Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Osiecznica

Kolorowy pasek

Uchwała Nr IX/32/11

Rady Gminy Osiecznica

z dnia 6 maja 2011 r.

 

w sprawie zmian budżetu Gminy Osiecznica na 2011 r.

 

            Na podstawie art.18 ust. 2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zmianami): zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759 i z 2005 r. nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457 oraz z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337 z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974. Nr 173, poz. 1218 i z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 Nr 223, poz. 1458,; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz.142 i 146, Nr 106, poz. 675 oraz art.235 i 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240; zm. Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146, nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, nr 257, poz. 1726,

Rada Gminy Osiecznica uchwala, co następuje:

 

§ 1. Zwiększyć wydatki budżetowe        o kwotę             170.000,00 zł.

zgodnie z załącznikiem nr 1

 

§ 2. Zwiększyć limit wydatków majątkowych o kwotę  170.000,00 zł.

zgodnie z załącznikiem nr 2

 

§ 3. 1. Zwiększyć niedobór budżetu gminy    o kwotę   170.000,00 zł.

       2. Zwiększony niedobór pokryć nadwyżką z lat ubiegłych

zgodnie z załącznikiem nr 3

 

 

§ 4. Budżet po zmianach:

                      - dochody              -    28.190.578,00 zł.

                      - wydatki               -    32.499.578,00 zł.

 

§ 4. Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy Osiecznica

 

§ 5. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

       2. Uchwała podlega opublikowaniu w Biuletynie Informacji Publicznej

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uzasadnienie do Uchwały Nr IX/32/11:

 

Proponowane zmiany w wydatkach budżetowych majątkowych:

         1. wprowadzić nowe zadanie do realizacji w 2011 r. pn. "Zmiana systemu ogrzewania z

             olejowego na gazowe w obiektach gminnych na terenie miejscowości Osiecznica"

             planując po 35.000,00 zł. na każdy obiekt,

             w tym:

             a) w Urzędzie Gminy w Osiecznicy (750, 75023,6050)

             b) w Gminnym Przedszkolu w Osiecznicy (801,80104,6050),

             c) w budynku Zespołu Szkół w Osiecznicy (801,8010,6050),

             d) w Budynku Gminnej Biblioteki Publicznej w Osiecznicy (921,92116,6050)

         2. Rozszerzyć zakres prac przy budowie basenu krytego przy Zespole szkół w Osiecznicy

             o "budowę instalacji do wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych" nie zwiększając

             planu wydatków, zadanie będzie finansowane z rezerwy ujętej w planie na realizację

             tego projektu.

         3. wprowadzić nowe przedsięwzięcie do realizacji w latach 2011-2012 pn. "Budowa

             instalacji do wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych w obiektach gminnych"

             (801,80110,6050), w tym w 2011 r. opracowanie projektu - planowany koszt 30.000,00,                w 2012 r. - budowa- koszt szacunkowy 775.000,00 zł. Równocześnie będą czynione                      starania o dofinansowanie z bezzwrotnych funduszy unijnych.

             Planuję wykonanie przy budykach szkół w Osiecznicy i w Świętoszowie.

 

 

Załączniki

Zalacznik nr 1 - 3 (337.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Bogumił Mikołajewski
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Bogumił Mikołajewski
Data wprowadzenia:2011-05-11 14:18:38
Opublikował:Bogumił Mikołajewski
Data publikacji:2011-05-11 14:19:00
Ostatnia zmiana:2011-05-11 14:19:57
Ilość wyświetleń:543
Urząd Gminy Osiecznica
ul. Lubańska 43, 59-724 Osiecznica

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij