Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Osiecznica

Kolorowy pasek

Uchwała Nr X/41/11

Rady Gminy Osiecznica

z dnia 27 maja 2011 r.

 

w sprawie zmian budżetu Gminy Osiecznica na 2011 r.

 

            Na podstawie art.18 ust. 2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zmianami): zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759 i z 2005 r. nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457 oraz z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337 z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974. Nr 173, poz. 1218 i z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 Nr 223, poz. 1458,; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz.142 i 146, Nr 106, poz. 675 oraz art.235 i 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240; zm. Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146, nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, nr 257, poz. 1726,

Rada Gminy Osiecznica uchwala, co następuje:

 

§ 1. 1. Zwiększyć majątkowe dochody budżetowe          o kwotę             675.000,00 zł.

zgodnie z załącznikiem nr 1

 

       2. Zwiększyć majątkowe wydatki budżetowe          o kwotę            675.000,00 zł.

zgodnie z załącznikiem nr 2

 

§ 2. Zwiększyć limit wydatków majątkowych                o kwotę             675.000,00 zł.

wprowadzając do realizacji zadania:

a) Budowa obiektów rekreacji ruchowej w miejscowościach: Osiecznica, Świętoszów, Ławszowa, Parowa

b) Budowa chodnika w Tomisławiu przy drodze wojewódzkiej nr 357.

zgodnie z załącznikiem nr 3

 

§ 3. Budżet po zmianach:

                      - dochody              -    28.916.861,62 zł.

                      - wydatki               -    33.225.861,62 zł.

 

§ 4. Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy Osiecznica

 

§ 5. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

       2. Uchwała podlega opublikowaniu w biuletynie informacji publicznej

 

 

 

Uzasadnienie:

1. Zwiększenie dochodów wynika:

a) 275.000,00 zł. z otrzymania dofinansowania ze środków Unii Europejskiej na zadanie zrealizowane w 2010 r. (refundacja poniesionych wydatków) pn. Rozbudowa SUW w Świętoszowie.

b)  400.000,00 zł. podpisanego w dniu 23 maja 2011 r. porozumienia z Województwem Dolnośląskim w sprawie budowy chodnika w m. Tomisław w ciąg drogi wojewódzkiej nr 357

2. Otrzymane środki:

a) (w części) - kwota 275.000,00 zł. przeznaczyć na realizację zadania pn. "Budowa obiektów rekreacji ruchowej w miejscowościach: Osiecznica, Świętoszów, Ławszowa, Parowa" również dofinansowywanego ze środków UE w wysokości 107.911,00 zł. Umowa  o przyznanie pomocy Nr 00159-6922-UM0100109/10 z 4 kwietnia 2011 r.

b) w kwocie 400.000,00 zł. przeznaczyć na budowę chodnika w m. Tomisław w ciągu drogi wojewódzkiej nr 37 na podstawie porozumienia z Urzędem marszałkowskim we Wrocławiu.

3. W załączniku inwestycyjnym ująć wprowadzone do realizacji w 2011 r. zadanie pn. "Budowa obiektów rekreacji ruchowej w miejscowościach: Osiecznica, Świętoszów, Ławszowa, Parowa" przeznaczając na jego wykonanie kwotę 275.000,00 zł. oraz na zadanie pn. " Budowa chodnika w m. Tomisław w ciąg drogi wojewódzkiej nr 357".

 

  

Opracowała:

Józefa Miętkiewicz

 

 

Załączniki

Zalaczniki (690.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Bogumił Mikołajewski
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Bogumił Mikołajewski
Data wprowadzenia:2011-06-03 14:55:27
Opublikował:Bogumił Mikołajewski
Data publikacji:2011-06-03 14:58:57
Ostatnia zmiana:2011-06-03 14:59:19
Ilość wyświetleń:488
Urząd Gminy Osiecznica
ul. Lubańska 43, 59-724 Osiecznica

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij