł) -   20.650.867,00 zł.

 - zgodnie z załącznikiem nr 2

 

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 


 

 

Uzasadnienie:

Zmiany w planie finansowym dochodów wynikają ze zmniejszenia części oświatowej subwencji dla gmin w oparciu o pismo Ministra Finansów znak: ST3/4820/2/2011

Zmiany w planie finansowym wydatków budżetowych:

1) bieżących:

        a) o 50.000,00 zł. zwiększenie dotacji dla Starostwa Powiatowego w Bolesławcu na

            dofinansowanie remontu drogi Osieczów - Kierżno

        b) 6.000,00 zł. na opracowanie projektu pn. " Dla Kwisy dla natury - przygotowanie małej                 infrastruktury turystycznej służącej zabezpieczeniu rzeki Kwisa przed nadmierną presją                 turystów"- projekt będzie opracowany przez Fundację Ekologiczna "Zielona Akcja".-

             środki na ten cel pochodzą ze zmniejszenia wydatków majątkowych na szlaki turysty-                   czne piesze i rowerowe

        c) 12.000,00 zł. na zwrot kosztów dla gmin dotacji udzielonej dla przedszkoli  niepubli-                     cznych na dzieci będące mieszkańcami naszej gminy.

        d) 4.000,00 zł. na zwrot kosztów dla gmin dotacji udzielonej dla innych form wychowania

             przedszkolnego na dzieci będące mieszkańcami naszej gminy,

         e) 15.539,00 zł. - środki na pokrycie wydatków związanych z zatrudnieniem osób do prac

             społecznie-użytecznych.

         f) 12.210,00 zł. - dotacja dla GOKiS w Osiecznicy, w tym - 8.210,00 zł. środki do

             dyspozycji sołectw, 4.000,00 zł. na zakup wyposażenia do organizacji biegów na

             orientację, środki zabezpieczono zmniejszają wydatki na promocję gminy.

     2) majątkowych:

         a) zaplanowane środki w wysokości 50.000,00 zł. na dofinansowanie budowy przyłączy                  kanalizacyjnych i przydomowych oczyszczalni ścieków - likwidację bezodpływowych                   zbiorników ścieków,

         b) o 70.000,00 zł. zwiększenie wydatków program pn. " Przebudowa ciągów pieszo-  

             jezdnych dróg gminnych nr 103596D oraz nr 103592D łączących się z drogą powiatową

             nr 2271D w Świętoszowie -wartość kosztorysowa wyższa o szacunkowej,

         c) 200.000,00 zł. dofinansowanie dla Urzędu Marszałkowskiego we Wrocławiu

             na budowę chodnika w Tomisławiu,

         d) o 6.000,00 zł. zmniejszenie wydatków na szlaki turystyczne piesze i rowerowe,

         e) o 1.000,00 wprowadzenie ponownie do realizacji zadania pn. Budowa budynku

             gospodarczego dla OSP w Przejęsławiu i ustalenie wydatków na ten cel w 2011 r. w

             wysokości 1.000,00 zł. Zadanie finansowane jest ze środków niewygasających z

             upływem 2010 r., jednak na sfinansowanie całości inwestycji zabraknie 1.000,00 zł.                  f) nowe zadanie do realizacji w 2011 r. pn."Budowa placu zabaw w  Osiecznicy" limit

            wydatków kwocie 80.000,00 zł. Gmina złożyła wniosek o dofinansowanie zadania ze

            środków Marszałka Dolnośląskiego pn. "Odnowa Dolnośląskiej Wsi". Zadanie będzie

            realizowane po otrzymaniu dofinansowania.

 

 

 

Opracowała: Józefa Miętkiewicz

 

 

Załączniki

Zalacznik 1 i 2 (230.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Bogumił Mikołajewski
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Bogumił Mikołajewski
Data wprowadzenia:2011-03-30 10:27:25
Opublikował:Bogumił Mikołajewski
Data publikacji:2011-03-30 10:27:59
Ostatnia zmiana:2011-03-31 08:09:19
Ilość wyświetleń:529
Urząd Gminy Osiecznica
ul. Lubańska 43, 59-724 Osiecznica

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij