Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Osiecznica

Kolorowy pasek

Uchwała Nr VIII/23/11

Rady Gminy Osiecznica

z dnia 29 marca 2011 r.

 

w sprawie zmian budżetu Gminy Osiecznica na 2011 r.

 

            Na podstawie art.18 ust. 2 pkt.4 i pkt 9, lit. c, d, i oraz pkt.10, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zmianami): zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759 i z 2005 r. nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457 oraz z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337 z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974. Nr 173, poz. 1218 i z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 Nr 223, poz. 1458,; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz.142 i 146, Nr 106, poz. 675 oraz art.235 i 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240; zm. Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146, nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, nr 257, poz. 1726,

Rada Gminy Osiecznica uchwala, co następuje:

 

§ 1. 1. Zmniejszyć bieżące dochody budżetowe        o kwotę             62.251,00 zł.

zgodnie z załącznikiem nr 1

       2. Zwiększyć wydatki budżetowe                       o kwotę            499.749,00 zł.

zgodnie z załącznikiem nr 2

 w tym:1) zmniejszyć wydatki                      o  kwotę       10.000,00 zł.

                z tego:

                a) wydatki bieżące        o kwotę           4.000,00 zł.

                b) wydatki majątkowe  o kwotę           6.000,00 zł.

           2) zwiększyć wydatki                         o kwotę      509.749,00 zł.

                z tego:

                 a) wydatki bieżące       o kwotę        108.749,00 zł.

                     w tym:

                     - dotacje na zadania bieżące   o kwotę   78.210,00 zł.

                 b) wydatki majątkowe o kwotę         401.000,00 zł.

 

§ 2. Zwiększyć limit wydatków majątkowych o kwotę  395.000,00 zł.

zgodnie z załącznikiem nr 3

§ 3. 1. Zwiększyć niedobór budżetu gminy    o kwotę   562.000,00 zł.

       2. Zwiększony niedobór pokryć nadwyżką z lat ubiegłych

zgodnie z załącznikiem nr 4

§ 4. Budżet po zmianach:

                      - dochody              -    28.146.741,00 zł.

                      - wydatki               -    32.285.741,00 zł.

§ 4. Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy Osiecznica

§ 5. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

       2. Uchwała podlega opublikowaniu w biuletynie informacji publicznej

 

 

 

Uzasadnienie do uchwały nr VIII/23/11

 

1. Zmniejszenie dochodów budżetowych wynika z pisma Ministra Finansów nr ST3/4820/2/2011     - zmniejszenie części oświatowej subwencji ogólnej dla gmin.

2. Proponowane zmiany w wydatkach budżetowych:

    1) bieżących:

        a) o 50.000,00 zł. proponuję zwiększenie dotacji dla Starostwa Powiatowego w Bolesławcu              na  dofinansowanie remontu drogi Osieczów - Kierżno

        b) 6.000,00 zł. na opracowanie projektu pn. " Dla Kwisy dla natury - przygotowanie małej                 infrastruktury turystycznej służącej zabezpieczeniu rzeki Kwisa przed nadmierną presją                 turystów"- projekt będzie opracowany przez Fundację Ekologiczna "Zielona Akcja".-

             środki na ten cel pochodzą ze zmniejszenia wydatków majątkowych na szlaki turysty-                   czne piesze i rowerowe

        c) 12.000,00 zł. na zwrot kosztów dla gmin dotacji udzielonej dla przedszkoli  niepubli-                     cznych na dzieci będące mieszkańcami naszej gminy.

        d) 4.000,00 zł. na zwrot kosztów dla gmin dotacji udzielonej dla innych form wychowania

             przedszkolnego na dzieci będące mieszkańcami naszej gminy,

         e) 15.539,00 zł. - środki na pokrycie wydatków związanych z zatrudnieniem osób do prac

             społecznie-użytecznych.

         f) 12.210,00 zł. - dotacja dla GOKiS w Osiecznicy, w tym - 8.210,00 zł. środki do

             dyspozycji sołectw, 4.000,00 zł. na zakup wyposażenia do organizacji biegów na

             orientację, środki zabezpieczono zmniejszają wydatki na promocję gminy.

     2) majątkowych:

         a) zaplanowałem środki w wysokości 50.000,00 zł. na dofinansowanie budowy przyłączy    

             kanalizacyjnych i przydomowych oczyszczalni ścieków - likwidację bezodpływowych                  

             zbiorników ścieków,

         b) o 100.000,00 zł. zwiększenie wydatków program pn. " Przebudowa ciągów pieszo-  

             jezdnych dróg gminnych nr 103596D oraz nr 103592D łączących się z drogą powiatową

             nr 2271D w Świętoszowie -wartość kosztorysowa wyższa o szacunkowej,

         c) 200.000,00 zł. proponuję dofinansowaniu dla Urzędu Marszałkowskiego we Wrocławiu

             na budowę chodnika w Tomisławiu,

         d) o 6.000,00 zł. zmniejszenie wydatków na szlaki turystyczne piesze i rowerowe,

         e) o 1.000,00 wprowadzenie ponownie do realizacji zadania pn. Budowa budynku

             gospodarczego dla OSP w Przejęsławiu i ustalenie wydatków na ten cel w 2011 r. w

             wysokości 1.000,00 zł. Zadanie finansowane jest ze środków niewygasających z

             upływem 2010 r., jednak na sfinansowanie całości inwestycji zabraknie 1.000,00 zł.   

         f) wprowadzić nowe zadanie do realizacji w 2011 r. pn. "Budowa placu zabaw w  

             Osiecznicy" ustalając limit wydatków kwocie 50.000,00 zł. Gmina złożyła wniosek

             o dofinansowanie zadania ze środków Marszałka Dolnośląskiego pn. "Odnowa

             Dolnośląskiej Wsi". Zadanie będzie realizowane po otrzymaniu dofinansowania.

 

Załączniki

Zalacznik 1 - 4 (679.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Bogumił Mikołajewski
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Bogumił Mikołajewski
Data wprowadzenia:2011-04-07 11:03:38
Opublikował:Bogumił Mikołajewski
Data publikacji:2011-04-07 11:04:53
Ostatnia zmiana:2011-04-07 11:11:23
Ilość wyświetleń:623
Urząd Gminy Osiecznica
ul. Lubańska 43, 59-724 Osiecznica

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij