Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Osiecznica

Kolorowy pasek

ZARZĄDZENIE  NR  74/2011

Wójta Gminy Osiecznica

z dnia  05 lipca 2011r.

 

w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej  oraz  ustalenia regulaminu  pracy komisji,

 

  Na podstawie art. 9g ust. 2 i ust. 5 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.) oraz § 10 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004r. w sprawie uzyskania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. Nr 260, poz. 2593, Dz. U. z 2007r. Nr 214, poz.1580 oraz Dz. U.             z 2010r. Nr 235 poz. 1543) Wójt Gminy Osiecznica

 

 

zarządza co następuje:

 

§ 1.  Powołuje się komisję egzaminacyjną, zwaną dalej komisją, do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego nauczyciela Roberta Pomichtera,  ubiegającego się  o awans na stopień nauczyciela mianowanego, w następującym składzie:

 

1.

Małgorzata Słonecka                     

- przedstawiciel organu prowadzącego szkołę

                                                     – przewodniczący komisji,

2.

Roman Golubiński             

- przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny,

3.

Anna Goździk                             

- dyrektor  Zespołu Szkół  im. Jana Pawła II  w  Osiecznicy,

4.

Maria Subik

- ekspert z listy MEN w zakresie matematyki i informatyki,

5.

Jerzy Janowicz

- ekspert z listy MEN w zakresie  matematyki.

                                                

 

§ 2.  Komisja prowadzi postępowanie egzaminacyjne w trybie określonym w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. Nr 260, poz. 2593)  ze zm.  z dnia 14 listopada 2007r. (Dz. U. z 2007r. Nr 214, poz. 1580), oraz Dz. U. z 2010r. Nr 235 poz. 1543).

 

§ 3.  Ekspertom z listy MEN powołanym do składu komisji przysługuje wynagrodzenie               w wysokości 110,00 zł. brutto od przeprowadzonego postępowania egzaminacyjnego oraz zwrot kosztów podróży rozliczany wg zasad określonych w rozporządzeniu Ministra Pracy                i Polityki Społecznej w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju (Dz. U. z 2002r. Nr 236, poz.1990 z późn.  zm.).

 

§ 4. Obsługę administracyjno – biurową komisji prowadzi wyznaczony przez Wójta  Gminy pracownik Urzędu Gminy.

 

 

§ 5.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2006r. Nr 170, poz.1218 i Nr 220, poz. 1600, z 2007r. Nr 17, poz. 95 i Nr 80 , poz. 542 ,Nr 102, poz.689, Nr 158, poz.1103, Nr 176, poz. 1238. Nr 191, poz.1369 , Nr 247, poz.1821 oraz z 2008r. Nr 145, poz.917 i Nr 227, poz.1505, z 2009r. Nr 1, poz. 1, Nr 56, poz.458, Nr 67, poz. 572, Nr 97, poz.800, Nr 213, poz. 1650 i Nr 219, poz. 1706, z 2010r. Nr 235, poz. 1543

 

Metadane

Źródło informacji:Bogumił Mikołajewski
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Bogumił Mikołajewski
Data wprowadzenia:2011-07-08 13:18:14
Opublikował:Bogumił Mikołajewski
Data publikacji:2011-07-08 13:18:42
Ostatnia zmiana:2011-07-08 13:19:19
Ilość wyświetleń:374
Urząd Gminy Osiecznica
ul. Lubańska 43, 59-724 Osiecznica

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij