Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Osiecznica

Kolorowy pasek

Zarządzenie Nr 44/11

Wójta Gminy Osiecznica

z dnia 23 maja 2011r.

 

w sprawie zmian budżetu gminy Osiecznica na 2011 r.

 

            Na podstawie art.30, ust.2, pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zmianami): zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759 i z 2005 r. nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457 oraz z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337 z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974. Nr 173, poz. 1218 i z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 Nr 223, poz. 1458,; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz.142 i 146, Nr 106, poz. 675 oraz art.257, pkt.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240; zm. Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146, nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, zarządzam, co następuje:

 

§ 1. Zwiększyć prognozę bieżących dochodów budżetowych         o kwotę 45.291,62 zł.

zgodnie z załącznikiem nr 1

z tego:

dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację

zadań bieżących zleconych gminie                            o kwotę    22.291,62zł.

zgodnie z załącznikiem nr 1a

 

2. Zwiększyć plan bieżących wydatków budżetowych                   o kwotę  45.291,62 zł.

zgodnie z załącznikiem nr 2

z tego:

          1) zmniejszyć wydatki                              o kwotę       8.000,00 zł

          2) zwiększyć wydatki                                o kwotę     53.291,62 zł..

w tym: 

na realizację zadań z zakresu administracji

rządowej zleconych gminie                                         o kwotę     22.291,62 zł.

zgodnie z załącznikiem nr 2a

 

§ 2. Budżet po zmianach:

                                       - dochody      - 28.241.861,62 zł.

                                       - wydatki       - 32.550.861,62 zł.

 

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

 

Uzasadnienie:

Zmiany w planie dochodów i wydatków budżetowych w dziale 010, rozdział 01095 na kwotę 22.291,62 zł. wynikają z pisma Wojewody Dolnośląskiego - środki na zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym - 21.854,53 i na pokrycie kosztów postępowania w sprawach zwrotu podatku - 437,09. Zmiany w dziale 852, rozdział 85295 - kwota 23.000,00 zł.  - dotacja celowa na realizację zadań własnych gminy - dożywianie uczniów.

Pozostałe zmiany wynikają z bieżącej realizacji zadań, w tym:

- przez Szkołę Podstawową w Tomisławiu, zmniejszenie wydatków w dziale 801, rozdział 80101, § 4010 - o kwotę 2.200,00 zł. z zwiększenie § 4170 związane jest z długotrwałą chorobą pracownika obsługi i koniecznością zatrudnienia na umowę zlecenie zastępcy na okres choroby.

- planowanie wydatków na wypłatę odszkodowań za nie zapewnienie lokali zastępczych dla osób, w stosunku do których orzeczono eksmisję. Środki z rezerwy ogólnej na nieprzewidziane wydatki.

 

Metadane

Źródło informacji:Bogumił Mikołajewski
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Bogumił Mikołajewski
Data wprowadzenia:2011-06-02 09:23:33
Opublikował:Bogumił Mikołajewski
Data publikacji:2011-06-02 09:24:05
Ostatnia zmiana:2011-06-02 09:24:45
Ilość wyświetleń:490
Urząd Gminy Osiecznica
ul. Lubańska 43, 59-724 Osiecznica

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij