Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Osiecznica

Kolorowy pasek

Uchwała Nr XI/43/11

Rady Gminy Osiecznica

z dnia 10 czerwca 2011 r.

 

w sprawie zmian budżetu Gminy Osiecznica na 2011 r.

 

            Na podstawie art.18 ust. 2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zmianami): zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759 i z 2005 r. nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457 oraz z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337 z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974. Nr 173, poz. 1218 i z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 Nr 223, poz. 1458,; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz.142 i 146, Nr 106, poz. 675 oraz art.235 i 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240; zm. Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146, nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, nr 257, poz. 1726,

Rada Gminy Osiecznica uchwala, co następuje:

 

§ 1. 1. Zwiększyć majątkowe wydatki budżetowe          o kwotę            145.010,00 zł.

zgodnie z załącznikiem nr 1

§ 2. Zwiększyć limit wydatków majątkowych                o kwotę             145.010,00 zł.

w tym:

1) za zadania realizowane:

a) Budowa basenu przy Zespole Szkół w Osiecznicy     o kwotę 125.010,00 zł.

b) System odgazowywania wysypiska odpadów

    komunalnych w Świętoszowie                                    o kwotę   10.000,00 zł.

2) udzielić dotacji dla Zespołu Opieki Zdrowotnej

    w Bolesławcu                                                              w kwocie 10.000,00 zł.

zgodnie z załącznikiem nr 2

§ 3. Budżet po zmianach:

                      - dochody              -    28.917.761,62 zł.

                      - wydatki               -    33.371.771,62 zł.

§ 4. Zwiększyć niedobór budżetu gminy                          o kwotę 145.010,00 zł.

§ 5. Dokonać zmian w finansowaniu niedoboru budżetu gminy poprzez:

     a) zmniejszenie przychodów z tytułu nadwyżki

         budżetu z lat ubiegłych                                              o kwotę 3.656.027,50 zł.

     b) zwiększenie przychodów z tytułu wolnych

          środków jako nadwyżki środków pieniężnych

          na rachunku bieżącym budżetu gminy

          wynikających z rozliczeń pożyczek z lat ubiegłych  o kwotę 3.801.037,50 zł.

zgodnie z załącznikiem nr 3

§ 6. Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy Osiecznica

§ 7. 1.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

       2. Uchwała podlega opublikowaniu w biuletynie informacji publicznej .

 

 

Uzasadnienie:

1. Zwiększenie wydatków na planowane zadania inwestycyjne:

    a) na Budowę basenu przy Zespole Szkół w Osiecznicy wynika z konieczności zabezpieczenia środków do wysokości wartości zadania ujętej w umowie o dofinansowanie z  Ministrstwem Sportu i Turystyki.

    b) na system odgazowywania wysypiska odpadów komunalnych w Świętoszowie, podyktowane jest faktem braku ofert na wykonanie zadania w wartości planowanej.

2. Dotacja dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu udzielana jest na wniosek tej jednostki na dofinansowanie robót związanych z modernizacją obiektów dla Oddziału Chorób Zakaźnych w Bolesławcu.

3. Zmiany w źródłach finansowania niedoboru - w przychodach budżetu - wynikają z bilansu zamknięcia 2010 r.

 

 

 

Załączniki

Zalacznik nr 1 (67.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zalacznik nr 2 (190.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zalacznik nr 3 (28.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Bogumił Mikołajewski
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Bogumił Mikołajewski
Data wprowadzenia:2011-06-15 09:35:08
Opublikował:Bogumił Mikołajewski
Data publikacji:2011-06-15 09:36:12
Ostatnia zmiana:2011-06-15 09:36:54
Ilość wyświetleń:511
Urząd Gminy Osiecznica
ul. Lubańska 43, 59-724 Osiecznica

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij