Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Osiecznica

Kolorowy pasek

Zarządzenie Nr 21/11

Wójta Gminy Osiecznica

z dnia 30 marca 2011 r.

 

 

w sprawie przedłożenia Radzie Gminy Osiecznica sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy Osiecznica za 2010 r.

 

Na podstawie art.61, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591; ze zmianami[1]) art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240; ze zmianami[2]),

zarządzam, co następuje:

 

§ 1. Przedstawić Radzie Gminy Osiecznica sprawozdanie wykonania budżetu Gminy Osiecznica za 2010 r. jak niżej:

 

 1. Wykonanie dochodów budżetowych w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej – załącznik nr 1
 2. Wykonanie dochodów budżetowych w układzie działów i rozdziałów z podaniem zaległości i nadpłat – załącznik nr 2,
 3. Dotacje z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy oraz dotacje otrzymane z gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – załącznik 3
 4. Wykonanie wydatków budżetowych w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej z wyodrębnieniem wydatków bieżących, w tym: na wynagrodzenie, pochodne od wynagrodzeń, dotacje, na spłatę długu oraz majątkowych, w tym: na realizację Wieloletnich Programów Inwestycyjnych – załącznik nr 4,
 5. Wykonanie wydatków budżetowych w układzie działów i rozdziałów – załącznik nr 5
 6. Wykonanie wydatków budżetowych w dziale 801 – „Oświata i wychowanie”, z podziałem na jednostki realizujące wydatki – załącznik nr 6,
 7. Wykonanie wydatków budżetowych przez szkoły w pozostałych działach – załącznik nr 7,
 8. Wykonanie dochodów i wydatków budżetowych w układzie działów i rozdziałów – załącznik nr 8,
 9. Wykonanie planu przychodów i rozchodów budżetu – załącznik nr 9,
 10. Wykonanie wydatków na programy i projektu realizowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej na dzień 31.12.2010 r. – załącznik nr 10,
 11. Wykonanie planu przychodów i wydatków zakładów budżetowych na – załącznik nr 11,
 12. Wykonanie planu przychodów i wydatków gospodarstw pomocniczych – załącznik nr 12,
 13. Wykonanie planu przychodów z rachunków dochodów własnych – załącznik nr 13,
 14. Informacja z dotacji udzielonych z budżetu gminy i wydatków na pomoc finansową między jednostkami samorządu terytorialnego – załącznik nr 14,
 15. Dotacje podmiotowe udzielone dla przedszkoli – załącznik, nr 15,
 16. Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – załącznik nr 16,
 17. Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, podlegających odprowadzeniu do budżetu państwa – załącznik nr 17,
 18. Wykonanie dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu i wydatków na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Walki z Narkomanią – załącznik nr 18,
 19. Wykorzystanie limitów na realizację Wieloletnich Programów Inwestycyjnych i pozostałych wydatków inwestycyjnych – załączniki nr 19,
 20. Wykorzystanie pozostałych wydatków majątkowych – załącznik nr 20,
 21. Wykonanie przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – załącznik nr 21,
 22. Stan środków budżetowych na rachunkach bankowych – załącznik nr 22
 23. Część opisowa z przebiegu realizacji budżetu za I półrocze 2010 r. – załącznik nr 23.

a)      Informacja z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomani – zał. nr 1 do części opisowej,

b)      Informacja z wykonania budżetu w dziale 852 – „Pomoc społeczna” – załącznik nr 2 do części opisowej,

c)      Sprawozdanie z zamówień publicznych udzielonych w I półroczu 2010 r. – zał. nr 3 do części opisowej.

 1. Informację o stanie mienia gminy na 31.12.2010 r. – załącznik nr 24.

 

§ 2. 1 Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy przesłać Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu, Zespołowi Zamiejscowemu w Jeleniej Górze celem zaopiniowania,

 1. Informację podać do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie na stornie internetowej Gminy Osiecznica.

 

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 [1] Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759 i z 2005 r. nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457 , z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337 oraz z 2007 r. Nr 48, poz.327 i Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz.1218, z 2008 r. Nr 180, poz.1111, Nr 223, poz.1458, z 2009 r. nr 52, poz.420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, nr 106, poz. 675.

[2] Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146

 

 

 

Załączniki

Zalacznik 1 dochody pelne (87.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zalacznik 2 doch-dz-rozdz (57.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zalacznik 3 dotacje na zadania wlasne (49.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zalacznik 4 wydatki (101.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zalacznik 5 wydatki dz-rozdz (57.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zalacznik 6 dz.801 (66.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zalacznik 7 dz.854 (38.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zalacznik nr 8 zestawienie (76kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zalacznik nr 9 przychody i rozchody (32.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zalacznik 10 Unijne (33.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zalacznik 11 zaklady budzetowe (39.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zalacznik 12 gospodarstwa pomocnicze (37.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zalacznik 13 dochody własne (45.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zalacznik 14 dotacje (64.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zalacznik15 dotacje podmiotowe (34.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zalacznik16 zadania zlecone (55.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zalacznik17 zadania zlecone - budzet panstwa (34.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zalacznik 18 przeciwdzialanie alkoholizmowi (44kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zalacznik 19 WPI (50.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zalacznik 21 GFOSiGW (39.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zalacznik 22 stan srodkow na rachunkach (42.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zalacznik nr 3 do opisu (33.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zalacznik.nr 24 - informacja o stanie mienia gminnego (51.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Czesc 2 opisowa zalacznika. nr 24 (39.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zalacznik 20 wydatki jednoroczne (53.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zalacznik nr 23 - opisówka (167.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Bogumił Mikołajewski
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Bogumił Mikołajewski
Data wprowadzenia:2011-04-07 14:15:50
Opublikował:Bogumił Mikołajewski
Data publikacji:2011-04-07 14:22:09
Ostatnia zmiana:2011-04-08 15:14:07
Ilość wyświetleń:821
Urząd Gminy Osiecznica
ul. Lubańska 43, 59-724 Osiecznica

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij