Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Osiecznica

Kolorowy pasek

Zarządzenie Nr 81/11

Wójta Gminy Osiecznica

z dnia 1 sierpnia 2011r.

 

w sprawie zmian budżetu gminy Osiecznica na 2011 r. oraz zmian w Zarządzeniu nr 70/11 Wójta Gminy Osiecznica z dnia 30 czerwca 2011 r.

 

            Na podstawie art.30, ust.2, pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zmianami): zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759 i z 2005 r. nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457 oraz z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337 z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974. Nr 173, poz. 1218 i z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 Nr 223, poz. 1458,; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz.142 i 146, Nr 106, poz. 675 oraz art.257, pkt.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240; zm. Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146, nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, zarządzam, co następuje:

 

§ 1. Zmniejszyć prognozę dochodów budżetowych       o kwotę 150.570,00 zł.

zgodnie z załącznikiem nr 1

w tym:

a) zmniejszyć majątkowe dochody budżetowe      o kwotę   164.895,00 zł.

z tego:

- dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację

majątkowych zadań własnych gminy                                   o kwotę    164.895,00 zł.

b) zwiększyć bieżące dochody budżetowe             o kwotę     14.325,00 zł.

z tego:

- dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację

bieżacych zadań z zakresu administracji rządowej

zleconych gminie                                                      o kwotę 14.325,00 zł.

zgodnie z załącznikiem nr 2

 

2. Zmniejszyć plan wydatków budżetowych                   o kwotę  150.570,00 zł.

zgodnie z załącznikiem nr 3

z tego:

          1) zmniejszyć wydatki                              o kwotę        239.641,00 zł.

w tym:

a) wydatki majątkowe                               o kwotę 194.895,00 zł

w tym:

- sprostowanie Zarządzenia nr 70/11 z 30.06.2011 r.     o kwotę 30.000,00 zł.

b) wydaki bieżące                                     o kwotę   44.746,00 zł.

w tym:

- na realizację zadań zleconych gminie  o kwotę        151,00 zł.

        

 

 2) zwiększyć wydatki                    o kwotę       86.071,00 zł.

w tym: 

a) wydatki majątkowe                o kwotę 30.000,00 zł

- sprostowanie Zarządzenia nr 70/11 z 30.06.2011 r.    

b)wydatki bieżące                 o kwotę    59.071,00 zł.

w tym:

- na realizację zadań z zakresu administracji

  rządowej zleconych gminie            o kwotę 14.476,00 zł

zgodnie z załącznikiem nr 4

 

§ 2. Dokonać zmian w planie wydatków majątkowych zgodnie z załącznikiem nr 5

 

§ 3.  Budżet po zmianach:

                                       - dochody      - 29.929.510,62 zł.

                                       - wydatki       - 34.483.520,62 zł.

 

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

 

 

Uzasadnienie:

Zmiany w planie dochodów i wydatków budżetowych w dziale 750 rozdział 75056 na kwotę 14,325 zł. wynikają z pisma Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego - środki na nagrody za wykonywanie prac spisowych w narodowym spisie powszechnym.

Zmiany w  dziale 600, rozdział 60016 na kwotę 164.895,00 zł. wynikają z pisma Wojewody Dolnośląskiego - zmniejszenie dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań inwestycyjnych na zadanie pn. "Przebudowa ciągów pieszo-jezdnych dróg gminnych nr 103596D oraz 103592D łączących się z drogą powiatową nr 2271D w Świętoszowie".

Zmniejszenie wydatków majątkowych w dziale 600, rozdział 60095, § 6050 o kwotę 30.000,00 zł. i zwiększenie w dziale 758, rozdział 75818, § 6800 - jest sprostowaniem nieprawidłowości w zarządzeniu Nr 70/11 z dnia 30 czerwca 2011 r., pozostałe zmiany w dziale 600 wynikają z bieżącej realizacji zadań. Zmiany w dziale 801 wprowadzono na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół w Świętoszowie - wynikają z bieżącej realizacji zadań.

Zmiany w dziale 852 wprowadzono na wniosek Kierownika GOPS w Osiecznicy podyktowany koniecznością wykonania zaleceń po kontroli przeprowadzonej przez Wojewodę Dolnośląskiego.

 

 

 

Załączniki

Zalacznik 1 (49.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zalacznik 2 (31.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zalacznik 3 (250.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zalacznik 4 (50.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zalacznik 5 (192.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Bogumił Mikołajewski
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Bogumił Mikołajewski
Data wprowadzenia:2011-08-26 14:49:21
Opublikował:Bogumił Mikołajewski
Data publikacji:2011-08-26 14:49:46
Ostatnia zmiana:2011-08-26 14:51:32
Ilość wyświetleń:483
Urząd Gminy Osiecznica
ul. Lubańska 43, 59-724 Osiecznica

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij